mobibiz.vn

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Năm Sinh 1984

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1984 2.600.000 38 Đặt mua
2 Viettel 0342.57.1984 540.000 43 Đặt mua
3 Viettel 0328.45.1984 800.000 44 Đặt mua
4 Viettel 0334.89.1984 540.000 49 Đặt mua
5 Mobifone 089989.9.8.84 5.000.000 72 Đặt mua
6 Viettel 0333.76.1984 2.250.000 44 Đặt mua
7 Viettel 0344.44.1984 8.890.000 41 Đặt mua
8 Viettel 0963.25.1984 2.700.000 47 Đặt mua
9 Viettel 0969.65.1984 3.090.000 57 Đặt mua
10 Viettel 0969.42.1984 2.700.000 52 Đặt mua
11 Viettel 0368.66.1984 2.390.000 51 Đặt mua
12 Viettel 0333.57.1984 2.250.000 43 Đặt mua
13 Viettel 0978.25.1984 2.700.000 53 Đặt mua
14 Viettel 0969.81.1984 3.590.000 55 Đặt mua
15 Viettel 0378.88.1984 5.290.000 56 Đặt mua
16 Viettel 0971.34.1984 2.700.000 46 Đặt mua
17 Viettel 0974.11.01.84 1.850.000 35 Đặt mua
18 Viettel 0974.69.1984 2.700.000 57 Đặt mua
19 Viettel 0334.13.09.84 1.100.000 35 Đặt mua
20 Viettel 0988.84.1984 13.200.000 59 Đặt mua
21 Viettel 0965.92.1984 3.590.000 53 Đặt mua
22 Viettel 0977.06.1984 3.590.000 51 Đặt mua
23 Viettel 0962.94.1984 2.700.000 52 Đặt mua
24 Viettel 086.999.1984 8.850.000 63 Đặt mua

TOP 30 tìm kiếm mới - Thống kê từ khóa được tìm kiếm mới nhất tại mobibiz.vn