Sim Năm Sinh 1980

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0344.39.1980 900.000 41 Đặt mua
2 Viettel 0339.23.1980 1.560.000 38 Đặt mua
3 Viettel 0366.52.1980 900.000 40 Đặt mua
4 Viettel 0326.24.1980 910.000 35 Đặt mua
5 Viettel 036.7.01.1980 1.140.000 35 Đặt mua
6 Viettel 0365.36.1980 1.140.000 41 Đặt mua
7 Viettel 039.792.1980 910.000 48 Đặt mua
8 Viettel 034.961.1980 790.000 41 Đặt mua
9 Viettel 0338.43.1980 770.000 39 Đặt mua
10 Viettel 0335.93.1980 900.000 41 Đặt mua
11 Viettel 037.5.06.1980 1.560.000 39 Đặt mua
12 Viettel 0394.83.1980 900.000 45 Đặt mua
13 Viettel 03.9996.1980 2.010.000 54 Đặt mua
14 Viettel 0343.24.1980 900.000 34 Đặt mua
15 Viettel 0364.47.1980 770.000 42 Đặt mua
16 Viettel 0383.42.1980 1.100.000 38 Đặt mua
17 Viettel 033.6.01.1980 1.750.000 31 Đặt mua
18 Viettel 0354.13.1980 770.000 34 Đặt mua
19 Viettel 033.727.1980 1.250.000 40 Đặt mua
20 Viettel 0362.23.1980 2.280.000 34 Đặt mua
21 Viettel 0328.50.1980 750.000 36 Đặt mua
22 Viettel 0368.20.1980 900.000 37 Đặt mua
23 Viettel 0374.64.1980 860.000 42 Đặt mua
24 Viettel 0345.04.1980 2.130.000 34 Đặt mua
25 Viettel 0359.57.1980 900.000 47 Đặt mua
26 Viettel 036.22.7.1980 2.400.000 38 Đặt mua
27 Viettel 0395.75.1980 900.000 47 Đặt mua
28 Viettel 0367.9.3.1980 880.000 46 Đặt mua
29 Viettel 033.294.1980 2.130.000 39 Đặt mua
30 Viettel 0333.47.1980 2.130.000 38 Đặt mua
31 Viettel 0362.98.1980 2.130.000 46 Đặt mua
32 Viettel 0366.94.1980 900.000 46 Đặt mua
33 Viettel 033.6.05.1980 1.100.000 35 Đặt mua
34 Viettel 035.7.03.1980 1.100.000 36 Đặt mua
35 Viettel 0339.73.1980 980.000 43 Đặt mua
36 Viettel 037.293.1980 2.500.000 42 Đặt mua
37 Viettel 0373.44.1980 1.210.000 39 Đặt mua
38 Viettel 0358.79.1980 1.330.000 50 Đặt mua
39 Viettel 035.909.1980 2.550.000 44 Đặt mua
40 Viettel 0354.20.1980 700.000 32 Đặt mua
41 Viettel 0355.73.1980 980.000 41 Đặt mua
42 Viettel 037.543.1980 770.000 40 Đặt mua
43 Viettel 0349.54.1980 860.000 43 Đặt mua
44 Viettel 0337.56.1980 980.000 42 Đặt mua
45 Viettel 033.26.5.1980 2.600.000 37 Đặt mua
46 Viettel 0344.65.1980 770.000 40 Đặt mua
47 Viettel 0343.27.1980 1.170.000 37 Đặt mua
48 Viettel 0379.73.1980 980.000 47 Đặt mua
49 Viettel 034.717.1980 770.000 40 Đặt mua
50 Viettel 037.27.3.1980 2.400.000 40 Đặt mua
51 Viettel 0356.42.1980 780.000 38 Đặt mua
52 Viettel 0348.93.1980 770.000 45 Đặt mua
53 Viettel 035.222.1980 2.280.000 32 Đặt mua
54 Viettel 0387.60.1980 810.000 42 Đặt mua
55 Viettel 03.29.30.1980 900.000 35 Đặt mua
56 Viettel 0379.35.1980 1.210.000 45 Đặt mua
57 Viettel 037.606.1980 1.300.000 40 Đặt mua
58 Viettel 036.243.1980 2.130.000 36 Đặt mua
59 Viettel 0348.27.1980 1.100.000 42 Đặt mua
60 Viettel 0348.41.1980 750.000 38 Đặt mua
61 Viettel 0354.28.1980 860.000 40 Đặt mua
62 Viettel 0385.14.1980 770.000 39 Đặt mua
63 Viettel 0354.02.1980 750.000 32 Đặt mua
64 Viettel 034.948.1980 770.000 46 Đặt mua
65 Viettel 0335.811980 1.100.000 38 Đặt mua
66 Viettel 0384.30.1980 900.000 36 Đặt mua
67 Viettel 034.309.1980 2.130.000 37 Đặt mua
68 Viettel 0365.40.1980 790.000 36 Đặt mua
69 Viettel 034.881.1980 980.000 42 Đặt mua
70 Viettel 0366.97.1980 900.000 49 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1980 : f7eb34c9d2d045e1894f38206a4f149a

DMCA.com Protection Status