Sim Năm Sinh 1984

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1984 2.600.000 38 Đặt mua
2 Mobifone 0762.21.1984 1.830.000 40 Đặt mua
3 Viettel 0352.23.1984 1.830.000 37 Đặt mua
4 Viettel 0333.05.10.84 1.830.000 27 Đặt mua
5 Mobifone 0765.82.1984 1.830.000 50 Đặt mua
6 Mobifone 0764.90.1984 1.180.000 48 Đặt mua
7 Viettel 0366.41.1984 1.830.000 42 Đặt mua
8 Mobifone 0703.59.1984 1.830.000 46 Đặt mua
9 Mobifone 0703.91.1984 1.830.000 42 Đặt mua
10 Mobifone 0777.05.1984 1.900.000 48 Đặt mua
11 Mobifone 0797.59.1984 1.680.000 59 Đặt mua
12 Vietnamobile 0566.73.1984 810.000 49 Đặt mua
13 Mobifone 0782.46.1984 1.830.000 49 Đặt mua
14 Mobifone 0785.99.1984 2.130.000 60 Đặt mua
15 Mobifone 0708.76.1984 2.130.000 50 Đặt mua
16 Mobifone 0764.66.1984 2.130.000 51 Đặt mua
17 Vietnamobile 0584.83.1984 810.000 50 Đặt mua
18 Mobifone 0786.57.1984 1.830.000 55 Đặt mua
19 Mobifone 0767.39.1984 1.830.000 54 Đặt mua
20 Vinaphone 0888.26.07.84 1.600.000 51 Đặt mua
21 Viettel 0395.48.1984 1.830.000 51 Đặt mua
22 Viettel 0353.21.1984 1.830.000 36 Đặt mua
23 Viettel 0355.04.1984 1.830.000 39 Đặt mua
24 Mobifone 0766.15.1984 1.830.000 47 Đặt mua
25 Mobifone 0764.71.1984 1.830.000 47 Đặt mua
26 Mobifone 0764.19.1984 1.830.000 49 Đặt mua
27 Mobifone 0797.98.1984 1.830.000 62 Đặt mua
28 Viettel 0357.98.1984 1.830.000 54 Đặt mua
29 Mobifone 0708.89.1984 2.130.000 54 Đặt mua
30 Vinaphone 0888.21.02.84 1.600.000 41 Đặt mua
31 Viettel 0385.39.1984 1.830.000 50 Đặt mua
32 Viettel 0353.70.1984 1.180.000 40 Đặt mua
33 Mobifone 0703.51.1984 1.830.000 38 Đặt mua
34 Mobifone 0784.34.1984 1.830.000 48 Đặt mua
35 Mobifone 0764.87.1984 1.830.000 54 Đặt mua
36 Mobifone 0786.67.1984 1.680.000 56 Đặt mua
37 Mobifone 0933.03.10.84 1.330.000 31 Đặt mua
38 Mobifone 0765.83.1984 1.830.000 51 Đặt mua
39 Mobifone 0795.04.1984 1.830.000 47 Đặt mua
40 Mobifone 0707.81.1984 2.600.000 45 Đặt mua
41 Mobifone 0786.28.1984 1.680.000 53 Đặt mua
42 Mobifone 0707.87.1984 2.600.000 51 Đặt mua
43 Vinaphone 0942.06.07.84 1.250.000 40 Đặt mua
44 Mobifone 0786.46.1984 1.830.000 53 Đặt mua
45 Vinaphone 0829.14.1984 1.830.000 46 Đặt mua
46 Mobifone 0786.01.1984 1.830.000 44 Đặt mua
47 Mobifone 0703.52.1984 1.830.000 39 Đặt mua
48 Viettel 0368.91.1984 1.830.000 49 Đặt mua
49 Viettel 0355.13.1984 1.830.000 39 Đặt mua
50 Vinaphone 0813.27.1984 1.830.000 43 Đặt mua
51 Mobifone 0767.47.1984 1.830.000 53 Đặt mua
52 Mobifone 07.9993.1984 2.050.000 59 Đặt mua
53 Viettel 0387.94.1984 1.830.000 53 Đặt mua
54 Mobifone 0707.85.1984 2.600.000 49 Đặt mua
55 Mobifone 0786.04.1984 1.830.000 47 Đặt mua
56 Mobifone 0765.79.1984 1.830.000 56 Đặt mua
57 Mobifone 0778.95.1984 2.130.000 58 Đặt mua
58 Viettel 0352.84.1984 1.830.000 44 Đặt mua
59 Mobifone 0901.03.05.84 2.050.000 30 Đặt mua
60 Mobifone 0703.58.1984 1.830.000 45 Đặt mua
61 Mobifone 0786.55.1984 2.130.000 53 Đặt mua
62 Mobifone 0707.86.1984 2.900.000 50 Đặt mua
63 Mobifone 0773.87.1984 1.830.000 54 Đặt mua
64 Mobifone 0792.74.1984 1.830.000 51 Đặt mua
65 Vinaphone 0942.15.02.84 1.250.000 35 Đặt mua
66 Mobifone 0937.13.07.84 1.180.000 42 Đặt mua
67 Mobifone 0908.30.06.84 2.050.000 38 Đặt mua
68 Mobifone 0777.95.1984 3.000.000 57 Đặt mua
69 Vinaphone 0888.30.07.84 1.600.000 46 Đặt mua
70 Mobifone 0707.89.1984 2.600.000 53 Đặt mua
DMCA.com Protection Status