Sim Năm Sinh 2012

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0784.11.1212 1.200.000 27 Đặt mua
2 Viettel 0865.12.11.12 4.380.000 27 Đặt mua
3 Viettel 0388.01.05.12 959.000 28 Đặt mua
4 Viettel 0389.99.2012 7.150.000 43 Đặt mua
5 Viettel 0962.16.02.12 1.340.000 29 Đặt mua
6 Viettel 0867.77.2012 7.150.000 40 Đặt mua
7 Viettel 0968.77.2012 4.490.000 42 Đặt mua
8 Viettel 0967.73.2012 3.580.000 37 Đặt mua
9 Viettel 0867.89.2012 13.200.000 43 Đặt mua
10 Viettel 0981.14.2012 3.580.000 28 Đặt mua
11 Viettel 0981.42.2012 3.590.000 29 Đặt mua
12 Viettel 0366.68.2012 4.490.000 34 Đặt mua
13 Viettel 0981.34.2012 3.580.000 30 Đặt mua
14 Vinaphone 0915.84.2012 1.550.000 32 Đặt mua
15 Vinaphone 0918.95.2012 1.920.000 37 Đặt mua
16 Vinaphone 0828.98.2012 7.310.000 40 Đặt mua
17 Vinaphone 0915.45.2012 1.550.000 29 Đặt mua
18 Vinaphone 0916.39.2012 1.650.000 33 Đặt mua
19 Vinaphone 0944.88.2012 4.870.000 38 Đặt mua
20 Vinaphone 0828.99.2012 1.550.000 41 Đặt mua
21 Vinaphone 0916.97.2012 1.920.000 37 Đặt mua
22 Vinaphone 0916.34.2012 959.000 28 Đặt mua
23 Vinaphone 0918.41.2012 1.920.000 28 Đặt mua
24 Mobifone 0785.70.2012 880.000 32 Đặt mua
25 Mobifone 0797.44.2012 1.640.000 36 Đặt mua
26 Mobifone 0933.05.07.12 1.250.000 30 Đặt mua
27 Mobifone 0785.011.012 1.860.000 25 Đặt mua
28 Mobifone 0797.58.2012 1.290.000 41 Đặt mua
29 Mobifone 0931.25.07.12 910.000 30 Đặt mua
30 Mobifone 0933.26.08.12 1.100.000 34 Đặt mua
31 Mobifone 0799.77.2012 1.860.000 44 Đặt mua
32 Mobifone 0931.21.05.12 950.000 24 Đặt mua
33 Mobifone 0931.28.01.12 950.000 27 Đặt mua
34 Mobifone 0931.27.06.12 950.000 31 Đặt mua
35 Mobifone 0937.13.08.12 1.100.000 34 Đặt mua
36 Mobifone 0933.25.07.12 980.000 32 Đặt mua
37 Mobifone 0785.49.2012 1.290.000 38 Đặt mua
38 Mobifone 0792.88.2012 1.290.000 39 Đặt mua
39 Mobifone 0937.13.06.12 1.100.000 32 Đặt mua
40 Mobifone 0937.19.04.12 910.000 36 Đặt mua
41 Mobifone 0785.91.2012 1.290.000 35 Đặt mua
42 Mobifone 0901.26.02.12 1.020.000 23 Đặt mua
43 Mobifone 0931.23.08.12 1.100.000 29 Đặt mua
44 Mobifone 0937.02.08.12 1.250.000 32 Đặt mua
45 Mobifone 0783.67.2012 1.290.000 36 Đặt mua
46 Mobifone 0783.61.2012 1.290.000 30 Đặt mua
47 Mobifone 0785.66.2012 1.860.000 37 Đặt mua
48 Mobifone 0798.25.2012 1.290.000 36 Đặt mua
49 Mobifone 0937.63.2012 1.330.000 33 Đặt mua
50 Mobifone 0786.46.2012 1.290.000 36 Đặt mua
51 Mobifone 0933.12.05.12 1.290.000 26 Đặt mua
52 Mobifone 0785.30.1212 1.290.000 29 Đặt mua
53 Mobifone 0933.18.03.12 880.000 30 Đặt mua
54 Mobifone 0908.01.04.12 1.020.000 25 Đặt mua
55 Mobifone 0931.20.06.12 880.000 24 Đặt mua
56 Mobifone 0785.64.2012 1.290.000 35 Đặt mua
57 Mobifone 0899.752.012 770.000 43 Đặt mua
58 Mobifone 0786.31.2012 1.290.000 30 Đặt mua
59 Mobifone 0797.19.2012 1.290.000 38 Đặt mua
60 Mobifone 0792.76.2012 1.290.000 36 Đặt mua
DMCA.com Protection Status