Sim Năm Sinh 1982

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0376.8.4.1982 550.000 48 Đặt mua
2 Viettel 0375.30.1982 900.000 38 Đặt mua
3 Viettel 0336.74.1982 1.210.000 43 Đặt mua
4 Viettel 0347.91.1982 980.000 44 Đặt mua
5 Viettel 0379.63.1982 1.250.000 48 Đặt mua
6 Viettel 0378.74.1982 1.100.000 49 Đặt mua
7 Viettel 0389.44.1982 1.950.000 48 Đặt mua
8 Viettel 0368.76.1982 1.790.000 50 Đặt mua
9 Viettel 034.28.5.1982 1.750.000 42 Đặt mua
10 Viettel 0337.52.1982 1.100.000 40 Đặt mua
11 Viettel 0363.93.1982 2.130.000 44 Đặt mua
12 Viettel 0386.521982 1.790.000 44 Đặt mua
13 Viettel 034.7.10.1982 1.750.000 35 Đặt mua
14 Viettel 034.26.5.1982 2.280.000 40 Đặt mua
15 Viettel 0389.75.1982 1.750.000 52 Đặt mua
16 Viettel 0354.37.1982 970.000 42 Đặt mua
17 Viettel 0347.21.1982 1.100.000 37 Đặt mua
18 Viettel 0327.20.1982 900.000 34 Đặt mua
19 Viettel 034.29.7.1982 2.280.000 45 Đặt mua
20 Viettel 0333.52.1982 2.130.000 36 Đặt mua
21 Viettel 0357.31.1982 1.210.000 39 Đặt mua
22 Viettel 037.240.1982 900.000 36 Đặt mua
23 Viettel 034.7.02.1982 1.210.000 36 Đặt mua
24 Viettel 0359.4.7.1982 900.000 48 Đặt mua
25 Viettel 0363.44.1982 1.750.000 40 Đặt mua
26 Viettel 035.23.3.1982 2.600.000 36 Đặt mua
27 Viettel 0347.85.1982 900.000 47 Đặt mua
28 Viettel 0386.45.1982 1.750.000 46 Đặt mua
29 Viettel 0374.05.1982 1.330.000 39 Đặt mua
30 Viettel 0378.01.1982 2.010.000 39 Đặt mua
31 Viettel 039.25.3.1982 1.950.000 42 Đặt mua
32 Viettel 0373.87.1982 1.630.000 48 Đặt mua
33 Viettel 036.9.01.1982 2.010.000 39 Đặt mua
34 Viettel 0385.1.7.1982 1.100.000 44 Đặt mua
35 Viettel 0353.42.1982 1.100.000 37 Đặt mua
36 Viettel 0347.86.1982 1.750.000 48 Đặt mua
37 Viettel 0355.32.1982 1.630.000 38 Đặt mua
38 Viettel 0358.91.1982 1.100.000 46 Đặt mua
39 Viettel 0359.74.1982 1.100.000 48 Đặt mua
40 Viettel 0397.55.1982 1.950.000 49 Đặt mua
41 Viettel 0364.52.1982 910.000 40 Đặt mua
42 Viettel 036.5.02.1982 1.630.000 36 Đặt mua
43 Viettel 0387.31.1982 1.210.000 42 Đặt mua
44 Viettel 035.6.07.1982 1.750.000 41 Đặt mua
45 Viettel 0387.45.1982 1.330.000 47 Đặt mua
46 Viettel 0397.31.1982 1.210.000 43 Đặt mua
47 Viettel 037.23.1.1982 2.130.000 36 Đặt mua
48 Viettel 0378.60.1982 900.000 44 Đặt mua
49 Viettel 0355.27.1982 1.100.000 42 Đặt mua
50 Viettel 0365.21.1982 1.630.000 37 Đặt mua
51 Viettel 0356.83.1982 1.830.000 45 Đặt mua
52 Viettel 0348.33.1982 1.750.000 41 Đặt mua
53 Viettel 0347.59.1982 980.000 48 Đặt mua
54 Viettel 0379.28.1982 1.630.000 49 Đặt mua
55 Viettel 0384.65.1982 1.100.000 46 Đặt mua
56 Mobifone 0907.6.1.1982 2.400.000 43 Đặt mua
57 Mobifone 0907.7.1.1982 2.400.000 44 Đặt mua
58 Mobifone 0896.7.1.1982 1.600.000 51 Đặt mua
59 Mobifone 0899.07.1982 1.900.000 53 Đặt mua
60 Mobifone 0896.04.1982 1.250.000 47 Đặt mua
61 Mobifone 0896.7.4.1982 1.500.000 54 Đặt mua
62 Mobifone 0898.8.1.1982 1.900.000 54 Đặt mua
63 Mobifone 0898.80.1982 1.475.000 53 Đặt mua
64 Mobifone 0939.7.1.1982 2.400.000 49 Đặt mua
65 Mobifone 0896.7.2.1982 1.600.000 52 Đặt mua
66 Mobifone 0907.6.3.1982 1.475.000 45 Đặt mua
67 Mobifone 0896.7.3.1982 1.600.000 53 Đặt mua
68 Mobifone 0896.70.1982 1.100.000 50 Đặt mua
69 Mobifone 0907.5.3.1982 2.200.000 44 Đặt mua
70 Mobifone 0898.8.3.1982 1.800.000 56 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1982 : 90253afcd0d4454831af2124cbca7b8d

DMCA.com Protection Status