Sim Năm Sinh 1983

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1983 2.600.000 37 Đặt mua
2 Viettel 03.6886.1983 7.150.000 52 Đặt mua
3 Viettel 0326.86.1983 5.350.000 46 Đặt mua
4 Viettel 0862.66.1983 3.580.000 49 Đặt mua
5 Viettel 0964.97.1983 3.580.000 56 Đặt mua
6 Viettel 0326.03.1983 6.609.000 35 Đặt mua
7 Viettel 0867.77.1983 7.150.000 56 Đặt mua
8 Viettel 0862.99.1983 3.580.000 55 Đặt mua
9 Viettel 0962.40.1983 3.590.000 42 Đặt mua
10 Viettel 0328.68.1983 5.350.000 48 Đặt mua
11 Viettel 0972.46.1983 3.580.000 49 Đặt mua
12 Viettel 0975.47.1983 3.580.000 53 Đặt mua
13 Viettel 0869.86.1983 4.490.000 58 Đặt mua
14 Viettel 0869.83.1983 5.350.000 55 Đặt mua
15 Viettel 0866.66.1983 27.000.000 53 Đặt mua
16 Viettel 0981.15.01.83 1.790.000 36 Đặt mua
17 Viettel 0974.40.1983 3.580.000 45 Đặt mua
18 Viettel 0869.90.1983 2.690.000 53 Đặt mua
19 Viettel 0334.56.1983 11.700.000 42 Đặt mua
20 Viettel 0328.79.1983 2.240.000 50 Đặt mua
21 Viettel 0377.89.1983 7.150.000 55 Đặt mua
22 Viettel 0332.55.1983 2.240.000 39 Đặt mua
23 Viettel 0333.30.1983 5.350.000 33 Đặt mua
24 Viettel 0862.88.1983 3.580.000 53 Đặt mua
25 Viettel 0869.96.1983 3.580.000 59 Đặt mua
26 Viettel 0969.11.11.83 10.000.000 39 Đặt mua
27 Vinaphone 085.789.1983 2.470.000 58 Đặt mua
28 Vinaphone 0824.22.1983 1.034.000 39 Đặt mua
29 Vinaphone 083339.1983 2.380.000 47 Đặt mua
30 Vinaphone 082.556.1983 1.034.000 47 Đặt mua
31 Vinaphone 0839.33.1983 2.200.000 47 Đặt mua
32 Vinaphone 082.883.1983 1.740.000 50 Đặt mua
33 Vinaphone 0817.36.1983 959.000 46 Đặt mua
34 Vinaphone 0823.93.1983 1.280.000 46 Đặt mua
35 Vinaphone 081779.1983 2.380.000 53 Đặt mua
36 Vinaphone 082.885.1983 1.740.000 52 Đặt mua
37 Vinaphone 08.1977.1983 3.180.000 53 Đặt mua
38 Vinaphone 083.568.1983 2.380.000 51 Đặt mua
39 Vinaphone 0825.92.1983 1.034.000 47 Đặt mua
40 Vinaphone 082.552.1983 1.034.000 43 Đặt mua
41 Vinaphone 085.939.1983 3.580.000 55 Đặt mua
42 Vinaphone 085.779.1983 2.380.000 57 Đặt mua
43 Vinaphone 0943.7.6.1983 1.280.000 50 Đặt mua
44 Vinaphone 082.887.1983 1.740.000 54 Đặt mua
45 Vinaphone 082.553.1983 1.034.000 44 Đặt mua
46 Vinaphone 0837.38.1983 2.380.000 50 Đặt mua
47 Vinaphone 08.5678.1983 16.500.000 55 Đặt mua
48 Vinaphone 082889.1983 1.740.000 56 Đặt mua
49 Vinaphone 0823.97.1983 1.190.000 50 Đặt mua
50 Vinaphone 082.558.1983 1.034.000 49 Đặt mua
51 Vinaphone 083.567.1983 7.310.000 50 Đặt mua
52 Vinaphone 081778.1983 2.380.000 52 Đặt mua
53 Vinaphone 0828.95.1983 1.650.000 53 Đặt mua
54 Vinaphone 0819.86.1983 5.750.000 53 Đặt mua
55 Vinaphone 0857.66.1983 959.000 53 Đặt mua
56 Vinaphone 083.678.1983 7.030.000 53 Đặt mua
57 Vinaphone 0855.33.1983 1.190.000 45 Đặt mua
58 Vinaphone 0823.98.1983 1.190.000 51 Đặt mua
59 Vinaphone 083.523.1983 1.034.000 42 Đặt mua
60 Vinaphone 0823.91.1983 1.034.000 44 Đặt mua
DMCA.com Protection Status