Sim Năm Sinh 1994

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0797.71.1994 1.750.000 54 Đặt mua
2 Mobifone 0797.62.1994 1.750.000 54 Đặt mua
3 Mobifone 0784.57.1994 1.750.000 54 Đặt mua
4 Mobifone 0785.24.1994 1.750.000 49 Đặt mua
5 Mobifone 0785.36.1994 1.750.000 52 Đặt mua
6 Mobifone 0798.45.1994 1.287.500 56 Đặt mua
7 Mobifone 0784.60.1994 1.287.500 48 Đặt mua
8 Mobifone 0784.76.1994 1.750.000 55 Đặt mua
9 Mobifone 0798.25.1994 1.750.000 54 Đặt mua
10 Mobifone 0786.63.1994 1.550.000 53 Đặt mua
11 Mobifone 0937.98.1994 2.100.000 59 Đặt mua
12 Mobifone 0784.78.1994 1.750.000 57 Đặt mua
13 Mobifone 0793.72.1994 1.750.000 51 Đặt mua
14 Mobifone 0784.79.1994 1.750.000 58 Đặt mua
15 Mobifone 0793.89.1994 1.750.000 59 Đặt mua
16 Mobifone 0793.49.1994 1.450.000 55 Đặt mua
17 Mobifone 0784.75.1994 1.750.000 54 Đặt mua
18 Mobifone 0785.27.1994 1.750.000 52 Đặt mua
19 Mobifone 0896.95.1994 1.750.000 60 Đặt mua
20 Mobifone 0908.3.1.1994 3.900.000 44 Đặt mua
21 Viettel 086.206.1994 5.600.000 45 Đặt mua
22 Viettel 03579.6.1994 1.830.000 53 Đặt mua
23 Viettel 086.21.3.1994 5.600.000 43 Đặt mua
24 Viettel 086.29.6.1994 5.600.000 54 Đặt mua
25 Viettel 086.7.09.1994 4.300.000 53 Đặt mua
26 Viettel 086.26.3.1994 5.600.000 48 Đặt mua
27 Viettel 086.27.3.1994 5.600.000 49 Đặt mua
28 Viettel 035.909.1994 4.500.000 49 Đặt mua
29 Viettel 033.420.1994 1.100.000 35 Đặt mua
30 Viettel 086.27.6.1994 5.600.000 52 Đặt mua
31 Viettel 086.8.01.1994 5.100.000 46 Đặt mua
32 Viettel 086.5.01.1994 4.100.000 43 Đặt mua
33 Viettel 086.6.02.1994 4.100.000 45 Đặt mua
34 Viettel 086.6.12.1994 5.100.000 46 Đặt mua
35 Viettel 086.29.3.1994 5.600.000 51 Đặt mua
36 Viettel 086.28.1.1994 5.600.000 48 Đặt mua
37 Viettel 03.5677.1994 1.860.000 51 Đặt mua
38 Viettel 0344.51.1994 1.680.000 40 Đặt mua
39 Viettel 034.257.1994 3.900.000 44 Đặt mua
40 Viettel 086.292.1994 5.600.000 50 Đặt mua
41 Viettel 03.7890.1994 2.800.000 50 Đặt mua
42 Viettel 034.26.9.1994 3.900.000 47 Đặt mua
43 Viettel 086.26.1.1994 5.600.000 46 Đặt mua
44 Viettel 086.5.12.1994 4.100.000 45 Đặt mua
45 Viettel 086.5.03.1994 4.100.000 45 Đặt mua
46 Viettel 0377.52.1994 1.630.000 47 Đặt mua
47 Viettel 086.21.5.1994 5.600.000 45 Đặt mua
48 Viettel 0385.4.5.1994 1.640.000 48 Đặt mua
49 Viettel 086.6.07.1994 5.100.000 50 Đặt mua
50 Viettel 0397.36.1994 1.790.000 51 Đặt mua
51 Viettel 03.78.77.1994 1.750.000 55 Đặt mua
52 Viettel 0395.6.4.1994 1.630.000 50 Đặt mua
53 Viettel 086.6.06.1994 5.100.000 49 Đặt mua
54 Viettel 0344.7.1.1994 1.250.000 42 Đặt mua
55 Viettel 0346.7.4.1994 1.560.000 47 Đặt mua
56 Viettel 086.22.5.1994 5.600.000 46 Đặt mua
57 Viettel 086.207.1994 5.600.000 46 Đặt mua
58 Viettel 086.21.8.1994 5.600.000 48 Đặt mua
59 Viettel 086.5.10.1994 4.100.000 43 Đặt mua
60 Viettel 039.214.1994 3.350.000 42 Đặt mua
61 Viettel 0347.98.1994 1.750.000 54 Đặt mua
62 Viettel 086.28.5.1994 5.600.000 52 Đặt mua
63 Viettel 086.29.7.1994 5.600.000 55 Đặt mua
64 Viettel 0358.62.1994 1.860.000 47 Đặt mua
65 Viettel 086.25.2.1994 5.600.000 46 Đặt mua
66 Viettel 086.212.1994 5.600.000 42 Đặt mua
67 Viettel 0387.44.1994 1.750.000 49 Đặt mua
68 Viettel 086.23.8.1994 5.600.000 50 Đặt mua
69 Viettel 0393.2.4.1994 1.630.000 44 Đặt mua
70 Viettel 086.25.7.1994 5.600.000 51 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1994 : 46de5f456f07483f9b798e2aacab9898

DMCA.com Protection Status