Sim Năm Sinh 1994

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0865.55.1994 8.950.000 52 Đặt mua
2 Viettel 0357.87.1994 1.790.000 53 Đặt mua
3 Viettel 0335.94.1994 2.240.000 47 Đặt mua
4 Viettel 0399.79.1994 4.490.000 60 Đặt mua
5 Viettel 0862.62.1994 5.350.000 47 Đặt mua
6 Viettel 0862.86.1994 5.350.000 53 Đặt mua
7 Viettel 0862.33.1994 4.490.000 45 Đặt mua
8 Viettel 0865.65.1994 4.490.000 53 Đặt mua
9 Viettel 0333.07.1994 2.690.000 39 Đặt mua
10 Viettel 0961.20.12.94 2.690.000 34 Đặt mua
11 Viettel 0865.66.1994 4.490.000 54 Đặt mua
12 Viettel 0866.79.1994 4.490.000 59 Đặt mua
13 Viettel 0366.78.1994 4.490.000 53 Đặt mua
14 Viettel 0399.04.1994 1.790.000 48 Đặt mua
15 Viettel 0866.11.11.94 4.490.000 37 Đặt mua
16 Viettel 0395.35.1994 1.790.000 48 Đặt mua
17 Viettel 0971.09.10.94 1.790.000 40 Đặt mua
18 Viettel 0353.86.1994 2.240.000 48 Đặt mua
19 Viettel 0869.69.1994 8.950.000 61 Đặt mua
20 Viettel 0865.86.1994 4.490.000 56 Đặt mua
21 Viettel 0862.55.1994 4.490.000 49 Đặt mua
22 Viettel 0398.68.1994 4.040.000 57 Đặt mua
23 Viettel 0333.36.1994 5.350.000 41 Đặt mua
24 Viettel 0862.79.1994 5.350.000 55 Đặt mua
25 Viettel 0376.66.1994 7.150.000 51 Đặt mua
26 Viettel 0865.79.1994 4.490.000 58 Đặt mua
27 Viettel 0865.88.1994 4.490.000 58 Đặt mua
28 Viettel 0375.55.1994 5.350.000 48 Đặt mua
29 Viettel 08.6789.1994 22.500.000 61 Đặt mua
30 Viettel 0866.55.1994 4.490.000 53 Đặt mua
31 Viettel 0868.66.1994 8.950.000 57 Đặt mua
32 Viettel 0869.86.1994 4.490.000 60 Đặt mua
33 Viettel 0862.39.1994 4.490.000 51 Đặt mua
34 Viettel 0862.68.1994 5.350.000 53 Đặt mua
35 Viettel 0965.31.11.94 1.340.000 39 Đặt mua
36 Viettel 0363.33.1994 5.350.000 41 Đặt mua
37 Viettel 0869.89.1994 4.490.000 63 Đặt mua
38 Viettel 0961.30.12.94 1.790.000 35 Đặt mua
39 Viettel 0986.03.1994 12.000.000 49 Đặt mua
40 Viettel 0968.06.1994 10.000.000 52 Đặt mua
41 Viettel 0989.20.1994 10.000.000 51 Đặt mua
42 Viettel 0968.92.1994 15.000.000 57 Đặt mua
43 Viettel 0981.22.1994 15.000.000 45 Đặt mua
44 Viettel 0983.09.1994 10.000.000 52 Đặt mua
45 Viettel 0982.15.1994 12.000.000 48 Đặt mua
46 Viettel 0973.59.1994 8.000.000 56 Đặt mua
47 Viettel 0978.91.1994 10.000.000 57 Đặt mua
48 Vinaphone 0825.92.1994 1.034.000 49 Đặt mua
49 Vinaphone 0828.98.1994 7.310.000 58 Đặt mua
50 Vinaphone 0823.93.1994 6.390.000 48 Đặt mua
51 Vinaphone 0914.54.1994 3.280.000 46 Đặt mua
52 Vinaphone 082.888.1994 8.780.000 57 Đặt mua
53 Vinaphone 083339.1994 2.380.000 49 Đặt mua
54 Vinaphone 0823.95.1994 1.190.000 50 Đặt mua
55 Vinaphone 082559.1994 3.580.000 52 Đặt mua
56 Vinaphone 0825.48.1994 1.034.000 50 Đặt mua
57 Vinaphone 085676.1994 1.034.000 55 Đặt mua
58 Vinaphone 081779.1994 2.380.000 55 Đặt mua
59 Vinaphone 0918.26.07.94 1.740.000 46 Đặt mua
60 Vinaphone 082.557.1994 1.034.000 50 Đặt mua
DMCA.com Protection Status