Sim Năm Sinh 1986

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0865.41.1986 1.600.000 48 Đặt mua
2 Vinaphone 0886.49.1986 1.400.000 59 Đặt mua
3 Vinaphone 0918.63.1986 7.000.000 51 Đặt mua
4 Vinaphone 0889.89.1986 19.700.000 66 Đặt mua
5 Vinaphone 0911.23.1986 17.700.000 40 Đặt mua
6 Vinaphone 0835.33.1986 2.400.000 46 Đặt mua
7 Vinaphone 0888.42.1986 1.400.000 54 Đặt mua
8 Vinaphone 0833.77.1986 2.900.000 52 Đặt mua
9 Mobifone 0764.52.1986 1.830.000 48 Đặt mua
10 Mobifone 0779.62.1986 2.130.000 55 Đặt mua
11 Mobifone 0764.86.1986 1.830.000 55 Đặt mua
12 Viettel 0354.02.1986 1.830.000 38 Đặt mua
13 Mobifone 0764.18.1986 1.830.000 50 Đặt mua
14 Mobifone 0786.53.1986 1.830.000 53 Đặt mua
15 Mobifone 0707.82.1986 2.600.000 48 Đặt mua
16 Mobifone 0703.47.1986 1.830.000 45 Đặt mua
17 Vinaphone 0857.57.1986 1.830.000 56 Đặt mua
18 Viettel 0364.87.1986 1.830.000 52 Đặt mua
19 Mobifone 0764.87.1986 1.830.000 56 Đặt mua
20 Mobifone 0774.16.1986 1.830.000 49 Đặt mua
21 Mobifone 0765.34.1986 1.830.000 49 Đặt mua
22 Mobifone 0798.35.1986 1.830.000 56 Đặt mua
23 Mobifone 0786.60.1986 1.180.000 51 Đặt mua
24 Mobifone 0764.37.1986 1.830.000 51 Đặt mua
25 Mobifone 0792.59.1986 1.830.000 56 Đặt mua
26 Vietnamobile 0589.82.1986 880.000 56 Đặt mua
27 Vietnamobile 0584.85.1986 810.000 54 Đặt mua
28 Mobifone 0765.77.1986 2.130.000 56 Đặt mua
29 Mobifone 0769.63.1986 1.830.000 55 Đặt mua
30 Mobifone 0797.71.1986 1.830.000 55 Đặt mua
31 Mobifone 0703.25.1986 1.680.000 41 Đặt mua
32 Mobifone 0797.47.1986 1.830.000 58 Đặt mua
33 Mobifone 0796.28.1986 1.830.000 56 Đặt mua
34 Mobifone 0785.94.1986 1.830.000 57 Đặt mua
35 Mobifone 0765.83.1986 1.830.000 53 Đặt mua
36 Mobifone 0764.98.1986 1.830.000 58 Đặt mua
37 Mobifone 0777.05.1986 1.900.000 50 Đặt mua
38 Mobifone 0796.20.1986 1.180.000 48 Đặt mua
39 Mobifone 0796.09.1986 1.830.000 55 Đặt mua
40 Mobifone 0764.71.1986 1.830.000 49 Đặt mua
41 Vinaphone 0817.67.1986 1.830.000 53 Đặt mua
42 Mobifone 0786.04.1986 1.830.000 49 Đặt mua
43 Mobifone 0796.03.1986 1.830.000 49 Đặt mua
44 Mobifone 0774.62.1986 1.830.000 50 Đặt mua
45 Mobifone 0764.35.1986 1.830.000 49 Đặt mua
46 Mobifone 0798.93.1986 1.680.000 60 Đặt mua
47 Mobifone 0786.28.1986 1.680.000 55 Đặt mua
48 Mobifone 0786.64.1986 1.830.000 55 Đặt mua
49 Viettel 0376.93.1986 1.830.000 52 Đặt mua
50 Mobifone 0764.90.1986 1.180.000 50 Đặt mua
51 Mobifone 0784.34.1986 1.830.000 50 Đặt mua
52 Viettel 0385.73.1986 1.830.000 50 Đặt mua
53 Vinaphone 0853.41.1986 1.830.000 45 Đặt mua
54 Mobifone 0704.41.1986 1.830.000 40 Đặt mua
55 Mobifone 0797.41.1986 1.830.000 52 Đặt mua
56 Mobifone 07.9993.1986 2.050.000 61 Đặt mua
57 Mobifone 0774.78.1986 1.830.000 57 Đặt mua
58 Viettel 0396.37.1986 1.830.000 52 Đặt mua
59 Mobifone 077.5.02.1986 1.900.000 45 Đặt mua
60 Mobifone 0764.03.1986 1.830.000 44 Đặt mua
61 Mobifone 0777.98.1986 3.000.000 62 Đặt mua
62 Mobifone 0785.96.1986 1.830.000 59 Đặt mua
63 Vinaphone 0813.27.1986 1.830.000 45 Đặt mua
64 Vietnamobile 0566.80.1986 740.000 49 Đặt mua
65 Vinaphone 0813.34.1986 1.830.000 43 Đặt mua
66 Mobifone 0797.59.1986 1.680.000 61 Đặt mua
67 Mobifone 0784.73.1986 1.830.000 53 Đặt mua
68 Mobifone 0769.60.1986 1.180.000 52 Đặt mua
69 Mobifone 0765.72.1986 1.830.000 51 Đặt mua
70 Viettel 0374.31.1986 1.830.000 42 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1986 : 2c71c6b69c76d4bf104f05218e259374

DMCA.com Protection Status