Sim Năm Sinh 2006

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0703.22.0606 1.090.000 26 Đặt mua
2 Mobifone 0798.18.0606 1.190.000 45 Đặt mua
3 Mobifone 0703.11.0606 990.000 24 Đặt mua
4 Mobifone 0785.04.05.06 4.500.000 35 Đặt mua
5 Vietnamobile 0587.51.2006 810.000 34 Đặt mua
6 Mobifone 0774.67.2006 1.830.000 39 Đặt mua
7 Mobifone 093.24.3.2006 3.500.000 29 Đặt mua
8 Mobifone 0937.22.06.06 2.500.000 35 Đặt mua
9 Mobifone 0786.01.2006 1.830.000 30 Đặt mua
10 Viettel 0395.04.0606 1.100.000 33 Đặt mua
11 Mobifone 0703.61.2006 1.830.000 25 Đặt mua
12 Mobifone 0777.06.11.06 1.980.000 35 Đặt mua
13 Viettel 0384.40.2006 1.180.000 27 Đặt mua
14 Viettel 0372.79.2006 2.130.000 36 Đặt mua
15 Viettel 0387.22.2006 2.130.000 30 Đặt mua
16 Viettel 0359.78.2006 1.830.000 40 Đặt mua
17 Mobifone 0775.02.05.06 1.100.000 32 Đặt mua
18 Vinaphone 0912.18.05.06 1.180.000 32 Đặt mua
19 Vinaphone 0826.28.10.06 770.000 33 Đặt mua
20 Mobifone 0777.14.06.06 1.980.000 38 Đặt mua
21 Vinaphone 0888.26.08.06 840.000 46 Đặt mua
22 Mobifone 0777.15.2006 3.000.000 35 Đặt mua
23 Mobifone 0797.47.2006 1.830.000 42 Đặt mua
24 Vietnamobile 0587.47.2006 810.000 39 Đặt mua
25 Vinaphone 0846.24.01.06 770.000 31 Đặt mua
26 Mobifone 0931.17.06.06 2.050.000 33 Đặt mua
27 Vinaphone 0911.14.04.06 1.180.000 26 Đặt mua
28 Vinaphone 0888.27.09.06 840.000 48 Đặt mua
29 Mobifone 0778.91.2006 2.130.000 40 Đặt mua
30 Vinaphone 0856.07.06.06 1.330.000 38 Đặt mua
31 Viettel 0353.46.2006 1.830.000 29 Đặt mua
32 Mobifone 0792.03.03.06 1.100.000 30 Đặt mua
33 Mobifone 0707.82.2006 2.600.000 32 Đặt mua
34 Viettel 0356.43.2006 1.830.000 29 Đặt mua
35 Mobifone 0937.24.06.06 1.900.000 37 Đặt mua
36 Mobifone 0779.07.2006 2.130.000 38 Đặt mua
37 Viettel 0382.07.08.06 980.000 34 Đặt mua
38 Vinaphone 0857.13.08.06 770.000 38 Đặt mua
39 Vinaphone 0912.24.03.06 1.180.000 27 Đặt mua
40 Mobifone 0764.92.2006 1.830.000 36 Đặt mua
41 Mobifone 0931.16.06.06 3.300.000 32 Đặt mua
42 Mobifone 0777.02.04.06 4.500.000 33 Đặt mua
43 Vinaphone 08.18.01.2006 5.000.000 26 Đặt mua
44 Vietnamobile 0583.32.2006 810.000 29 Đặt mua
45 Viettel 0354.34.2006 1.830.000 27 Đặt mua
46 Mobifone 0707.33.2006 2.600.000 28 Đặt mua
47 Mobifone 0707.89.2006 2.600.000 39 Đặt mua
48 Viettel 0348.41.2006 1.830.000 28 Đặt mua
49 Mobifone 0707.30.2006 1.180.000 25 Đặt mua
50 Vietnamobile 0587.84.2006 810.000 40 Đặt mua
51 Mobifone 0765.85.2006 1.830.000 39 Đặt mua
52 Mobifone 0764.21.2006 1.830.000 28 Đặt mua
53 Mobifone 0777.02.06.06 2.280.000 35 Đặt mua
54 Vinaphone 0814.30.03.06 770.000 25 Đặt mua
55 Mobifone 0792.06.12.06 840.000 33 Đặt mua
56 Mobifone 0768.66.2006 2.130.000 41 Đặt mua
57 Viettel 0396.05.05.06 1.180.000 34 Đặt mua
58 Mobifone 0769.60.2006 1.180.000 36 Đặt mua
59 Mobifone 0797.71.2006 1.830.000 39 Đặt mua
60 Viettel 0365.86.2006 2.130.000 36 Đặt mua
61 Vinaphone 0888.09.12.06 840.000 42 Đặt mua
62 Mobifone 0707.86.2006 2.900.000 36 Đặt mua
63 Viettel 0385.88.2006 2.130.000 40 Đặt mua
64 Viettel 0365.46.2006 1.830.000 32 Đặt mua
65 Mobifone 0786.70.2006 1.180.000 36 Đặt mua
66 Mobifone 0769.63.2006 1.830.000 39 Đặt mua
67 Mobifone 0775.02.02.06 1.100.000 29 Đặt mua
68 Mobifone 0785.94.2006 1.830.000 41 Đặt mua
69 Viettel 0394.47.2006 1.830.000 35 Đặt mua
70 Mobifone 0775.02.01.06 1.100.000 28 Đặt mua
DMCA.com Protection Status