Sim Năm Sinh 2005

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.222.0505 1.500.000 32 Đặt mua
2 Viettel 09.6116.0505 7.900.000 33 Đặt mua
3 Viettel 097.123.0505 7.300.000 32 Đặt mua
4 Viettel 0971.16.0505 1.700.000 34 Đặt mua
5 Viettel 0961.22.0505 3.300.000 30 Đặt mua
6 Viettel 0971.12.0505 1.700.000 30 Đặt mua
7 Viettel 0971.21.0505 1.700.000 30 Đặt mua
8 Viettel 09.8118.0505 7.300.000 37 Đặt mua
9 Viettel 0333.68.2005 4.490.000 30 Đặt mua
10 Viettel 0963.14.2005 2.480.000 30 Đặt mua
11 Viettel 0986.46.2005 2.459.000 40 Đặt mua
12 Viettel 0964.91.2005 2.240.000 36 Đặt mua
13 Viettel 0333.99.2005 4.490.000 34 Đặt mua
14 Viettel 0964.60.2005 2.240.000 32 Đặt mua
15 Viettel 0328.88.2005 8.950.000 36 Đặt mua
16 Viettel 0867.89.2005 12.209.000 45 Đặt mua
17 Viettel 0862.28.2005 3.209.000 33 Đặt mua
18 Viettel 0984.09.12.05 1.790.000 38 Đặt mua
19 Viettel 0968.80.2005 4.209.000 38 Đặt mua
20 Viettel 0974.60.2005 3.209.000 33 Đặt mua
21 Viettel 0862.25.2005 3.580.000 30 Đặt mua
22 Viettel 0325.55.2005 6.609.000 27 Đặt mua
23 Viettel 0969.41.2005 2.480.000 36 Đặt mua
24 Viettel 0976.90.2005 4.240.000 38 Đặt mua
25 Viettel 0973.53.2005 3.280.000 34 Đặt mua
26 Viettel 0974.93.2005 2.459.000 39 Đặt mua
27 Viettel 0965.64.2005 2.459.000 37 Đặt mua
28 Viettel 0962.70.2005 2.690.000 31 Đặt mua
29 Viettel 0974.85.2005 2.480.000 40 Đặt mua
30 Viettel 0976.47.2005 2.880.000 40 Đặt mua
31 Viettel 0964.11.11.05 2.690.000 28 Đặt mua
32 Viettel 0964.02.2005 2.240.000 28 Đặt mua
33 Viettel 0969.45.2005 2.690.000 40 Đặt mua
34 Viettel 0986.48.2005 3.590.000 42 Đặt mua
35 Viettel 0984.28.2005 2.480.000 38 Đặt mua
36 Viettel 0984.27.2005 2.459.000 37 Đặt mua
37 Viettel 0984.49.2005 2.690.000 41 Đặt mua
38 Viettel 0359.26.2005 1.740.000 32 Đặt mua
39 Viettel 0964.01.2005 3.580.000 27 Đặt mua
40 Viettel 0975.11.11.05 2.690.000 30 Đặt mua
41 Viettel 0964.53.2005 3.480.000 34 Đặt mua
42 Viettel 0862.55.2005 3.580.000 33 Đặt mua
43 Viettel 0865.55.2005 7.150.000 36 Đặt mua
44 Viettel 0866.66.2005 23.700.000 39 Đặt mua
45 Viettel 0867.77.2005 6.609.000 42 Đặt mua
46 Viettel 0967.11.11.05 2.690.000 31 Đặt mua
47 Vinaphone 083.444.2005 2.470.000 30 Đặt mua
48 Vinaphone 094.535.2005 959.000 33 Đặt mua
49 Vinaphone 0825.93.2005 1.034.000 34 Đặt mua
50 Vinaphone 081779.2005 6.390.000 39 Đặt mua
51 Vinaphone 08.1977.2005 5.300.000 39 Đặt mua
52 Vinaphone 0828.07.05.05 1.034.000 35 Đặt mua
53 Vinaphone 0839.03.04.05 5.750.000 32 Đặt mua
54 Vinaphone 0918.95.2005 959.000 39 Đặt mua
55 Vinaphone 0833.99.2005 6.240.000 39 Đặt mua
56 Vinaphone 0919.30.2005 959.000 29 Đặt mua
57 Mobifone 0904.18.11.05 840.000 29 Đặt mua
58 Vinaphone 082.345.2005 7.800.000 29 Đặt mua
59 Vinaphone 0828.15.05.05 1.034.000 34 Đặt mua
60 Vinaphone 09.1626.0305 850.000 32 Đặt mua
DMCA.com Protection Status