Sim Năm Sinh 2005

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0327.43.2005 930.000 26 Đặt mua
2 Viettel 0353.34.2005 900.000 25 Đặt mua
3 Viettel 0369.76.2005 1.330.000 38 Đặt mua
4 Viettel 033.796.2005 1.100.000 35 Đặt mua
5 Viettel 0327.96.2005 1.100.000 34 Đặt mua
6 Viettel 0398.5.3.2005 1.100.000 35 Đặt mua
7 Viettel 0383.48.2005 1.100.000 33 Đặt mua
8 Viettel 0377.52.2005 1.180.000 31 Đặt mua
9 Viettel 0379.7.4.2005 910.000 37 Đặt mua
10 Viettel 0377.80.2005 930.000 32 Đặt mua
11 Viettel 0373.82.2005 1.170.000 30 Đặt mua
12 Viettel 034.28.5.2005 2.130.000 29 Đặt mua
13 Viettel 0374.85.2005 1.100.000 34 Đặt mua
14 Viettel 033.808.2005 2.130.000 29 Đặt mua
15 Viettel 0374.17.2005 1.100.000 29 Đặt mua
16 Viettel 0355.71.2005 1.020.000 28 Đặt mua
17 Viettel 0379.02.2005 1.630.000 28 Đặt mua
18 Viettel 0343.14.2005 1.100.000 22 Đặt mua
19 Viettel 0376.27.2005 980.000 32 Đặt mua
20 Viettel 09.6898.2005 4.500.000 47 Đặt mua
21 Viettel 0387.66.2005 1.330.000 37 Đặt mua
22 Viettel 0367.35.2005 1.560.000 31 Đặt mua
23 Viettel 0352.80.2005 930.000 25 Đặt mua
24 Viettel 0369.50.2005 970.000 30 Đặt mua
25 Viettel 0348.90.2005 930.000 31 Đặt mua
26 Viettel 0353.24.2005 910.000 24 Đặt mua
27 Viettel 0373.90.2005 930.000 29 Đặt mua
28 Viettel 0387.46.2005 910.000 35 Đặt mua
29 Viettel 034.27.5.2005 2.130.000 28 Đặt mua
30 Viettel 034.7.04.2005 860.000 25 Đặt mua
31 Viettel 0328.34.2005 900.000 27 Đặt mua
32 Viettel 0356.54.2005 1.100.000 30 Đặt mua
33 Viettel 037.4.08.2005 1.250.000 29 Đặt mua
34 Viettel 0349.4.5.2005 1.100.000 32 Đặt mua
35 Viettel 034.292.2005 1.020.000 27 Đặt mua
36 Viettel 0348.64.2005 930.000 32 Đặt mua
37 Viettel 0337.15.2005 1.330.000 26 Đặt mua
38 Viettel 0379.5.4.2005 1.100.000 35 Đặt mua
39 Viettel 0389.35.2005 1.750.000 35 Đặt mua
40 Viettel 0383.84.2005 1.100.000 33 Đặt mua
41 Viettel 0333.25.2005 2.600.000 23 Đặt mua
42 Viettel 0384.01.2005 1.330.000 23 Đặt mua
43 Viettel 0339.28.2005 1.750.000 32 Đặt mua
44 Viettel 096.199.2005 6.600.000 41 Đặt mua
45 Viettel 0347.8.5.2005 1.100.000 34 Đặt mua
46 Viettel 0334.38.2005 1.100.000 28 Đặt mua
47 Viettel 0328.17.2005 1.250.000 28 Đặt mua
48 Viettel 0348.01.2005 1.330.000 23 Đặt mua
49 Viettel 0334.01.2005 1.330.000 18 Đặt mua
50 Viettel 0377.85.2005 1.560.000 37 Đặt mua
51 Viettel 0372.70.2005 860.000 26 Đặt mua
52 Viettel 036.283.2005 2.130.000 29 Đặt mua
53 Viettel 0338.35.2005 1.750.000 29 Đặt mua
54 Viettel 039.4.02.2005 1.100.000 25 Đặt mua
55 Viettel 0326.76.2005 1.330.000 31 Đặt mua
56 Viettel 0335.30.2005 930.000 21 Đặt mua
57 Viettel 033.281.2005 2.130.000 24 Đặt mua
58 Viettel 035793.2005 1.750.000 34 Đặt mua
59 Viettel 034.25.9.2005 2.130.000 30 Đặt mua
60 Viettel 0353.60.2005 930.000 24 Đặt mua
61 Viettel 0336.43.2005 970.000 26 Đặt mua
62 Viettel 0373.95.2005 1.100.000 34 Đặt mua
63 Viettel 0379.7.6.2005 1.330.000 39 Đặt mua
64 Viettel 0385.59.2005 1.750.000 37 Đặt mua
65 Viettel 0369.72.2005 1.210.000 34 Đặt mua
66 Viettel 033.24.7.2005 2.130.000 26 Đặt mua
67 Viettel 0373.67.2005 1.330.000 33 Đặt mua
68 Viettel 039.818.2005 1.750.000 36 Đặt mua
69 Viettel 0354.7.3.2005 950.000 29 Đặt mua
70 Viettel 036.24.9.2005 2.280.000 31 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2005 : cac76d4b4bda06c7417d2e808b00b646

DMCA.com Protection Status