Sim Năm Sinh 1981

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1981 2.000.000 35 Đặt mua
2 Viettel 0981.981.981 399.000.000 54 Đặt mua
3 Viettel 08.6886.1981 8.950.000 55 Đặt mua
4 Viettel 0981.47.1981 2.690.000 48 Đặt mua
5 Viettel 0966.57.1981 3.580.000 52 Đặt mua
6 Viettel 0983.48.1981 2.690.000 51 Đặt mua
7 Viettel 0867.67.1981 8.050.000 53 Đặt mua
8 Viettel 0979.48.1981 3.580.000 56 Đặt mua
9 Viettel 0978.63.1981 2.690.000 52 Đặt mua
10 Viettel 0967.55.1981 4.490.000 51 Đặt mua
11 Viettel 0971.11.10.81 3.140.000 29 Đặt mua
12 Viettel 0866.99.1981 7.550.000 57 Đặt mua
13 Viettel 0326.11.11.81 5.350.000 24 Đặt mua
14 Viettel 0964.60.1981 3.580.000 44 Đặt mua
15 Viettel 0363.11.11.81 5.350.000 25 Đặt mua
16 Viettel 0967.83.1981 3.580.000 52 Đặt mua
17 Viettel 0973.80.1981 3.580.000 46 Đặt mua
18 Viettel 0965.33.1981 3.580.000 45 Đặt mua
19 Viettel 0986.46.1981 4.490.000 52 Đặt mua
20 Viettel 0974.77.1981 3.580.000 53 Đặt mua
21 Viettel 0866.86.1981 7.150.000 53 Đặt mua
22 Viettel 03.6868.1981 13.500.000 50 Đặt mua
23 Viettel 0398.11.11.81 5.350.000 33 Đặt mua
24 Viettel 0971.30.1981 3.580.000 39 Đặt mua
25 Viettel 0399.86.1981 2.690.000 54 Đặt mua
26 Viettel 0962.84.1981 3.580.000 48 Đặt mua
27 Viettel 0965.91.1981 2.690.000 49 Đặt mua
28 Viettel 0963.67.1981 2.690.000 50 Đặt mua
29 Viettel 0968.37.1981 3.580.000 52 Đặt mua
30 Viettel 0328.11.11.81 5.350.000 26 Đặt mua
31 Viettel 0965.83.1981 3.580.000 50 Đặt mua
32 Viettel 0975.45.1981 2.690.000 49 Đặt mua
33 Viettel 0866.68.1981 8.950.000 53 Đặt mua
34 Viettel 0389.11.11.81 5.350.000 33 Đặt mua
35 Viettel 0962.90.1981 2.690.000 45 Đặt mua
36 Viettel 0386.66.1981 7.150.000 48 Đặt mua
37 Viettel 0337.11.11.81 2.690.000 26 Đặt mua
38 Viettel 0867.77.1981 7.150.000 54 Đặt mua
39 Viettel 0969.17.1981 3.580.000 51 Đặt mua
40 Viettel 0379.11.11.81 5.350.000 32 Đặt mua
41 Viettel 0339.11.11.81 5.350.000 28 Đặt mua
42 Viettel 0327.11.11.81 2.690.000 25 Đặt mua
43 Viettel 0359.99.1981 7.150.000 54 Đặt mua
44 Viettel 0397.11.11.81 4.490.000 32 Đặt mua
45 Viettel 0865.11.11.81 5.350.000 32 Đặt mua
46 Viettel 0329.11.11.81 5.350.000 27 Đặt mua
47 Viettel 0963.49.1981 2.690.000 50 Đặt mua
48 Viettel 0356.11.11.81 5.350.000 27 Đặt mua
49 Viettel 0972.90.1981 3.580.000 46 Đặt mua
50 Viettel 0337.89.1981 7.150.000 49 Đặt mua
51 Viettel 0334.11.11.81 2.690.000 23 Đặt mua
52 Viettel 0971.73.1981 3.580.000 46 Đặt mua
53 Viettel 0965.87.1981 3.580.000 54 Đặt mua
54 Viettel 0962.42.1981 3.580.000 42 Đặt mua
55 Viettel 0353.11.11.81 4.490.000 24 Đặt mua
56 Viettel 0866.69.1981 7.150.000 54 Đặt mua
57 Viettel 0984.21.1981 3.580.000 43 Đặt mua
58 Viettel 0971.10.1981 3.580.000 37 Đặt mua
59 Viettel 0867.11.11.81 4.490.000 34 Đặt mua
60 Viettel 0345.11.11.81 5.350.000 25 Đặt mua
DMCA.com Protection Status