Sim Năm Sinh 1995

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0397.95.1995 4.490.000 57 Đặt mua
2 Viettel 0867.79.1995 4.040.000 61 Đặt mua
3 Viettel 0865.22.1995 4.040.000 47 Đặt mua
4 Viettel 0347.66.1995 2.240.000 50 Đặt mua
5 Viettel 0339.78.1995 2.240.000 54 Đặt mua
6 Viettel 0867.67.1995 4.040.000 58 Đặt mua
7 Viettel 0862.88.1995 7.150.000 56 Đặt mua
8 Viettel 0328.86.1995 4.490.000 51 Đặt mua
9 Viettel 0376.88.1995 4.490.000 56 Đặt mua
10 Viettel 0349.86.1995 2.240.000 54 Đặt mua
11 Viettel 0865.95.1995 5.350.000 57 Đặt mua
12 Viettel 0387.11.11.95 4.490.000 36 Đặt mua
13 Viettel 0862.79.1995 5.350.000 56 Đặt mua
14 Viettel 0378.86.1995 4.490.000 56 Đặt mua
15 Viettel 0867.95.1995 4.490.000 59 Đặt mua
16 Viettel 0373.88.1995 2.690.000 53 Đặt mua
17 Viettel 0327.11.11.95 4.490.000 30 Đặt mua
18 Viettel 0398.52.1995 2.690.000 51 Đặt mua
19 Viettel 0869.78.1995 4.490.000 62 Đặt mua
20 Viettel 0865.67.1995 8.950.000 56 Đặt mua
21 Viettel 0335.49.1995 1.790.000 48 Đặt mua
22 Viettel 0333.59.1995 4.490.000 47 Đặt mua
23 Viettel 0377.98.1995 2.240.000 58 Đặt mua
24 Viettel 0963.20.05.95 1.790.000 39 Đặt mua
25 Viettel 0337.11.11.95 4.490.000 31 Đặt mua
26 Viettel 0867.33.1995 2.690.000 51 Đặt mua
27 Viettel 0865.79.1995 4.490.000 59 Đặt mua
28 Viettel 0867.11.11.95 4.490.000 39 Đặt mua
29 Viettel 0867.12.1995 2.690.000 48 Đặt mua
30 Viettel 0865.33.1995 4.490.000 49 Đặt mua
31 Viettel 0862.95.1995 5.350.000 54 Đặt mua
32 Viettel 0974.28.07.95 1.790.000 51 Đặt mua
33 Viettel 0366.69.1995 3.580.000 54 Đặt mua
34 Viettel 0365.55.1995 10.600.000 48 Đặt mua
35 Viettel 0862.55.1995 4.490.000 50 Đặt mua
36 Viettel 0867.77.1995 7.150.000 59 Đặt mua
37 Viettel 0866.77.1995 4.490.000 58 Đặt mua
38 Viettel 0966.05.1995 10.000.000 50 Đặt mua
39 Viettel 0352.88.1995 5.000.000 50 Đặt mua
40 Viettel 0386.68.1995 10.000.000 55 Đặt mua
41 Viettel 0399.93.1995 8.000.000 57 Đặt mua
42 Viettel 0333.17.1995 5.000.000 41 Đặt mua
43 Viettel 0975.78.1995 10.000.000 60 Đặt mua
44 Viettel 0966.79.1995 15.000.000 61 Đặt mua
45 Viettel 0986.73.1995 12.000.000 57 Đặt mua
46 Viettel 0972.22.1995 20.000.000 46 Đặt mua
47 Viettel 0971.59.1995 15.000.000 55 Đặt mua
48 Viettel 0968.48.1995 8.000.000 59 Đặt mua
49 Viettel 0333.86.1995 6.000.000 47 Đặt mua
50 Viettel 0393.36.1995 8.000.000 48 Đặt mua
51 Viettel 0332.33.1995 5.000.000 38 Đặt mua
52 Viettel 0979.03.1995 15.000.000 52 Đặt mua
53 Viettel 0388.28.1995 5.000.000 53 Đặt mua
54 Viettel 0332.86.1995 5.000.000 46 Đặt mua
55 Viettel 0963.66.1995 15.000.000 54 Đặt mua
56 Vinaphone 0828.93.1995 1.650.000 54 Đặt mua
57 Vinaphone 0914.04.04.95 1.460.000 36 Đặt mua
58 Vinaphone 08.1979.1995 5.380.000 58 Đặt mua
59 Vinaphone 0825.93.1995 1.034.000 51 Đặt mua
60 Vinaphone 0823.91.1995 1.034.000 47 Đặt mua
DMCA.com Protection Status