Sim Ông Địa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 078.333.8778 2.300.000 54 Đặt mua
2 Mobifone 079.777.333.8 3.800.000 54 Đặt mua
3 Mobifone 078.999.333.8 3.900.000 59 Đặt mua
4 Mobifone 070.333.777.8 5.800.000 45 Đặt mua
5 Mobifone 070.888.333.8 12.700.000 48 Đặt mua
6 Mobifone 078.333.777.8 4.900.000 53 Đặt mua
7 Viettel 0364.271.578 650.000 43 Đặt mua
8 Viettel 0326.380.438 450.000 37 Đặt mua
9 Viettel 0326.692.038 450.000 39 Đặt mua
10 Viettel 0335.400.138 390.000 27 Đặt mua
11 Viettel 033.662.4838 450.000 43 Đặt mua
12 Viettel 0372.016.038 450.000 30 Đặt mua
13 Viettel 0377.423.278 390.000 43 Đặt mua
14 Mobifone 0784.58.8778 840.000 62 Đặt mua
15 Viettel 0965.407.238 450.000 44 Đặt mua
16 Mobifone 0797.17.8778 1.040.000 61 Đặt mua
17 Mobifone 0798.85.8778 990.000 67 Đặt mua
18 Mobifone 0798.18.8778 1.190.000 63 Đặt mua
19 Mobifone 070322.777.8 840.000 43 Đặt mua
20 Mobifone 0798.18.8338 1.490.000 55 Đặt mua
21 Mobifone 079.345.8778 1.190.000 58 Đặt mua
22 Mobifone 0783.22.8778 1.140.000 52 Đặt mua
23 Viettel 0961.339.438 450.000 46 Đặt mua
24 Mobifone 0792.55.8778 890.000 58 Đặt mua
25 Mobifone 0937.155.338 1.300.000 44 Đặt mua
26 Mobifone 0901.545.478 970.000 43 Đặt mua
27 Mobifone 0777.37.4078 1.990.000 50 Đặt mua
28 Mobifone 0772.772.178 849.000 48 Đặt mua
29 Mobifone 0777.333.278 1.990.000 47 Đặt mua
30 Mobifone 0775.63.7778 560.000 57 Đặt mua
31 Vinaphone 0941.88.39.78 790.000 57 Đặt mua
32 Vinaphone 0836.2222.78 980.000 40 Đặt mua
33 Mobifone 0773.14.7778 560.000 51 Đặt mua
34 Mobifone 07.6666.1778 840.000 54 Đặt mua
35 Vinaphone 0941.885.738 560.000 53 Đặt mua
36 Vinaphone 085.77777.38 18.000.000 59 Đặt mua
37 Vinaphone 094.1987.338 560.000 52 Đặt mua
38 Viettel 098.44.555.78 1.580.000 55 Đặt mua
39 Vinaphone 0941.991.778 560.000 55 Đặt mua
40 Vinaphone 0944.11.64.38 560.000 40 Đặt mua
41 Mobifone 070.889.8338 3.200.000 54 Đặt mua
42 Vinaphone 094.1990.478 560.000 51 Đặt mua
43 Mobifone 0777770.778 9.000.000 57 Đặt mua
44 Vinaphone 094.1991.738 560.000 51 Đặt mua
45 Vinaphone 094.1994.778 560.000 58 Đặt mua
46 Mobifone 0776.90.8778 700.000 59 Đặt mua
47 Vinaphone 0941.987.438 560.000 53 Đặt mua
48 Mobifone 0767.83.7778 700.000 60 Đặt mua
49 Mobifone 0765.38.8778 700.000 59 Đặt mua
50 Vinaphone 0917.093.538 560.000 45 Đặt mua
51 Mobifone 0708.965.778 700.000 57 Đặt mua
52 Mobifone 0767.20.8338 700.000 44 Đặt mua
53 Mobifone 0765.378.338 700.000 50 Đặt mua
54 Vinaphone 094.777.2038 560.000 47 Đặt mua
55 Vinaphone 094.1997.438 560.000 54 Đặt mua
56 Vinaphone 091.778.7778 106.000.000 61 Đặt mua
57 Vinaphone 085.7777.178 1.620.000 57 Đặt mua
58 Vinaphone 0941.9959.38 560.000 57 Đặt mua
59 Mobifone 0703.77.35.38 560.000 43 Đặt mua
60 Vinaphone 094.1986.338 728.000 51 Đặt mua
61 Mobifone 0764.11.8778 700.000 49 Đặt mua
62 Vinaphone 094.1987.538 560.000 54 Đặt mua
63 Mobifone 0765.82.8338 700.000 50 Đặt mua
64 Mobifone 0773.99.7778 700.000 64 Đặt mua
65 Mobifone 0777.0.33338 9.900.000 41 Đặt mua
66 Mobifone 0767.28.98.38 700.000 58 Đặt mua
67 Mobifone 070.886.8338 1.500.000 51 Đặt mua
68 Vinaphone 0941.881.478 560.000 50 Đặt mua
69 Mobifone 076.468.39.78 700.000 58 Đặt mua
70 Mobifone 0765.01.8778 750.000 49 Đặt mua
DMCA.com Protection Status