Sim Năm Sinh 1980

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 077777.1980 35.000.000 53 Đặt mua
2 Mobifone 077.886.1980 700.000 54 Đặt mua
3 Vinaphone 085.777.1980 2.000.000 52 Đặt mua
4 Mobifone 0785.63.1980 700.000 47 Đặt mua
5 Viettel 0398.31.1980 700.000 42 Đặt mua
6 Viettel 0363.49.1980 700.000 43 Đặt mua
7 Viettel 0354.55.1980 700.000 40 Đặt mua
8 Viettel 0383.78.1980 700.000 47 Đặt mua
9 Viettel 0366.07.1980 700.000 40 Đặt mua
10 Viettel 0866.14.1980 700.000 43 Đặt mua
11 Viettel 0384.40.1980 700.000 37 Đặt mua
12 Viettel 0354.23.1980 700.000 35 Đặt mua
13 Viettel 0389.55.1980 700.000 48 Đặt mua
14 Mobifone 0764.40.1980 1.180.000 39 Đặt mua
15 Mobifone 0765.66.1980 2.130.000 48 Đặt mua
16 Mobifone 0707.35.1980 2.600.000 40 Đặt mua
17 Viettel 0388.54.1980 1.830.000 46 Đặt mua
18 Mobifone 0796.20.1980 1.180.000 42 Đặt mua
19 Mobifone 0793.04.1980 1.830.000 41 Đặt mua
20 Viettel 0386.31.1980 1.830.000 39 Đặt mua
21 Mobifone 0792.59.1980 1.830.000 50 Đặt mua
22 Mobifone 07.9993.1980 2.050.000 55 Đặt mua
23 Mobifone 0786.03.1980 1.830.000 42 Đặt mua
24 Vietnamobile 0586.65.1980 810.000 48 Đặt mua
25 Mobifone 0708.76.1980 2.130.000 46 Đặt mua
26 Viettel 0364.87.1980 1.830.000 46 Đặt mua
27 Mobifone 0707.81.1980 2.600.000 41 Đặt mua
28 Mobifone 0764.66.1980 2.130.000 47 Đặt mua
29 Vinaphone 0837.91.1980 1.830.000 46 Đặt mua
30 Vinaphone 0855.51.1980 1.830.000 42 Đặt mua
31 Viettel 0357.26.1980 1.830.000 41 Đặt mua
32 Mobifone 0798.35.1980 1.830.000 50 Đặt mua
33 Mobifone 0764.99.1980 2.130.000 53 Đặt mua
34 Mobifone 0769.72.1980 1.830.000 49 Đặt mua
35 Viettel 0357.18.1980 1.830.000 42 Đặt mua
36 Viettel 0974.95.1980 2.800.000 52 Đặt mua
37 Viettel 0333.06.1980 3.000.000 33 Đặt mua
38 Mobifone 0765.81.1980 1.830.000 45 Đặt mua
39 Mobifone 0768.66.1980 2.130.000 51 Đặt mua
40 Viettel 0354.30.1980 1.180.000 33 Đặt mua
41 Vinaphone 0856.29.1980 1.830.000 48 Đặt mua
42 Mobifone 0797.71.1980 1.830.000 49 Đặt mua
43 Mobifone 0707.87.1980 2.600.000 47 Đặt mua
44 Viettel 0359.76.1980 1.830.000 48 Đặt mua
45 Viettel 0366.91.1980 1.830.000 43 Đặt mua
46 Mobifone 0762.15.1980 1.830.000 39 Đặt mua
47 Mobifone 0704.57.1980 1.830.000 41 Đặt mua
48 Mobifone 0786.04.1980 1.830.000 43 Đặt mua
49 Vinaphone 0853.41.1980 1.830.000 39 Đặt mua
50 Mobifone 0785.19.1980 1.830.000 48 Đặt mua
51 Mobifone 0785.94.1980 1.830.000 51 Đặt mua
52 Mobifone 0796.06.1980 1.830.000 46 Đặt mua
53 Vietnamobile 0584.83.1980 810.000 46 Đặt mua
54 Mobifone 0767.81.1980 1.830.000 47 Đặt mua
55 Mobifone 0786.60.1980 1.180.000 45 Đặt mua
56 Mobifone 0786.70.1980 1.180.000 46 Đặt mua
57 Mobifone 0797.98.1980 1.830.000 58 Đặt mua
58 Mobifone 0932.67.1980 2.500.000 45 Đặt mua
59 Mobifone 0796.28.1980 1.830.000 50 Đặt mua
60 Mobifone 0782.46.1980 1.830.000 45 Đặt mua
61 Mobifone 0798.31.1980 1.830.000 46 Đặt mua
62 Viettel 0365.47.1980 1.830.000 43 Đặt mua
63 Mobifone 0779.62.1980 2.130.000 49 Đặt mua
64 Viettel 0373.37.1980 2.130.000 41 Đặt mua
65 Viettel 0368.87.1980 1.830.000 50 Đặt mua
66 Mobifone 0764.01.1980 1.830.000 36 Đặt mua
67 Mobifone 0769.61.1980 1.830.000 47 Đặt mua
68 Viettel 0352.96.1980 1.830.000 43 Đặt mua
69 Mobifone 0774.17.1980 1.830.000 44 Đặt mua
70 Mobifone 0794.08.1980 1.830.000 46 Đặt mua
DMCA.com Protection Status