Sim Năm Sinh 2018

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0703.110.118 1.500.000 22 Đặt mua
2 Viettel 0372.30.01.18 850.000 25 Đặt mua
3 Viettel 0335.92.2018 850.000 33 Đặt mua
4 Viettel 0978.05.2018 3.580.000 40 Đặt mua
5 Viettel 0981.31.2018 4.490.000 33 Đặt mua
6 Viettel 0961.04.2018 3.580.000 31 Đặt mua
7 Viettel 0974.88.2018 3.580.000 47 Đặt mua
8 Viettel 0976.99.2018 4.490.000 51 Đặt mua
9 Viettel 0965.16.2018 3.580.000 38 Đặt mua
10 Viettel 0964.79.2018 3.580.000 46 Đặt mua
11 Viettel 0389.99.2018 10.800.000 49 Đặt mua
12 Viettel 08.6789.2018 13.300.000 49 Đặt mua
13 Viettel 0865.18.11.18 4.490.000 39 Đặt mua
14 Viettel 0868.88.2018 7.150.000 49 Đặt mua
15 Vinaphone 0916.220.118 850.000 30 Đặt mua
16 Vinaphone 0828.011.118 1.259.000 30 Đặt mua
17 Vinaphone 0828.18.10.18 1.034.000 37 Đặt mua
18 Vinaphone 09.1626.1018 850.000 34 Đặt mua
19 Vinaphone 0886.13.2018 959.000 37 Đặt mua
20 Mobifone 0937.11.05.18 1.100.000 35 Đặt mua
21 Mobifone 0931.28.04.18 1.020.000 36 Đặt mua
22 Mobifone 0931.23.02.18 980.000 29 Đặt mua
23 Mobifone 0937.12.06.18 1.100.000 37 Đặt mua
24 Mobifone 0798.18.2018 1.860.000 44 Đặt mua
25 Mobifone 0937.19.07.18 950.000 45 Đặt mua
26 Mobifone 0908.28.01.18 1.100.000 37 Đặt mua
27 Mobifone 0937.14.05.18 1.100.000 38 Đặt mua
28 Mobifone 0937.26.03.18 1.020.000 39 Đặt mua
29 Mobifone 0937.10.09.18 1.020.000 38 Đặt mua
30 Mobifone 0937.08.05.18 1.020.000 41 Đặt mua
31 Mobifone 0933.19.03.18 1.020.000 37 Đặt mua
32 Mobifone 0937.96.2018 1.210.000 45 Đặt mua
33 Mobifone 0908.11.06.18 1.290.000 34 Đặt mua
34 Mobifone 0931.23.09.18 1.100.000 36 Đặt mua
35 Mobifone 0933.19.01.18 950.000 35 Đặt mua
36 Mobifone 0937.20.05.18 980.000 35 Đặt mua
37 Mobifone 0937.30.07.18 950.000 38 Đặt mua
38 Mobifone 0931.25.03.18 950.000 32 Đặt mua
39 Mobifone 0931.27.02.18 1.100.000 33 Đặt mua
40 Mobifone 0931.26.04.18 950.000 34 Đặt mua
41 Mobifone 0908.25.06.18 1.020.000 39 Đặt mua
42 Mobifone 0937.18.10.18 3.000.000 38 Đặt mua
43 Mobifone 0908.17.03.18 950.000 37 Đặt mua
44 Mobifone 0786.18.2018 1.860.000 41 Đặt mua
45 Mobifone 0908.4.8.2018 1.290.000 40 Đặt mua
46 Mobifone 0937.22.04.18 1.100.000 36 Đặt mua
47 Mobifone 0931.20.1118 1.100.000 26 Đặt mua
48 Mobifone 0937.22.1118 2.600.000 34 Đặt mua
49 Mobifone 0901.29.02.18 1.020.000 32 Đặt mua
50 Mobifone 0933.16.04.18 950.000 35 Đặt mua
51 Mobifone 0937.16.02.18 950.000 37 Đặt mua
52 Mobifone 0937.06.07.18 1.100.000 41 Đặt mua
53 Mobifone 0933.26.05.18 980.000 37 Đặt mua
54 Mobifone 0901.25.07.18 1.180.000 33 Đặt mua
55 Mobifone 0933.84.2018 1.290.000 38 Đặt mua
56 Mobifone 09.08.17.08.18 2.800.000 42 Đặt mua
57 Mobifone 0933.01.07.18 1.100.000 32 Đặt mua
58 Mobifone 0937.23.04.18 950.000 37 Đặt mua
59 Mobifone 0937.21.08.18 980.000 39 Đặt mua
60 Mobifone 0937.24.05.18 950.000 39 Đặt mua
DMCA.com Protection Status