Sim Năm Sinh 2014

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0792.23.2014 1.287.500 30 Đặt mua
2 Mobifone 0792.75.2014 1.287.500 37 Đặt mua
3 Mobifone 0793.47.2014 1.287.500 37 Đặt mua
4 Mobifone 0797.58.2014 1.287.500 43 Đặt mua
5 Mobifone 0908.51.2014 1.362.500 30 Đặt mua
6 Mobifone 0937.66.2014 1.850.000 38 Đặt mua
7 Mobifone 0798.15.2014 1.287.500 37 Đặt mua
8 Mobifone 0931.55.2014 1.450.000 30 Đặt mua
9 Mobifone 0792.30.2014 945.000 28 Đặt mua
10 Mobifone 0792.85.2014 1.287.500 38 Đặt mua
11 Mobifone 0908.21.2014 1.362.500 27 Đặt mua
12 Mobifone 0798.22.2014 1.450.000 35 Đặt mua
13 Mobifone 0783.30.2014 945.000 28 Đặt mua
14 Mobifone 0798.72.2014 1.287.500 40 Đặt mua
15 Mobifone 0798.40.2014 875.000 35 Đặt mua
16 Mobifone 0899.97.2014 1.362.500 49 Đặt mua
17 Mobifone 0798.14.2014 1.287.500 36 Đặt mua
18 Mobifone 0792.67.2014 1.287.500 38 Đặt mua
19 Mobifone 0798.75.2014 1.287.500 43 Đặt mua
20 Mobifone 0797.07.2014 1.015.000 37 Đặt mua
21 Mobifone 0899.96.2014 1.287.500 48 Đặt mua
22 Mobifone 0792.14.2014 1.287.500 30 Đặt mua
23 Mobifone 0931.22.2014 1.850.000 24 Đặt mua
24 Mobifone 0785.97.2014 1.287.500 43 Đặt mua
25 Mobifone 0785.34.2014 1.287.500 34 Đặt mua
26 Mobifone 0784.76.2014 1.287.500 39 Đặt mua
27 Mobifone 0797.88.2014 1.287.500 46 Đặt mua
28 Mobifone 0937.45.2014 1.015.000 35 Đặt mua
29 Mobifone 0792.18.2014 1.287.500 34 Đặt mua
30 Mobifone 0786.36.2014 1.287.500 37 Đặt mua
31 Mobifone 0792.70.2014 945.000 32 Đặt mua
32 Mobifone 0785.01.2014 1.287.500 28 Đặt mua
33 Mobifone 0792.60.2014 1.287.500 31 Đặt mua
34 Mobifone 0797.45.2014 1.287.500 39 Đặt mua
35 Mobifone 0794.71.2014 1.015.000 35 Đặt mua
36 Mobifone 0786.14.2014 1.287.500 33 Đặt mua
37 Mobifone 0793.83.2014 1.287.500 37 Đặt mua
38 Mobifone 0792.19.2014 1.287.500 35 Đặt mua
39 Mobifone 0785.14.2014 1.287.500 32 Đặt mua
40 Mobifone 0785.52.2014 1.287.500 34 Đặt mua
41 Mobifone 0937.70.2014 980.000 33 Đặt mua
42 Mobifone 0783.58.2014 1.287.500 38 Đặt mua
43 Mobifone 0786.38.2014 1.287.500 39 Đặt mua
44 Mobifone 0899.98.2014 1.362.500 50 Đặt mua
45 Vinaphone 0917.25.2014 2.800.000 31 Đặt mua
46 Vinaphone 0889.22.2014 3.500.000 36 Đặt mua
47 Viettel 0398.57.2014 1.100.000 39 Đặt mua
48 Viettel 0357.16.2014 900.000 29 Đặt mua
49 Viettel 0375.94.2014 900.000 35 Đặt mua
50 Viettel 0376.8.7.2014 1.100.000 38 Đặt mua
51 Viettel 0365.69.2014 970.000 36 Đặt mua
52 Viettel 036.579.2014 1.100.000 37 Đặt mua
53 Viettel 0968.4.6.2014 2.550.000 40 Đặt mua
54 Viettel 0368.06.2014 2.010.000 30 Đặt mua
55 Viettel 097.208.2014 5.600.000 33 Đặt mua
56 Viettel 0344.89.2014 880.000 35 Đặt mua
57 Viettel 0387.74.2014 900.000 36 Đặt mua
58 Viettel 0329.50.2014 710.000 26 Đặt mua
59 Viettel 039.770.2014 840.000 33 Đặt mua
60 Viettel 034.689.2014 860.000 37 Đặt mua
61 Viettel 0364.49.2014 1.100.000 33 Đặt mua
62 Viettel 036.575.2014 980.000 33 Đặt mua
63 Viettel 0328.81.2014 930.000 29 Đặt mua
64 Viettel 0345.71.2014 1.750.000 27 Đặt mua
65 Viettel 0344.61.2014 900.000 25 Đặt mua
66 Viettel 0384.61.2014 900.000 29 Đặt mua
67 Viettel 0338.3.2.2014 1.100.000 26 Đặt mua
68 Viettel 0367.69.2014 970.000 38 Đặt mua
69 Viettel 0377.67.2014 980.000 37 Đặt mua
70 Viettel 0389.18.2014 1.330.000 36 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2014 : 33d7503e19b511e48b1926c12bc79035

DMCA.com Protection Status