Sim Tiến Đôi

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0938.57.58.59 79.000.000 59 Đặt mua
2 Mobifone 0795.80.81.82 8.450.000 48 Đặt mua
3 Mobifone 0896.71.72.73 14.000.000 50 Đặt mua
4 Mobifone 0898.82.83.84 14.000.000 58 Đặt mua
5 Mobifone 0896.72.73.74 8.950.000 53 Đặt mua
6 Mobifone 0796.86.87.88 15.000.000 67 Đặt mua
7 Mobifone 0786.92.93.94 7.450.000 57 Đặt mua
8 Mobifone 0763.25.26.27 7.950.000 40 Đặt mua
9 Mobifone 0794.96.97.98 13.000.000 68 Đặt mua
10 Mobifone 0704.90.91.92 6.450.000 41 Đặt mua
11 Mobifone 0788.96.97.98 16.000.000 71 Đặt mua
12 Mobifone 0767.92.93.94 6.950.000 56 Đặt mua
13 Mobifone 0788.97.98.99 45.000.000 74 Đặt mua
14 Mobifone 0763.92.93.94 7.950.000 52 Đặt mua
15 Mobifone 0778.14.15.16 6.450.000 40 Đặt mua
16 Mobifone 0762.97.98.99 40.000.000 66 Đặt mua
17 Mobifone 0706.55.56.57 6.450.000 46 Đặt mua
18 Mobifone 0706.56.57.58 8.950.000 49 Đặt mua
19 Mobifone 0767.97.98.99 45.000.000 71 Đặt mua
20 Mobifone 0798.00.01.02 2.990.000 27 Đặt mua
21 Mobifone 0779.82.83.84 7.450.000 56 Đặt mua
22 Mobifone 0766.92.93.94 7.950.000 55 Đặt mua
23 Mobifone 0776.55.56.57 9.450.000 53 Đặt mua
24 Mobifone 0777.82.83.84 9.450.000 54 Đặt mua