Sim Năm Sinh 1992

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0971.31.01.92 1.740.000 33 Đặt mua
2 Viettel 0359.06.1992 2.240.000 44 Đặt mua
3 Viettel 0333.06.1992 2.690.000 36 Đặt mua
4 Viettel 0387.79.1992 4.490.000 55 Đặt mua
5 Viettel 0862.88.1992 7.150.000 53 Đặt mua
6 Viettel 0866.57.1992 2.690.000 53 Đặt mua
7 Viettel 0865.86.1992 4.490.000 54 Đặt mua
8 Viettel 0332.74.1992 2.240.000 40 Đặt mua
9 Viettel 0378.86.1992 4.490.000 53 Đặt mua
10 Viettel 0866.66.1992 31.500.000 53 Đặt mua
11 Viettel 0355.02.1992 2.240.000 36 Đặt mua
12 Viettel 0396.78.1992 5.350.000 54 Đặt mua
13 Viettel 0353.51.1992 2.240.000 38 Đặt mua
14 Viettel 0356.89.1992 2.240.000 52 Đặt mua
15 Viettel 0867.88.1992 4.040.000 58 Đặt mua
16 Viettel 0867.79.1992 4.040.000 58 Đặt mua
17 Viettel 0356.09.1992 2.240.000 44 Đặt mua
18 Viettel 0342.86.1992 2.240.000 44 Đặt mua
19 Viettel 0393.39.1992 5.350.000 48 Đặt mua
20 Viettel 0333.83.1992 4.490.000 41 Đặt mua
21 Viettel 0367.11.11.92 4.490.000 31 Đặt mua
22 Viettel 0869.55.1992 4.040.000 54 Đặt mua
23 Viettel 0865.79.1992 4.490.000 56 Đặt mua
24 Viettel 0378.78.1992 5.350.000 54 Đặt mua
25 Viettel 0333.78.1992 2.690.000 45 Đặt mua
26 Viettel 0348.88.1992 8.950.000 52 Đặt mua
27 Viettel 0867.11.11.92 4.490.000 36 Đặt mua
28 Viettel 0328.88.1992 8.840.000 50 Đặt mua
29 Viettel 03.8388.1992 7.150.000 51 Đặt mua
30 Viettel 03.26.06.1992 4.490.000 38 Đặt mua
31 Viettel 0394.56.1992 4.490.000 48 Đặt mua
32 Viettel 0335.07.1992 2.240.000 39 Đặt mua
33 Viettel 039.567.1992 5.350.000 51 Đặt mua
34 Viettel 0325.86.1992 2.690.000 45 Đặt mua
35 Viettel 0362.74.1992 2.240.000 43 Đặt mua
36 Viettel 0865.92.1992 5.350.000 51 Đặt mua
37 Viettel 0352.86.1992 4.490.000 45 Đặt mua
38 Viettel 0862.39.1992 4.490.000 49 Đặt mua
39 Viettel 0339.06.1992 2.240.000 42 Đặt mua
40 Viettel 0394.86.1992 2.240.000 51 Đặt mua
41 Viettel 0338.03.1992 2.240.000 38 Đặt mua
42 Viettel 0395.55.1992 5.350.000 48 Đặt mua
43 Viettel 0338.06.1992 2.240.000 41 Đặt mua
44 Viettel 0376.11.11.92 4.490.000 31 Đặt mua
45 Viettel 0393.66.1992 5.350.000 48 Đặt mua
46 Viettel 0867.12.1992 2.690.000 45 Đặt mua
47 Viettel 0869.39.1992 4.040.000 56 Đặt mua
48 Viettel 0333.63.1992 4.490.000 39 Đặt mua
49 Viettel 0867.77.1992 8.840.000 56 Đặt mua
50 Viettel 0335.03.1992 2.240.000 35 Đặt mua
51 Viettel 0866.68.1992 11.500.000 55 Đặt mua
52 Viettel 0375.11.11.92 4.490.000 30 Đặt mua
53 Viettel 0393.11.1992 8.000.000 38 Đặt mua
54 Viettel 0325.25.1992 10.000.000 38 Đặt mua
55 Viettel 0386.96.1992 5.000.000 53 Đặt mua
56 Viettel 0387.11.1992 5.000.000 41 Đặt mua
57 Viettel 0333.52.1992 10.000.000 37 Đặt mua
58 Viettel 0971.59.1992 12.000.000 52 Đặt mua
59 Viettel 0389.92.1992 10.000.000 52 Đặt mua
60 Viettel 0972.28.1992 12.000.000 49 Đặt mua
DMCA.com Protection Status