Sim Năm Sinh 2002

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0704.45.2002 1.000.000 24 Đặt mua
2 Viettel 097.266.2002 6.600.000 34 Đặt mua
3 Viettel 0387.24.2002 1.750.000 28 Đặt mua
4 Viettel 097.194.2002 5.200.000 34 Đặt mua
5 Viettel 035.267.2002 2.130.000 27 Đặt mua
6 Viettel 097.18.4.2002 5.600.000 33 Đặt mua
7 Viettel 0378.70.2002 1.170.000 29 Đặt mua
8 Viettel 035.909.2002 2.800.000 30 Đặt mua
9 Viettel 096.164.2002 5.600.000 30 Đặt mua
10 Viettel 0363.52.2002 2.280.000 23 Đặt mua
11 Viettel 097.13.2.2002 5.600.000 26 Đặt mua
12 Viettel 036.799.2002 3.100.000 38 Đặt mua
13 Viettel 037.274.2002 2.130.000 27 Đặt mua
14 Viettel 0374.2.7.2002 1.560.000 27 Đặt mua
15 Viettel 035.244.2002 2.130.000 22 Đặt mua
16 Viettel 096.251.2002 5.600.000 27 Đặt mua
17 Viettel 0338.72.2002 1.950.000 27 Đặt mua
18 Viettel 097.196.2002 5.600.000 36 Đặt mua
19 Viettel 0389.43.2002 1.750.000 31 Đặt mua
20 Viettel 035.474.2002 1.630.000 27 Đặt mua
21 Viettel 0374.3.8.2002 1.560.000 29 Đặt mua
22 Viettel 097.15.3.2002 5.600.000 29 Đặt mua
23 Viettel 0386.39.2002 2.400.000 33 Đặt mua
24 Viettel 0337.88.2002 2.130.000 33 Đặt mua
25 Viettel 035.7.06.2002 1.750.000 25 Đặt mua
26 Mobifone 0939.57.2002 1.175.000 37 Đặt mua
27 Mobifone 0932.8.6.2002 4.400.000 32 Đặt mua
28 Mobifone 0939.7.5.2002 2.100.000 37 Đặt mua
29 Mobifone 0899.06.2002 1.550.000 36 Đặt mua
30 Mobifone 0798.06.2002 1.475.000 34 Đặt mua
31 Mobifone 0907.2.3.2002 1.550.000 25 Đặt mua
32 Mobifone 0907.62.2002 1.325.000 28 Đặt mua
33 Mobifone 0798.09.2002 1.475.000 37 Đặt mua
34 Mobifone 0939.1.5.2002 1.800.000 31 Đặt mua
35 Mobifone 0939.2.7.2002 2.100.000 34 Đặt mua
36 Mobifone 0939.4.4.2002 1.800.000 33 Đặt mua
37 Mobifone 0939.5.3.2002 2.100.000 33 Đặt mua
38 Mobifone 0907.4.9.2002 1.475.000 33 Đặt mua
39 Mobifone 09.01.04.2002 5.100.000 18 Đặt mua
40 Mobifone 0907.50.2002 1.550.000 25 Đặt mua
41 Mobifone 0939.70.2002 1.550.000 32 Đặt mua
42 Mobifone 0789.5.7.2002 1.475.000 40 Đặt mua
43 Mobifone 0939.9.2.2002 3.000.000 36 Đặt mua
44 Mobifone 0774.002.002 6.300.000 22 Đặt mua
45 Mobifone 0932.9.4.2002 1.550.000 31 Đặt mua
46 Mobifone 0899.002.002 24.700.000 30 Đặt mua
47 Mobifone 0907.95.2002 1.550.000 34 Đặt mua
48 Mobifone 0939.4.2.2002 2.400.000 31 Đặt mua
49 Mobifone 0939.9.4.2002 1.800.000 38 Đặt mua
50 Mobifone 0939.3.4.2002 1.800.000 32 Đặt mua
51 Mobifone 0764.01.2002 1.830.000 22 Đặt mua
52 Viettel 0384.43.2002 1.830.000 26 Đặt mua
53 Viettel 0359.76.2002 1.830.000 34 Đặt mua
54 Mobifone 0786.70.2002 1.180.000 32 Đặt mua
55 Viettel 0396.27.2002 1.830.000 31 Đặt mua
56 Vinaphone 0947.48.2002 1.830.000 36 Đặt mua
57 Mobifone 0707.32.2002 2.600.000 23 Đặt mua
58 Vietnamobile 0584.82.2002 810.000 31 Đặt mua
59 Vinaphone 0947.13.2002 1.830.000 28 Đặt mua
60 Vinaphone 0947.81.2002 1.830.000 33 Đặt mua
61 Vietnamobile 0583.14.2002 810.000 25 Đặt mua
62 Vinaphone 0948.59.2002 1.830.000 39 Đặt mua
63 Vinaphone 0946.59.2002 1.830.000 37 Đặt mua
64 Vinaphone 094.773.2002 1.830.000 34 Đặt mua
65 Vietnamobile 0583.74.2002 810.000 31 Đặt mua
66 Vinaphone 0836.72.2002 1.830.000 30 Đặt mua
67 Vietnamobile 0564.09.2002 810.000 28 Đặt mua
68 Viettel 0373.81.2002 1.830.000 26 Đặt mua
69 Viettel 0374.32.2002 1.830.000 23 Đặt mua
70 Vinaphone 0948.45.2002 1.830.000 34 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2002 : e0eecb9a1bec7135df32c7dc35112b9d

DMCA.com Protection Status