Sim Năm Sinh 1993

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0784.34.1993 1.830.000 48 Đặt mua
2 Mobifone 0769.61.1993 1.830.000 51 Đặt mua
3 Mobifone 0785.97.1993 1.830.000 58 Đặt mua
4 Mobifone 0785.19.1993 1.830.000 52 Đặt mua
5 Mobifone 0938.06.10.93 1.330.000 39 Đặt mua
6 Viettel 0365.46.1993 1.830.000 46 Đặt mua
7 Mobifone 0777.81.1993 3.000.000 52 Đặt mua
8 Vinaphone 0914.28.06.93 1.600.000 42 Đặt mua
9 Mobifone 0786.70.1993 1.180.000 50 Đặt mua
10 Mobifone 0774.63.1993 1.830.000 49 Đặt mua
11 Vinaphone 0888.04.10.93 1.600.000 41 Đặt mua
12 Viettel 0398.16.12.93 980.000 42 Đặt mua
13 Mobifone 0938.17.02.93 1.330.000 42 Đặt mua
14 Vinaphone 0828.04.07.93 910.000 41 Đặt mua
15 Vinaphone 0829.14.1993 1.830.000 46 Đặt mua
16 Viettel 0333.05.11.93 1.830.000 28 Đặt mua
17 Mobifone 0765.77.1993 2.130.000 54 Đặt mua
18 Mobifone 0764.98.1993 1.830.000 56 Đặt mua
19 Mobifone 0703.61.1993 1.830.000 39 Đặt mua
20 Mobifone 0766.15.1993 1.830.000 47 Đặt mua
21 Vinaphone 0888.27.02.93 1.600.000 47 Đặt mua
22 Mobifone 0797.71.1993 1.830.000 53 Đặt mua
23 Mobifone 077.5.02.1993 1.900.000 43 Đặt mua
24 Vietnamobile 0584.20.1993 810.000 41 Đặt mua
25 Mobifone 0703.25.1993 1.680.000 39 Đặt mua
26 Mobifone 07.9993.1993 2.500.000 59 Đặt mua
27 Mobifone 0901.25.09.93 2.050.000 38 Đặt mua
28 Vinaphone 0918.27.06.93 1.600.000 45 Đặt mua
29 Mobifone 0788.46.1993 1.830.000 55 Đặt mua
30 Vietnamobile 0587.75.1993 810.000 54 Đặt mua
31 Viettel 0972.05.04.93 1.680.000 39 Đặt mua
32 Viettel 0966.27.05.93 1.750.000 47 Đặt mua
33 Mobifone 0786.67.1993 1.680.000 56 Đặt mua
34 Vinaphone 0917.09.12.93 1.600.000 41 Đặt mua
35 Vinaphone 0916.02.04.93 1.600.000 34 Đặt mua
36 Vinaphone 0914.28.05.93 1.600.000 41 Đặt mua
37 Viettel 0967.27.02.93 1.680.000 45 Đặt mua
38 Vietnamobile 0587.66.1993 810.000 54 Đặt mua
39 Mobifone 0707.81.1993 2.600.000 45 Đặt mua
40 Vinaphone 0914.30.05.93 1.600.000 34 Đặt mua
41 Vinaphone 0942.09.10.93 1.600.000 37 Đặt mua
42 Mobifone 0764.52.1993 1.830.000 46 Đặt mua
43 Mobifone 0707.33.1993 2.600.000 42 Đặt mua
44 Mobifone 0764.08.1993 1.830.000 47 Đặt mua
45 Vinaphone 0888.28.04.93 1.600.000 50 Đặt mua
46 Mobifone 0784.88.1993 2.130.000 57 Đặt mua
47 Vinaphone 0813.24.06.93 770.000 36 Đặt mua
48 Viettel 0974.27.06.93 1.680.000 47 Đặt mua
49 Mobifone 0773.71.1993 1.830.000 47 Đặt mua
50 Vinaphone 0888.31.05.93 1.600.000 45 Đặt mua
51 Vinaphone 0888.08.07.93 1.600.000 51 Đặt mua
52 Vinaphone 0916.25.06.93 1.600.000 41 Đặt mua
53 Mobifone 0786.50.1993 1.180.000 48 Đặt mua
54 Mobifone 0768.60.1993 1.180.000 49 Đặt mua
55 Mobifone 0797.59.1993 1.680.000 59 Đặt mua
56 Vietnamobile 0587.43.1993 810.000 49 Đặt mua
57 Vinaphone 0888.04.01.93 1.600.000 41 Đặt mua
58 Vinaphone 0853.09.09.93 1.330.000 46 Đặt mua
59 Mobifone 0796.06.1993 1.830.000 50 Đặt mua
60 Vinaphone 0888.05.02.93 1.600.000 43 Đặt mua
61 Vinaphone 0942.16.12.93 1.250.000 37 Đặt mua
62 Viettel 0965.23.04.93 1.680.000 41 Đặt mua
63 Mobifone 0707.86.1993 2.900.000 50 Đặt mua
64 Mobifone 0908.14.04.93 1.300.000 38 Đặt mua
65 Mobifone 0937.03.05.93 1.137.500 39 Đặt mua
66 Mobifone 0931.24.05.93 945.000 36 Đặt mua
67 Mobifone 0908.02.11.93 1.250.000 33 Đặt mua
68 Mobifone 0783.65.1993 1.740.000 51 Đặt mua
69 Mobifone 0908.13.01.93 1.030.000 34 Đặt mua
70 Mobifone 0931.26.09.93 1.137.500 42 Đặt mua
DMCA.com Protection Status