Sim Năm Sinh 2017

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0899.07.07.17 2.690.000 48 Đặt mua
2 Viettel 0984.77.2017 2.680.000 45 Đặt mua
3 Viettel 0981.54.2017 3.480.000 37 Đặt mua
4 Viettel 0965.88.2017 4.950.000 46 Đặt mua
5 Viettel 0981.42.2017 3.480.000 34 Đặt mua
6 Viettel 0981.09.2017 3.590.000 37 Đặt mua
7 Viettel 0357.77.2017 4.640.000 39 Đặt mua
8 Viettel 0964.66.2017 2.680.000 41 Đặt mua
9 Viettel 0985.59.2017 3.590.000 46 Đặt mua
10 Viettel 0961.04.2017 3.480.000 30 Đặt mua
11 Viettel 0973.88.2017 4.490.000 45 Đặt mua
12 Viettel 0962.71.2017 3.480.000 35 Đặt mua
13 Viettel 0976.82.2017 3.480.000 42 Đặt mua
14 Vinaphone 0886.39.2017 2.390.000 44 Đặt mua
15 Vinaphone 0886.08.2017 2.390.000 40 Đặt mua
16 Viettel 0328.65.2017 2.110.000 34 Đặt mua
17 Viettel 0359.03.03.17 2.970.000 31 Đặt mua
18 Viettel 0328.78.2017 2.110.000 38 Đặt mua
19 Mobifone 0933.0808.17 2.240.000 39 Đặt mua
20 Mobifone 0908.04.04.17 2.240.000 33 Đặt mua
21 Mobifone 0937.17.07.17 2.240.000 42 Đặt mua
22 Vinaphone 0918.49.2017 3.290.000 41 Đặt mua
23 Viettel 0969.22.1117 3.480.000 38 Đặt mua
24 Viettel 0868.23.2017 2.510.000 37 Đặt mua