Sim Số Độc

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0363.23.4953 959.000 38 Đặt mua
2 Vinaphone 0822.63.4078 890.000 40 Đặt mua
3 Vinaphone 0839.70.4078 790.000 46 Đặt mua
4 Vinaphone 0818.11.4078 1.190.000 38 Đặt mua
5 Vinaphone 0944.78.4078 4.490.000 51 Đặt mua
6 Vinaphone 0944.90.4078 1.190.000 45 Đặt mua
7 Vinaphone 0886.03.4078 790.000 44 Đặt mua
8 Vinaphone 0945.13.49.53 16.000.000 43 Đặt mua
9 Vinaphone 0886.97.4078 890.000 57 Đặt mua
10 Vinaphone 0836.64.4078 790.000 46 Đặt mua
11 Vinaphone 0858.52.4078 1.290.000 47 Đặt mua
12 Vinaphone 0888.41.4078 1.109.000 48 Đặt mua
13 Vinaphone 0854.77.4078 594.000 50 Đặt mua
14 Vinaphone 0886.14.4078 890.000 46 Đặt mua
15 Vinaphone 0837.42.4078 664.000 43 Đặt mua
16 Vinaphone 0886.00.4078 1.190.000 41 Đặt mua
17 Vinaphone 0886.64.4078 990.000 51 Đặt mua
18 Vinaphone 0949.34.4078 1.590.000 48 Đặt mua
19 Vinaphone 0859.74.4078 890.000 52 Đặt mua
20 Vinaphone 08.5670.4078 890.000 45 Đặt mua
21 Vinaphone 0835.63.4078 1.190.000 44 Đặt mua
22 Vinaphone 0859.85.4078 790.000 54 Đặt mua
23 Vinaphone 0839.52.4078 890.000 46 Đặt mua
24 Vinaphone 0828.70.4078 890.000 44 Đặt mua