Sim Năm Sinh 2004

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0703.22.0404 790.000 22 Đặt mua
2 Mobifone 079.222.0404 1.440.000 30 Đặt mua
3 Mobifone 0703.11.0404 1.290.000 20 Đặt mua
4 Vinaphone 0832.07.05.04 770.000 29 Đặt mua
5 Viettel 0333.28.2004 3.000.000 25 Đặt mua
6 Vinaphone 0858.05.06.04 910.000 36 Đặt mua
7 Vinaphone 0947.11.01.04 1.100.000 27 Đặt mua
8 Vinaphone 0888.07.10.04 840.000 36 Đặt mua
9 Mobifone 0775.02.01.04 1.100.000 26 Đặt mua
10 Vinaphone 0853.07.0404 1.100.000 31 Đặt mua
11 Vinaphone 0949.43.2004 2.600.000 35 Đặt mua
12 Viettel 0973.140.104 1.100.000 29 Đặt mua
13 Vinaphone 0946.09.07.04 1.250.000 39 Đặt mua
14 Mobifone 0786.28.04.04 1.100.000 39 Đặt mua
15 Viettel 0347.27.2004 1.830.000 29 Đặt mua
16 Vinaphone 0853.07.07.04 980.000 34 Đặt mua
17 Viettel 0969.27.06.04 1.330.000 43 Đặt mua
18 Mobifone 0764.13.2004 1.830.000 27 Đặt mua
19 Vinaphone 0945.31.04.04 810.000 30 Đặt mua
20 Mobifone 0786.30.2004 1.180.000 30 Đặt mua
21 Vinaphone 0945.09.07.04 1.250.000 38 Đặt mua
22 Mobifone 0778.98.2004 2.130.000 45 Đặt mua
23 Vinaphone 0828.21.02.04 910.000 27 Đặt mua
24 Mobifone 0775.02.03.04 3.000.000 28 Đặt mua
25 Viettel 0385.35.2004 1.830.000 30 Đặt mua
26 Viettel 0366.48.2004 1.830.000 33 Đặt mua
27 Vietnamobile 0583.45.2004 810.000 31 Đặt mua
28 Viettel 0358.21.2004 1.830.000 25 Đặt mua
29 Viettel 0398.19.2004 1.830.000 36 Đặt mua
30 Viettel 0365.65.2004 1.830.000 31 Đặt mua
31 Mobifone 0708.89.2004 2.130.000 38 Đặt mua
32 Vinaphone 0836.72.2004 1.830.000 32 Đặt mua
33 Mobifone 0778.05.05.04 980.000 36 Đặt mua
34 Mobifone 0775.02.04.04 1.100.000 29 Đặt mua
35 Vinaphone 0949.39.2004 2.600.000 40 Đặt mua
36 Viettel 0984.30.04.04 2.280.000 32 Đặt mua
37 Mobifone 0764.98.2004 1.830.000 40 Đặt mua
38 Mobifone 0796.06.05.04 980.000 37 Đặt mua
39 Viettel 0377.01.0404 1.100.000 26 Đặt mua
40 Mobifone 0707.88.2004 3.000.000 36 Đặt mua
41 Vietnamobile 0566.43.2004 810.000 30 Đặt mua
42 Mobifone 0937.24.04.04 1.680.000 33 Đặt mua
43 Mobifone 0703.61.2004 1.830.000 23 Đặt mua
44 Mobifone 0786.04.06.04 980.000 35 Đặt mua
45 Mobifone 0707.85.2004 2.600.000 33 Đặt mua
46 Mobifone 0797.17.04.04 1.330.000 39 Đặt mua
47 Mobifone 0792.03.03.04 1.100.000 28 Đặt mua
48 Vinaphone 0948.09.07.04 1.250.000 41 Đặt mua
49 Mobifone 0799.97.2004 2.600.000 47 Đặt mua
50 Mobifone 093.21.4.2004 3.300.000 25 Đặt mua
51 Mobifone 0906.31.04.04 1.180.000 27 Đặt mua
52 Viettel 0394.46.2004 1.830.000 32 Đặt mua
53 Mobifone 0798.77.2004 2.130.000 44 Đặt mua
54 Viettel 0367.52.2004 1.830.000 29 Đặt mua
55 Mobifone 0932.10.04.04 2.050.000 23 Đặt mua
56 Vinaphone 0888.29.12.04 840.000 42 Đặt mua
57 Viettel 0377.09.0404 1.100.000 34 Đặt mua
58 Viettel 0393.31.2004 1.830.000 25 Đặt mua
59 Viettel 0375.79.2004 2.130.000 37 Đặt mua
60 Viettel 097.303.2004 2.800.000 28 Đặt mua
61 Vinaphone 0945.3111.04 630.000 28 Đặt mua
62 Viettel 0377.05.0404 1.100.000 30 Đặt mua
63 Mobifone 0938.23.04.04 2.050.000 33 Đặt mua
64 Viettel 0358.22.2004 2.130.000 26 Đặt mua
65 Mobifone 0785.95.2004 1.830.000 40 Đặt mua
66 Mobifone 0785.29.2004 1.830.000 37 Đặt mua
67 Mobifone 0777.63.2004 3.000.000 36 Đặt mua
68 Viettel 0352.44.2004 1.830.000 24 Đặt mua
69 Mobifone 0765.81.2004 1.830.000 33 Đặt mua
70 Mobifone 0774.77.2004 2.130.000 38 Đặt mua
DMCA.com Protection Status