mobibiz.vn

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Năm Sinh 2017

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 03.5555.2017 15.000.000 33 Đặt mua
2 Viettel 0984.77.2017 3.000.000 45 Đặt mua
3 Viettel 0964.66.2017 3.000.000 41 Đặt mua
4 Viettel 0962.71.2017 4.000.000 35 Đặt mua
5 Viettel 0326.86.2017 2.050.000 35 Đặt mua
6 Viettel 0961.04.2017 4.000.000 30 Đặt mua
7 Viettel 0363.08.07.17 1.100.000 35 Đặt mua
8 Viettel 0379.59.2017 2.050.000 43 Đặt mua
9 Viettel 0964.04.05.17 2.050.000 36 Đặt mua
10 Viettel 0981.42.2017 4.000.000 34 Đặt mua
11 Viettel 0965.88.2017 5.000.000 46 Đặt mua
12 Viettel 0981.09.2017 4.000.000 37 Đặt mua
13 Viettel 0981.54.2017 4.000.000 37 Đặt mua
14 Viettel 0357.77.2017 5.000.000 39 Đặt mua
15 Viettel 0985.59.2017 4.000.000 46 Đặt mua
16 Viettel 0973.88.2017 5.000.000 45 Đặt mua
17 Viettel 08.6789.2017 15.000.000 48 Đặt mua
18 Viettel 0327.40.2017 1.680.000 26 Đặt mua
19 Viettel 0363.99.2017 2.050.000 40 Đặt mua
20 Viettel 0976.82.2017 4.000.000 42 Đặt mua
21 Viettel 0395.17.11.17 660.000 35 Đặt mua
22 Viettel 0984.13.03.17 660.000 36 Đặt mua
23 Viettel 0369.28.2017 660.000 38 Đặt mua
24 Viettel 0961.18.08.17 660.000 41 Đặt mua

TOP 30 tìm kiếm mới - Thống kê từ khóa được tìm kiếm mới nhất tại mobibiz.vn