mobibiz.vn

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Năm Sinh 2008

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.222.0808 1.500.000 38 Đặt mua
2 Viettel 0375.19.07.08 450.000 40 Đặt mua
3 Viettel 0337.20.2008 540.000 25 Đặt mua
4 Viettel 0399.30.07.08 450.000 39 Đặt mua
5 Viettel 0393.20.12.08 449.000 28 Đặt mua
6 Viettel 0379.20.07.08 960.000 36 Đặt mua
7 Viettel 0399.05.07.08 450.000 41 Đặt mua
8 Viettel 098805.6.5.08 600.000 49 Đặt mua
9 Viettel 0966.34.2008 2.650.000 38 Đặt mua
10 Viettel 0867.77.2008 7.200.000 45 Đặt mua
11 Viettel 0866.11.11.08 4.500.000 32 Đặt mua
12 Viettel 0862.23.2008 3.590.000 31 Đặt mua
13 Viettel 0359.99.2008 7.200.000 45 Đặt mua
14 Viettel 0862.55.2008 3.590.000 36 Đặt mua
15 Viettel 0862.25.2008 3.590.000 33 Đặt mua
16 Viettel 0974.93.2008 2.700.000 42 Đặt mua
17 Viettel 0974.05.2008 2.650.000 35 Đặt mua
18 Viettel 0981.30.2008 3.490.000 31 Đặt mua
19 Viettel 0973.11.11.08 4.500.000 31 Đặt mua
20 Viettel 0333.32.2008 4.390.000 24 Đặt mua
21 Viettel 0335.08.05.08 1.100.000 32 Đặt mua
22 Viettel 0983.53.2008 2.650.000 38 Đặt mua
23 Viettel 0333.99.2008 4.390.000 37 Đặt mua
24 Viettel 0339.99.2008 7.200.000 43 Đặt mua

TOP 30 tìm kiếm mới - Thống kê từ khóa được tìm kiếm mới nhất tại mobibiz.vn