Sim Năm Sinh 2017

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0363.99.2017 1.790.000 40 Đặt mua
2 Viettel 0363.08.07.17 959.000 35 Đặt mua
3 Viettel 0964.66.2017 2.690.000 41 Đặt mua
4 Viettel 0961.04.2017 3.580.000 30 Đặt mua
5 Viettel 0976.82.2017 3.580.000 42 Đặt mua
6 Viettel 0962.71.2017 3.580.000 35 Đặt mua
7 Viettel 0965.88.2017 4.490.000 46 Đặt mua
8 Viettel 0357.77.2017 4.490.000 39 Đặt mua
9 Viettel 0984.77.2017 2.690.000 45 Đặt mua
10 Viettel 08.6789.2017 13.500.000 48 Đặt mua
11 Viettel 0327.40.2017 1.340.000 26 Đặt mua
12 Viettel 0981.42.2017 3.580.000 34 Đặt mua
13 Viettel 0326.86.2017 1.790.000 35 Đặt mua
14 Viettel 0981.54.2017 3.580.000 37 Đặt mua
15 Viettel 0964.04.05.17 1.740.000 36 Đặt mua
16 Viettel 0973.88.2017 4.490.000 45 Đặt mua
17 Viettel 03.5555.2017 13.500.000 33 Đặt mua
18 Viettel 0985.59.2017 3.590.000 46 Đặt mua
19 Viettel 0379.59.2017 1.790.000 43 Đặt mua
20 Vinaphone 0913.071.017 850.000 29 Đặt mua
21 Vinaphone 0828.12.12.17 1.034.000 32 Đặt mua
22 Vinaphone 09.13.16.11.17 959.000 30 Đặt mua
23 Vinaphone 0945.11.12.17 959.000 31 Đặt mua
24 Vinaphone 0919.310.317 959.000 34 Đặt mua
25 Mobifone 0786.17.2017 1.860.000 39 Đặt mua
26 Mobifone 0931.220.717 1.140.000 32 Đặt mua
27 Mobifone 0933.01.02.17 1.100.000 26 Đặt mua
28 Mobifone 0937.0202.17 1.860.000 31 Đặt mua
29 Mobifone 0933.0606.17 1.860.000 35 Đặt mua
30 Mobifone 0937.02.03.17 1.100.000 32 Đặt mua
31 Mobifone 0933.18.02.17 1.100.000 34 Đặt mua
32 Mobifone 0933.03.08.17 1.020.000 34 Đặt mua
33 Mobifone 0933.11.02.17 1.020.000 27 Đặt mua
34 Mobifone 093.129.1117 770.000 34 Đặt mua
35 Mobifone 0933.13.07.17 1.100.000 34 Đặt mua
36 Mobifone 0933.16.07.17 950.000 37 Đặt mua
37 Mobifone 0937.632.017 1.600.000 38 Đặt mua
38 Mobifone 0933.28.02.17 950.000 35 Đặt mua
39 Mobifone 0931.28.02.17 1.100.000 33 Đặt mua
40 Mobifone 0931.29.08.17 980.000 40 Đặt mua
41 Mobifone 0908.27.2017 1.900.000 36 Đặt mua
42 Mobifone 0931.25.01.17 980.000 29 Đặt mua
43 Mobifone 0908.21.2017 1.560.000 30 Đặt mua
44 Mobifone 0933.20.04.17 980.000 29 Đặt mua
45 Mobifone 0908.05.11.17 1.330.000 32 Đặt mua
46 Mobifone 0933.22.02.17 1.100.000 29 Đặt mua
47 Mobifone 0933.0808.17 2.240.000 39 Đặt mua
48 Mobifone 0908.742.017 1.600.000 38 Đặt mua
49 Mobifone 0937.21.10.17 1.020.000 31 Đặt mua
50 Mobifone 0937.14.06.17 1.100.000 38 Đặt mua
51 Mobifone 0937.09.12.17 950.000 39 Đặt mua
52 Mobifone 0792.17.2017 1.860.000 36 Đặt mua
53 Mobifone 0933.21.05.17 1.020.000 31 Đặt mua
54 Mobifone 0901.29.1117 1.020.000 31 Đặt mua
55 Mobifone 0937.75.2017 1.290.000 41 Đặt mua
56 Mobifone 0908.29.04.17 1.100.000 40 Đặt mua
57 Mobifone 0937.28.03.17 950.000 40 Đặt mua
58 Mobifone 0933.06.1117 880.000 31 Đặt mua
59 Mobifone 0933.0303.17 1.860.000 29 Đặt mua
60 Mobifone 0908.28.09.17 1.180.000 44 Đặt mua
DMCA.com Protection Status