Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.222.111.3 2.200.000 28 Đặt mua
2 Vinaphone 0828.31.01.13 910.000 27 Đặt mua
3 Vinaphone 0825.02.06.13 770.000 27 Đặt mua
4 Mobifone 0774.11.12.13 5.800.000 27 Đặt mua
5 Vinaphone 0945.31.08.13 1.100.000 34 Đặt mua
6 Vinaphone 0814.15.06.13 770.000 29 Đặt mua
7 Vinaphone 0949.27.2013 2.280.000 37 Đặt mua
8 Mobifone 0778.030.313 1.100.000 32 Đặt mua
9 Vinaphone 0826.28.04.13 770.000 34 Đặt mua
10 Vinaphone 0857.11.10.13 770.000 27 Đặt mua
11 Vinaphone 0888.05.2013 2.600.000 35 Đặt mua
12 Mobifone 0777.020.313 1.600.000 30 Đặt mua
13 Vinaphone 0848.17.10.13 840.000 33 Đặt mua
14 Vinaphone 0888.17.04.13 840.000 40 Đặt mua
15 Mobifone 0786.11.12.13 5.500.000 30 Đặt mua
16 Vinaphone 0857.13.08.13 770.000 36 Đặt mua
17 Mobifone 079.72.11113 2.050.000 32 Đặt mua
18 Vinaphone 0815.14.05.13 770.000 28 Đặt mua
19 Vinaphone 0828.04.06.13 910.000 32 Đặt mua
20 Vinaphone 0888.231.213 1.100.000 36 Đặt mua
21 Vinaphone 0914.30.06.13 1.100.000 27 Đặt mua
22 Vinaphone 0844.29.09.13 770.000 40 Đặt mua
23 Mobifone 0774.13.11.13 980.000 28 Đặt mua
24 Vinaphone 0889.14.07.13 910.000 41 Đặt mua
25 Vinaphone 0826.23.05.13 770.000 30 Đặt mua
26 Vinaphone 0888.46.2013 2.280.000 40 Đặt mua
27 Vinaphone 0888.75.2013 2.600.000 42 Đặt mua
28 Vinaphone 0888.30.03.13 980.000 34 Đặt mua
29 Mobifone 0937.18.07.13 1.015.000 39 Đặt mua
30 Mobifone 0933.18.07.13 875.000 35 Đặt mua
31 Mobifone 0785.13.2013 1.287.500 30 Đặt mua
32 Mobifone 0933.24.04.13 910.000 29 Đặt mua
33 Mobifone 0933.05.09.13 945.000 33 Đặt mua
34 Mobifone 0783.30.2013 1.015.000 27 Đặt mua
35 Mobifone 0933.20.04.13 945.000 25 Đặt mua
36 Mobifone 0937.02.04.13 910.000 29 Đặt mua
37 Mobifone 0933.27.06.13 980.000 34 Đặt mua
38 Mobifone 0937.25.02.13 945.000 32 Đặt mua
39 Mobifone 0937.25.07.13 875.000 37 Đặt mua
40 Mobifone 0937.10.09.13 945.000 33 Đặt mua
41 Mobifone 0797.80.2013 945.000 37 Đặt mua
42 Mobifone 0899.77.2013 1.437.500 46 Đặt mua
43 Mobifone 0931.200.313 735.000 22 Đặt mua
44 Mobifone 0931.20.07.13 875.000 26 Đặt mua
45 Mobifone 0937.23.04.13 1.015.000 32 Đặt mua
46 Mobifone 0797.31.2013 1.287.500 33 Đặt mua
47 Mobifone 0908.11.04.13 1.015.000 27 Đặt mua
48 Mobifone 0937.07.06.13 1.015.000 36 Đặt mua
49 Mobifone 0933.01.06.13 1.100.000 26 Đặt mua
50 Mobifone 0937.16.06.13 1.100.000 36 Đặt mua
51 Mobifone 0799.87.2013 1.287.500 46 Đặt mua
52 Mobifone 0937.09.05.13 1.100.000 37 Đặt mua
53 Mobifone 0937.05.07.13 945.000 35 Đặt mua
54 Mobifone 0908.17.05.13 875.000 34 Đặt mua
55 Mobifone 0908.04.05.13 875.000 30 Đặt mua
56 Mobifone 0933.05.07.13 910.000 31 Đặt mua
57 Mobifone 0908.23.08.13 1.100.000 34 Đặt mua
58 Mobifone 0931.22.08.13 875.000 29 Đặt mua
59 Mobifone 0798.13.2013 1.437.500 34 Đặt mua
60 Mobifone 0937.28.01.13 945.000 34 Đặt mua
61 Mobifone 0931.24.09.13 875.000 32 Đặt mua
62 Mobifone 0937.15.01.13 1.100.000 30 Đặt mua
63 Mobifone 0937.16.02.13 875.000 32 Đặt mua
64 Mobifone 0933.01.07.13 1.100.000 27 Đặt mua
65 Mobifone 0901.25.04.13 875.000 25 Đặt mua
66 Mobifone 0933.75.2013 1.362.500 33 Đặt mua
67 Mobifone 0937.29.04.13 910.000 38 Đặt mua
68 Mobifone 07842.11113 1.740.000 28 Đặt mua
69 Mobifone 0931.25.01.13 945.000 25 Đặt mua
70 Mobifone 0937.85.2013 1.450.000 38 Đặt mua
DMCA.com Protection Status