Sim Taxi 2

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0988.81.81.81 550.000.000 52 Đặt mua
2 Viettel 0979.81.81.81 650.000.000 52 Đặt mua
3 Vinaphone 09.15.14.14.14 150.000.000 30 Đặt mua
4 Viettel 0967.89.89.89 999.000.000 73 Đặt mua
5 Viettel 0964.18.18.18 168.000.000 46 Đặt mua
6 Mobifone 0939.96.96.96 279.000.000 66 Đặt mua
7 Vinaphone 0946.90.90.90 160.000.000 46 Đặt mua
8 Viettel 0983.91.91.91 279.000.000 50 Đặt mua
9 Vinaphone 0945.89.89.89 468.000.000 69 Đặt mua
10 Vinaphone 0943.38.38.38 210.000.000 49 Đặt mua
11 Viettel 0868.79.79.79 666.000.000 70 Đặt mua
12 Mobifone 0909.25.25.25 333.000.000 39 Đặt mua
13 Vinaphone 0946.69.69.69 268.000.000 64 Đặt mua
14 Viettel 0963.39.39.39 833.000.000 54 Đặt mua
15 Vinaphone 0948.39.39.39 500.000.000 57 Đặt mua
16 Mobifone 0938.86.86.86 799.000.000 62 Đặt mua
17 Viettel 09.81.85.85.85 279.000.000 57 Đặt mua
18 Vinaphone 0848.50.50.50 13.000.000 35 Đặt mua
19 Vinaphone 0854.51.51.51 13.000.000 35 Đặt mua
20 Vinaphone 0911.18.18.18 488.000.000 38 Đặt mua
21 Mobifone 0795.76.76.76 36.000.000 60 Đặt mua
22 Mobifone 0798.73.73.73 40.000.000 54 Đặt mua
23 Mobifone 0784.31.31.31 36.000.000 31 Đặt mua
24 Mobifone 0786.70.70.70 33.000.000 42 Đặt mua
25 Mobifone 0704.41.41.41 33.000.000 26 Đặt mua
26 Vinaphone 0942.96.96.96 230.000.000 60 Đặt mua
27 Mobifone 0798.70.70.70 36.000.000 45 Đặt mua
28 Mobifone 0793.82.82.82 45.000.000 49 Đặt mua
29 Mobifone 0778.94.94.94 33.000.000 61 Đặt mua
30 Mobifone 0798.31.31.31 36.000.000 36 Đặt mua
31 Mobifone 0769.95.95.95 45.000.000 64 Đặt mua
32 Viettel 0973.96.96.96 330.000.000 64 Đặt mua
33 Mobifone 0765.16.16.16 50.000.000 39 Đặt mua
34 Mobifone 07.69.60.60.60 45.000.000 40 Đặt mua
35 Mobifone 0778.59.59.59 55.000.000 64 Đặt mua
36 Mobifone 0769.56.56.56 50.000.000 55 Đặt mua
37 Mobifone 0764.45.45.45 21.000.000 44 Đặt mua
38 Mobifone 0783.76.76.76 40.000.000 57 Đặt mua
39 Mobifone 0783.96.96.96 55.000.000 63 Đặt mua
40 Mobifone 0778.56.56.56 50.000.000 55 Đặt mua
41 Mobifone 07.82.85.85.85 50.000.000 56 Đặt mua
42 Mobifone 0767.51.51.51 40.000.000 38 Đặt mua
43 Mobifone 0703.16.16.16 80.000.000 31 Đặt mua
44 Mobifone 0794.75.75.75 40.000.000 56 Đặt mua
45 Mobifone 07.85.65.65.65 50.000.000 53 Đặt mua
46 Vinaphone 0826.59.59.59 60.000.000 58 Đặt mua
47 Mobifone 0762.96.96.96 55.000.000 60 Đặt mua
48 Mobifone 0765.17.17.17 40.000.000 42 Đặt mua
49 Mobifone 0764.42.42.42 33.000.000 35 Đặt mua
50 Mobifone 0704.57.57.57 40.000.000 47 Đặt mua
51 Mobifone 0773.19.19.19 50.000.000 47 Đặt mua
52 Vinaphone 0814.51.51.51 36.000.000 31 Đặt mua
53 Mobifone 0768.76.76.76 40.000.000 60 Đặt mua
54 Mobifone 0775.70.70.70 45.000.000 40 Đặt mua
55 Mobifone 07.74.76.76.76 40.000.000 57 Đặt mua
56 Mobifone 0783.42.42.42 21.000.000 36 Đặt mua
57 Mobifone 0707.64.64.64 45.000.000 44 Đặt mua
58 Mobifone 0703.76.76.76 45.000.000 49 Đặt mua
59 Mobifone 0764.58.58.58 45.000.000 56 Đặt mua
60 Mobifone 0777.14.14.14 60.000.000 36 Đặt mua
61 Mobifone 0784.65.65.65 40.000.000 52 Đặt mua
62 Mobifone 0767.28.28.28 70.000.000 50 Đặt mua
63 Vinaphone 0842.65.65.65 40.000.000 47 Đặt mua
64 Mobifone 0703.87.87.87 45.000.000 55 Đặt mua
65 Mobifone 0783.64.64.64 36.000.000 48 Đặt mua
66 Mobifone 07.65.61.61.61 45.000.000 39 Đặt mua
67 Viettel 0965.21.21.21 80.000.000 29 Đặt mua
68 Mobifone 0774.67.67.67 40.000.000 57 Đặt mua
69 Mobifone 0793.74.74.74 36.000.000 52 Đặt mua
70 Vinaphone 08.12.62.62.62 100.000.000 35 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Taxi 2 : 5ebb23af80f578bf8a66b5c72e65e9d6

DMCA.com Protection Status