Sim Năm Sinh 1991

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0767.04.1991 990.000 44 Đặt mua
2 Mobifone 0703.16.1991 1.190.000 37 Đặt mua
3 Mobifone 0703.26.1991 1.190.000 38 Đặt mua
4 Mobifone 0704.45.1991 1.290.000 40 Đặt mua
5 Mobifone 079.222.1991 6.900.000 42 Đặt mua
6 Mobifone 07.9779.1991 5.800.000 59 Đặt mua
7 Mobifone 079.345.1991 3.900.000 48 Đặt mua
8 Mobifone 070.333.1991 4.600.000 36 Đặt mua
9 Vinaphone 0813.34.1991 1.830.000 39 Đặt mua
10 Vinaphone 0942.09.08.91 1.600.000 42 Đặt mua
11 Mobifone 0785.991.991 16.000.000 58 Đặt mua
12 Vinaphone 0888.26.07.91 1.600.000 49 Đặt mua
13 Mobifone 0764.991.991 16.000.000 55 Đặt mua
14 Mobifone 0786.28.1991 1.680.000 51 Đặt mua
15 Vinaphone 0829.14.1991 1.830.000 44 Đặt mua
16 Vinaphone 0914.21.06.91 1.600.000 33 Đặt mua
17 Mobifone 0773.90.1991 1.680.000 46 Đặt mua
18 Vinaphone 0914.28.06.91 1.600.000 40 Đặt mua
19 Vinaphone 0888.15.03.91 1.600.000 43 Đặt mua
20 Mobifone 0784.73.1991 1.830.000 49 Đặt mua
21 Mobifone 0798.23.1991 1.830.000 49 Đặt mua
22 Vinaphone 0888.23.06.91 1.600.000 45 Đặt mua
23 Mobifone 0938.17.02.91 1.330.000 40 Đặt mua
24 Mobifone 0777.05.1991 1.900.000 46 Đặt mua
25 Mobifone 0785.94.1991 1.830.000 53 Đặt mua
26 Viettel 0333.07.09.91 1.830.000 35 Đặt mua
27 Mobifone 0708.76.1991 2.130.000 48 Đặt mua
28 Vinaphone 0917.09.05.91 1.600.000 41 Đặt mua
29 Mobifone 0703.25.1991 1.680.000 37 Đặt mua
30 Vinaphone 0857.10.02.91 770.000 33 Đặt mua
31 Mobifone 0786.01.1991 1.830.000 42 Đặt mua
32 Vinaphone 0914.28.10.91 1.600.000 35 Đặt mua
33 Viettel 0385.73.1991 1.830.000 46 Đặt mua
34 Mobifone 0707.82.1991 2.600.000 44 Đặt mua
35 Viettel 0962.17.06.91 1.680.000 41 Đặt mua
36 Viettel 0372.21.06.91 980.000 31 Đặt mua
37 Mobifone 0785.191.191 9.000.000 42 Đặt mua
38 Vinaphone 0888.12.07.91 1.600.000 44 Đặt mua
39 Vinaphone 0853.41.1991 1.830.000 41 Đặt mua
40 Vinaphone 0888.23.10.91 1.600.000 40 Đặt mua
41 Vietnamobile 0583.34.1991 810.000 43 Đặt mua
42 Mobifone 0797.191.191 13.000.000 45 Đặt mua
43 Mobifone 0704.41.1991 1.830.000 36 Đặt mua
44 Mobifone 0777.81.1991 3.000.000 50 Đặt mua
45 Vinaphone 0917.26.01.91 1.600.000 36 Đặt mua
46 Vinaphone 0918.26.08.91 1.600.000 44 Đặt mua
47 Vinaphone 0855.21.03.91 910.000 34 Đặt mua
48 Mobifone 077.5.02.1991 1.900.000 41 Đặt mua
49 Viettel 0962.04.12.91 1.680.000 34 Đặt mua
50 Vietnamobile 0583.16.11.91 600.000 35 Đặt mua
51 Mobifone 0797.59.1991 1.680.000 57 Đặt mua
52 Vinaphone 0813.24.05.91 770.000 33 Đặt mua
53 Viettel 0979.31.04.91 1.750.000 43 Đặt mua
54 Viettel 0333.07.07.91 1.830.000 33 Đặt mua
55 Mobifone 0784.45.1991 1.830.000 48 Đặt mua
56 Mobifone 0786.06.1991 1.830.000 47 Đặt mua
57 Mobifone 0798.93.1991 2.050.000 56 Đặt mua
58 Mobifone 0786.67.1991 1.680.000 54 Đặt mua
59 Viettel 0397.83.1991 1.830.000 50 Đặt mua
60 Vinaphone 0914.26.01.91 1.600.000 33 Đặt mua
61 Mobifone 07.9993.1991 2.050.000 57 Đặt mua
62 Mobifone 0707.35.1991 2.600.000 42 Đặt mua
63 Viettel 0333.16.02.91 1.830.000 28 Đặt mua
64 Mobifone 0901.26.08.91 1.175.000 36 Đặt mua
65 Mobifone 0937.05.03.91 1.250.000 37 Đặt mua
66 Mobifone 0908.21.09.91 1.175.000 39 Đặt mua
67 Mobifone 0931.21.07.91 1.015.000 33 Đặt mua
68 Mobifone 0785.190.191 1.720.000 41 Đặt mua
69 Mobifone 0937.1212.91 3.900.000 35 Đặt mua
70 Mobifone 0933.27.02.91 1.015.000 36 Đặt mua
DMCA.com Protection Status