Sim Năm Sinh 2017

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0918.49.2017 3.200.000 41 Đặt mua
2 Viettel 0333.09.2017 2.550.000 28 Đặt mua
3 Viettel 0965.5.4.2017 2.280.000 39 Đặt mua
4 Viettel 037.225.2017 2.280.000 29 Đặt mua
5 Viettel 037.258.2017 2.130.000 35 Đặt mua
6 Viettel 038.25.5.2017 2.130.000 33 Đặt mua
7 Viettel 0969.08.2017 2.550.000 42 Đặt mua
8 Viettel 039.273.2017 2.280.000 34 Đặt mua
9 Viettel 0333.30.2017 2.130.000 22 Đặt mua
10 Viettel 0968.94.2017 2.550.000 46 Đặt mua
11 Viettel 037.203.2017 2.130.000 25 Đặt mua
12 Viettel 0333.35.2017 2.400.000 27 Đặt mua
13 Viettel 038.318.2017 2.280.000 33 Đặt mua
14 Viettel 0978.55.2017 3.350.000 44 Đặt mua
15 Viettel 037.276.2017 2.130.000 35 Đặt mua
16 Viettel 0376.66.2017 3.990.000 38 Đặt mua
17 Viettel 038.24.1.2017 2.130.000 28 Đặt mua
18 Viettel 0966.71.2017 3.150.000 39 Đặt mua
19 Viettel 034.285.2017 2.280.000 32 Đặt mua
20 Viettel 0352.62.2017 2.550.000 28 Đặt mua
21 Viettel 035.909.2017 2.800.000 36 Đặt mua
22 Viettel 034.262.2017 2.130.000 27 Đặt mua
23 Viettel 036.261.2017 2.280.000 28 Đặt mua
24 Viettel 0986.4.9.2017 2.550.000 46 Đặt mua
25 Viettel 0968.76.2017 2.550.000 46 Đặt mua
26 Viettel 0977.1.4.2017 2.280.000 38 Đặt mua
27 Viettel 0969.1.4.2017 2.280.000 39 Đặt mua
28 Viettel 039.214.2017 2.130.000 29 Đặt mua
29 Viettel 037.285.2017 2.130.000 35 Đặt mua
30 Viettel 034.245.2017 2.130.000 28 Đặt mua
31 Viettel 0988.7.2.2017 3.150.000 44 Đặt mua
32 Viettel 035.272.2017 2.130.000 29 Đặt mua
33 Viettel 035.227.2017 2.280.000 29 Đặt mua
34 Vinaphone 0888.34.2017 2.280.000 41 Đặt mua
35 Vinaphone 0888.65.2017 2.280.000 45 Đặt mua
36 Vinaphone 0888.37.2017 2.280.000 44 Đặt mua
37 Vinaphone 0888.2.1.2017 2.600.000 37 Đặt mua
38 Vinaphone 091.444.2017 2.800.000 32 Đặt mua
39 Mobifone 0938.66.2017 4.650.000 42 Đặt mua
40 Vinaphone 088.998.2017 3.000.000 52 Đặt mua
41 Vinaphone 08.1990.2017 5.000.000 37 Đặt mua
42 Vinaphone 082.888.2017 5.000.000 44 Đặt mua
43 Vinaphone 081.828.2017 5.000.000 37 Đặt mua
44 Vinaphone 0886.222.017 2.050.000 36 Đặt mua
45 Vinaphone 0945.68.2017 3.000.000 42 Đặt mua
46 Viettel 0382.93.2017 2.700.000 35 Đặt mua
47 Viettel 0984.76.2017 2.400.000 44 Đặt mua
48 Vietnamobile 0928.22.2017 2.700.000 33 Đặt mua
49 Viettel 0372.59.2017 2.700.000 36 Đặt mua
50 Vietnamobile 092.26.8.2017 3.400.000 37 Đặt mua
51 Vinaphone 091.19.5.2017 4.800.000 35 Đặt mua
52 Viettel 0343.08.2017 2.400.000 28 Đặt mua
53 Viettel 0333.39.2017 2.700.000 31 Đặt mua
54 Vietnamobile 0926.96.2017 2.900.000 42 Đặt mua
55 Viettel 0352.95.2017 2.700.000 34 Đặt mua
56 Vinaphone 0912.86.2017 4.800.000 36 Đặt mua
57 Viettel 0372.84.2017 2.700.000 34 Đặt mua
58 Vinaphone 0919.54.2017 2.400.000 38 Đặt mua
59 Viettel 035.22.1.2017 2.700.000 23 Đặt mua
60 Viettel 0969.47.2017 3.400.000 45 Đặt mua
61 Viettel 0372.36.2017 2.700.000 31 Đặt mua
62 Vietnamobile 092.27.7.2017 2.900.000 37 Đặt mua
63 Vietnamobile 0925.21.2017 2.900.000 29 Đặt mua
64 Viettel 0382.89.2017 3.400.000 40 Đặt mua
65 Viettel 0333.12.2017 2.700.000 22 Đặt mua
66 Viettel 0977.36.2017 3.900.000 42 Đặt mua
67 Viettel 0342.97.2017 2.700.000 35 Đặt mua
68 Vinaphone 091.19.8.2017 4.800.000 38 Đặt mua
69 Viettel 0868.61.2017 2.400.000 39 Đặt mua
70 Vietnamobile 0926.99.2017 2.900.000 45 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2017 : 1680ce6415381fec838e06ec1b619bed

DMCA.com Protection Status