Sim Ngũ Quý 1

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 097.48.11111 128.000.000 33 Đặt mua
2 Viettel 09893.11111 199.000.000 34 Đặt mua
3 Viettel 096.58.11111 148.000.000 33 Đặt mua
4 Viettel 086.98.11111 89.000.000 36 Đặt mua
5 Viettel 096.87.11111 150.000.000 35 Đặt mua
6 Viettel 098.45.11111 123.000.000 31 Đặt mua
7 Viettel 086.87.11111 65.000.000 34 Đặt mua
8 Viettel 098.49.11111 99.900.000 35 Đặt mua
9 Viettel 08.696.11111 118.000.000 34 Đặt mua
10 Viettel 097.10.11111 186.000.000 22 Đặt mua
11 Viettel 097.84.11111 123.000.000 33 Đặt mua
12 Viettel 086.55.11111 118.000.000 29 Đặt mua
13 Viettel 086.59.11111 77.000.000 33 Đặt mua
14 Viettel 097.13.11111 179.000.000 25 Đặt mua
15 Viettel 08.662.11111 83.000.000 27 Đặt mua
16 Viettel 08.663.11111 83.000.000 28 Đặt mua
17 Viettel 098.70.11111 128.000.000 29 Đặt mua
18 Viettel 08.669.11111 106.000.000 34 Đặt mua
19 Viettel 098.37.11111 168.000.000 32 Đặt mua
20 Viettel 098.73.11111 168.000.000 32 Đặt mua
21 Viettel 086.85.11111 83.000.000 32 Đặt mua
22 Viettel 086.58.11111 77.000.000 32 Đặt mua
23 Viettel 086.50.11111 59.000.000 24 Đặt mua
24 Viettel 086.99.11111 145.000.000 37 Đặt mua
25 Viettel 08.689.11111 106.000.000 36 Đặt mua
26 Viettel 098.14.11111 162.000.000 27 Đặt mua
27 Viettel 09.864.11111 128.000.000 32 Đặt mua
28 Viettel 097.94.11111 139.000.000 34 Đặt mua
29 Vinaphone 085.24.11111 39.600.000 24 Đặt mua
30 iTelecom 08762.11111 60.000.000 28 Đặt mua
31 iTelecom 08763.11111 60.000.000 29 Đặt mua
32 Viettel 03537.11111 74.500.000 23 Đặt mua
33 Vietnamobile 05824.11111 55.100.000 24 Đặt mua
34 Viettel 08653.11111 50.000.000 27 Đặt mua
35 Viettel 08692.11111 74.600.000 30 Đặt mua
36 Viettel 086.87.11111 59.300.000 34 Đặt mua
37 Vinaphone 08883.11111 199.000.000 32 Đặt mua
38 Viettel 035.99.11111 99.000.000 31 Đặt mua
39 Vietnamobile 09256.11111 130.000.000 27 Đặt mua
40 Viettel 08688.11111 158.000.000 35 Đặt mua
41 Vietnamobile 058.47.11111 16.900.000 29 Đặt mua
42 iTelecom 08786.11111 66.500.000 34 Đặt mua
43 Vietnamobile 05239.11111 45.000.000 24 Đặt mua
44 Vietnamobile 05688.11111 66.000.000 32 Đặt mua
45 Mobifone 090.43.11111 172.000.000 21 Đặt mua
46 iTelecom 08760.11111 58.000.000 26 Đặt mua
47 Viettel 097.30.11111 165.000.000 24 Đặt mua
48 Viettel 03635.11111 73.100.000 22 Đặt mua
49 Vinaphone 08376.11111 46.000.000 29 Đặt mua
50 Vinaphone 085.24.11111 39.600.000 24 Đặt mua
51 Vietnamobile 05.234.11111 65.000.000 19 Đặt mua
52 Vinaphone 08568.11111 93.709.000 32 Đặt mua
53 Vietnamobile 05884.11111 35.500.000 30 Đặt mua
54 Vinaphone 085.46.11111 43.900.000 28 Đặt mua
55 Viettel 03935.11111 72.500.000 25 Đặt mua
56 Vietnamobile 05692.11111 43.700.000 27 Đặt mua
57 Vinaphone 08394.11111 52.900.000 29 Đặt mua
58 Viettel 096.1011111 190.000.000 21 Đặt mua
59 Vietnamobile 05658.11111 55.000.000 29 Đặt mua
60 Vinaphone 088.98.11111 76.000.000 38 Đặt mua
DMCA.com Protection Status