Sim Năm Sinh 2002

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0704.45.2002 990.000 24 Đặt mua
2 Mobifone 0774.71.2002 700.000 30 Đặt mua
3 Mobifone 0703.74.2002 700.000 25 Đặt mua
4 Vinaphone 0916.47.2002 700.000 31 Đặt mua
5 Mobifone 0764.51.2002 750.000 27 Đặt mua
6 Mobifone 0704.41.2002 1.830.000 20 Đặt mua
7 Mobifone 0707.85.2002 2.600.000 31 Đặt mua
8 Vietnamobile 0584.82.2002 810.000 31 Đặt mua
9 Vietnamobile 0583.74.2002 810.000 31 Đặt mua
10 Vinaphone 0947.81.2002 1.830.000 33 Đặt mua
11 Viettel 0365.46.2002 1.830.000 28 Đặt mua
12 Vinaphone 094.773.2002 1.830.000 34 Đặt mua
13 Vinaphone 0836.72.2002 1.830.000 30 Đặt mua
14 Viettel 0374.32.2002 1.830.000 23 Đặt mua
15 Viettel 0396.42.2002 1.830.000 28 Đặt mua
16 Mobifone 0764.01.2002 1.830.000 22 Đặt mua
17 Vinaphone 0947.48.2002 1.830.000 36 Đặt mua
18 Mobifone 0786.70.2002 1.180.000 32 Đặt mua
19 Vinaphone 0949.41.2002 1.830.000 31 Đặt mua
20 Viettel 0357.26.2002 1.830.000 27 Đặt mua
21 Mobifone 0797.002.002 9.000.000 27 Đặt mua
22 Vinaphone 0946.59.2002 1.830.000 37 Đặt mua
23 Mobifone 0792.20.2002 1.680.000 24 Đặt mua
24 Vinaphone 0945.91.2002 1.830.000 32 Đặt mua
25 Vinaphone 0947.13.2002 1.830.000 28 Đặt mua
26 Vinaphone 0944.76.2002 1.830.000 34 Đặt mua
27 Vinaphone 0948.45.2002 1.830.000 34 Đặt mua
28 Mobifone 0707.88.2002 3.000.000 34 Đặt mua
29 Vinaphone 0948.91.2002 1.830.000 35 Đặt mua
30 Vinaphone 0944.87.2002 1.830.000 36 Đặt mua
31 Viettel 0354.82.2002 1.830.000 26 Đặt mua
32 Vinaphone 0945.43.2002 1.830.000 29 Đặt mua
33 Viettel 0384.43.2002 1.830.000 26 Đặt mua
34 Viettel 0359.76.2002 1.830.000 34 Đặt mua
35 Vinaphone 0945.73.2002 1.830.000 32 Đặt mua
36 Viettel 0354.05.2002 1.830.000 21 Đặt mua
37 Vinaphone 0946.54.2002 1.830.000 32 Đặt mua
38 Mobifone 0799.97.2002 2.130.000 45 Đặt mua
39 Mobifone 0707.81.2002 2.600.000 27 Đặt mua
40 Viettel 0352.49.2002 1.830.000 27 Đặt mua
41 Mobifone 0797.47.2002 1.830.000 38 Đặt mua
42 Mobifone 0785.19.2002 1.830.000 34 Đặt mua
43 Mobifone 0707.32.2002 2.600.000 23 Đặt mua
44 Mobifone 0784.73.2002 1.830.000 33 Đặt mua
45 Vietnamobile 0583.14.2002 810.000 25 Đặt mua
46 Vietnamobile 0564.09.2002 810.000 28 Đặt mua
47 Mobifone 0767.66.2002 2.130.000 36 Đặt mua
48 Viettel 0373.81.2002 1.830.000 26 Đặt mua
49 Mobifone 0785.95.2002 1.830.000 38 Đặt mua
50 Viettel 0396.27.2002 1.830.000 31 Đặt mua
51 Vinaphone 0948.59.2002 1.830.000 39 Đặt mua
52 Vinaphone 094.31.9.2002 1.400.000 30 Đặt mua
53 Vinaphone 0822.45.2002 1.900.000 25 Đặt mua
54 Vinaphone 0918.15.2002 1.990.000 28 Đặt mua
55 Vinaphone 0945.17.2002 980.000 30 Đặt mua
56 Vinaphone 0837.38.2002 1.970.000 33 Đặt mua
57 Vinaphone 0825.97.2002 1.100.000 35 Đặt mua
58 Vinaphone 082889.2002 3.190.000 39 Đặt mua
59 Vinaphone 0825.99.2002 1.990.000 37 Đặt mua
60 Vinaphone 09.44.22.2002 1.400.000 25 Đặt mua
61 Vinaphone 0914.96.2002 1.580.000 33 Đặt mua
62 Vinaphone 0825.92.2002 1.100.000 30 Đặt mua
63 Vinaphone 0823.95.2002 1.100.000 31 Đặt mua
64 Vinaphone 0828.95.2002 1.480.000 36 Đặt mua
65 Vinaphone 083.688.2002 5.590.000 37 Đặt mua
66 Vinaphone 0919.43.2002 1.950.000 30 Đặt mua
67 Vinaphone 0857.002.002 5.610.000 24 Đặt mua
68 Vinaphone 082.553.2002 1.100.000 27 Đặt mua
69 Vinaphone 0825.96.2002 1.860.000 34 Đặt mua
70 Vinaphone 0856.002.002 6.270.000 23 Đặt mua
DMCA.com Protection Status