Sim Năm Sinh 1979

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0764.09.09.79 2.050.000 51 Đặt mua
2 Mobifone 0786.010.979 2.260.000 47 Đặt mua
3 Mobifone 0797.060.779 2.250.000 52 Đặt mua
4 Mobifone 0797.090.879 2.240.000 56 Đặt mua
5 Mobifone 079.2200.979 2.060.000 45 Đặt mua
6 Mobifone 0792.100.979 2.080.000 44 Đặt mua
7 Mobifone 0786.030.979 2.270.000 49 Đặt mua
8 Mobifone 0797.0111.79 4.120.000 42 Đặt mua
9 Viettel 0961.08.02.79 2.890.000 42 Đặt mua
10 Vinaphone 0911.02.05.79 5.000.000 34 Đặt mua
11 Vinaphone 0915.29.12.79 5.000.000 45 Đặt mua
12 Vinaphone 0888.23.07.79 3.500.000 52 Đặt mua
13 Vinaphone 0911.02.12.79 5.000.000 32 Đặt mua
14 Vinaphone 0911.04.06.79 5.000.000 37 Đặt mua
15 Vinaphone 0888.31.07.79 3.500.000 51 Đặt mua
16 Vinaphone 0888.28.07.79 3.500.000 57 Đặt mua
17 Vinaphone 0888.24.07.79 3.500.000 53 Đặt mua
18 Vinaphone 0912.25.05.79 5.000.000 40 Đặt mua
19 Vinaphone 0915.290.879 4.500.000 50 Đặt mua
20 Vinaphone 0915.30.05.79 5.000.000 39 Đặt mua
21 Vinaphone 0913.07.02.79 2.190.000 38 Đặt mua
22 Vinaphone 0911.18.04.79 2.460.000 40 Đặt mua
23 Vinaphone 0915.290.779 3.900.000 49 Đặt mua
24 Vinaphone 0919.28.1179 3.720.000 47 Đặt mua
25 Vinaphone 0916.220.179 3.230.000 37 Đặt mua
26 Viettel 0989.040.779 4.390.000 53 Đặt mua
27 Vinaphone 0912.08.04.79 2.850.000 40 Đặt mua
28 Viettel 0982.28.06.79 2.780.000 51 Đặt mua
29 Vinaphone 0916.19.09.79 3.000.000 51 Đặt mua
30 Vinaphone 0919.09.06.79 5.000.000 50 Đặt mua
31 Vinaphone 0941.181.179 2.050.000 41 Đặt mua
32 Vinaphone 0888.080.979 3.000.000 57 Đặt mua
33 Vinaphone 0819.01.01.79 2.000.000 36 Đặt mua
34 Mobifone 0793.12.12.79 3.110.000 41 Đặt mua
35 Mobifone 0795.10.10.79 2.390.000 39 Đặt mua
36 Vinaphone 0919.200.479 2.000.000 41 Đặt mua
37 Mobifone 0789.070.979 4.630.000 56 Đặt mua
38 Vinaphone 0915.280.379 2.890.000 44 Đặt mua
39 Mobifone 0939.25.08.79 2.460.000 52 Đặt mua
40 Mobifone 0901.07.12.79 2.490.000 36 Đặt mua
41 Mobifone 0907.3111.79 3.700.000 38 Đặt mua
42 Mobifone 0907.18.07.79 2.490.000 48 Đặt mua
43 Mobifone 0901.27.08.79 2.000.000 43 Đặt mua
44 Mobifone 0901.28.06.79 2.200.000 42 Đặt mua
45 Mobifone 0901.22.01.79 2.200.000 31 Đặt mua
46 Mobifone 0901.28.01.79 2.400.000 37 Đặt mua
47 Mobifone 0901.24.07.79 2.000.000 39 Đặt mua
48 Mobifone 0901.22.06.79 2.200.000 36 Đặt mua
49 Mobifone 0939.23.10.79 2.170.000 43 Đặt mua
50 Mobifone 0901.27.06.79 2.200.000 41 Đặt mua
51 Mobifone 0907.13.06.79 2.200.000 42 Đặt mua
52 Mobifone 0901.27.01.79 2.200.000 36 Đặt mua
53 Mobifone 0939.16.08.79 2.700.000 52 Đặt mua
54 Mobifone 0907.08.01.79 2.400.000 41 Đặt mua
55 Mobifone 0901.27.03.79 2.200.000 38 Đặt mua
56 Mobifone 0939.14.02.79 2.200.000 44 Đặt mua
57 Mobifone 0931.09.11.79 2.050.000 40 Đặt mua
58 Mobifone 0939.28.01.79 2.200.000 48 Đặt mua
59 Mobifone 0901.22.08.79 2.200.000 38 Đặt mua
60 Mobifone 0907.25.0979 2.700.000 48 Đặt mua
61 Mobifone 0939.13.02.79 2.200.000 43 Đặt mua
62 Mobifone 0907.30.12.79 2.200.000 38 Đặt mua
63 Mobifone 0907.21.08.79 2.050.000 43 Đặt mua
64 Viettel 0986.30.05.79 3.190.000 47 Đặt mua
65 Viettel 0971.28.01.79 3.000.000 44 Đặt mua
66 Viettel 0972.19.02.79 3.490.000 46 Đặt mua
67 Mobifone 0705.21.04.79 2.320.000 35 Đặt mua
68 Mobifone 0936.200.979 4.580.000 45 Đặt mua
69 Viettel 0344.06.06.79 2.090.000 39 Đặt mua
70 Mobifone 0776.22.02.79 2.320.000 42 Đặt mua
DMCA.com Protection Status