Sim Năm Sinh 2011

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0792.150.111 890.000 27 Đặt mua
2 Mobifone 079.222.0111 2.500.000 25 Đặt mua
3 Viettel 0862.290.611 550.000 35 Đặt mua
4 Mobifone 0777.90.2011 2.130.000 34 Đặt mua
5 Vinaphone 0888.92.2011 2.600.000 39 Đặt mua
6 Vinaphone 0942.09.12.11 1.250.000 29 Đặt mua
7 Mobifone 0707.81.2011 2.600.000 27 Đặt mua
8 Vinaphone 0888.15.2011 2.600.000 34 Đặt mua
9 Mobifone 0769.63.2011 1.830.000 35 Đặt mua
10 Vietnamobile 0564.11.07.11 630.000 26 Đặt mua
11 Vinaphone 0888.27.02.11 840.000 37 Đặt mua
12 Vinaphone 0946.97.2011 2.280.000 39 Đặt mua
13 Viettel 0353.89.2011 1.830.000 32 Đặt mua
14 Viettel 0358.37.2011 1.830.000 30 Đặt mua
15 Vinaphone 0848.16.07.11 840.000 36 Đặt mua
16 Viettel 0366.45.2011 1.830.000 28 Đặt mua
17 Mobifone 0703.011.011 10.000.000 14 Đặt mua
18 Vinaphone 0813.270.111 980.000 24 Đặt mua
19 Mobifone 0764.51.2011 1.830.000 27 Đặt mua
20 Vinaphone 0889.02.03.11 910.000 32 Đặt mua
21 Vietnamobile 0567.36.2011 880.000 31 Đặt mua
22 Vietnamobile 0564.11.09.11 630.000 28 Đặt mua
23 Vietnamobile 0564.08.2011 810.000 27 Đặt mua
24 Vietnamobile 0584.83.2011 810.000 32 Đặt mua
25 Mobifone 0796.011.011 10.000.000 26 Đặt mua
26 Viettel 0358.34.2011 1.830.000 27 Đặt mua
27 Vinaphone 0858.11.03.11 1.600.000 28 Đặt mua
28 Viettel 0364.200.211 1.180.000 19 Đặt mua
29 Viettel 0388.64.2011 1.830.000 33 Đặt mua
30 Viettel 0389.95.2011 1.830.000 38 Đặt mua
31 Viettel 0352.96.2011 1.830.000 29 Đặt mua
32 Vinaphone 0819.11.03.11 980.000 25 Đặt mua
33 Mobifone 0786.33.2011 2.130.000 31 Đặt mua
34 Viettel 0343.33.2011 2.130.000 20 Đặt mua
35 Mobifone 093.24.2.2011 3.500.000 24 Đặt mua
36 Mobifone 0794.70.2011 1.180.000 31 Đặt mua
37 Mobifone 0708.89.2011 2.130.000 36 Đặt mua
38 Vietnamobile 0589.98.2011 880.000 43 Đặt mua
39 Vietnamobile 0564.11.04.11 630.000 23 Đặt mua
40 Vietnamobile 0567.39.2011 880.000 34 Đặt mua
41 Viettel 0354.49.2011 1.830.000 29 Đặt mua
42 Viettel 0985.74.2011 2.800.000 37 Đặt mua
43 Mobifone 0764.270.111 840.000 29 Đặt mua
44 Vietnamobile 0567.72.2011 880.000 31 Đặt mua
45 Viettel 0352.64.2011 1.830.000 24 Đặt mua
46 Mobifone 0777.060.111 2.500.000 30 Đặt mua
47 Mobifone 0707.32.2011 2.600.000 23 Đặt mua
48 Vietnamobile 0584.19.2011 810.000 31 Đặt mua
49 Vinaphone 0888.29.12.11 840.000 40 Đặt mua
50 Viettel 0395.70.2011 1.180.000 28 Đặt mua
51 Mobifone 0786.280.111 1.250.000 34 Đặt mua
52 Mobifone 0778.050.111 980.000 30 Đặt mua
53 Mobifone 0766.211.211 9.000.000 27 Đặt mua
54 Vinaphone 0858.11.04.11 1.600.000 29 Đặt mua
55 Mobifone 0764.16.2011 1.830.000 28 Đặt mua
56 Vietnamobile 0564.11.02.11 630.000 21 Đặt mua
57 Vinaphone 0842.04.06.11 770.000 26 Đặt mua
58 Vinaphone 0914.29.09.11 1.100.000 36 Đặt mua
59 Mobifone 0764.84.2011 1.830.000 33 Đặt mua
60 Mobifone 0777.99.2011 3.300.000 43 Đặt mua
61 Vinaphone 0858.11.06.11 1.600.000 31 Đặt mua
62 Viettel 0385.36.2011 1.830.000 29 Đặt mua
63 Mobifone 0707.88.2011 3.000.000 34 Đặt mua
64 Mobifone 0777.140.111 2.500.000 29 Đặt mua
65 Mobifone 0769.60.2011 1.180.000 32 Đặt mua
66 Viettel 0396.27.2011 1.830.000 31 Đặt mua
67 Vinaphone 0914.26.08.11 1.100.000 32 Đặt mua
68 Viettel 0348.300.311 1.100.000 23 Đặt mua
69 Viettel 0384.41.2011 1.830.000 24 Đặt mua
70 Viettel 0384.310.311 980.000 24 Đặt mua
DMCA.com Protection Status