Sim Tiến Kép

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0989.22.33.44 139.000.000 44 Đặt mua
2 Vinaphone 0823.11.22.33 44.500.000 25 Đặt mua
3 Mobifone 0704.11.22.33 79.000.000 23 Đặt mua
4 Mobifone 0789.77.88.99 994.000.000 72 Đặt mua
5 Viettel 0376.55.66.77 30.500.000 52 Đặt mua
6 Vinaphone 0859.77.88.99 178.000.000 70 Đặt mua
7 Vinaphone 0825.11.22.33 40.000.000 27 Đặt mua
8 Vinaphone 0843.22.33.44 18.000.000 33 Đặt mua
9 Vinaphone 0852.77.88.99 175.000.000 63 Đặt mua
10 Vinaphone 0837.44.55.66 35.000.000 48 Đặt mua
11 Vinaphone 0945.00.11.22 98.500.000 24 Đặt mua
12 Vinaphone 0859.11.22.33 39.300.000 34 Đặt mua