Sim Năm Sinh 1979

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0966.01.07.79 4.490.000 45 Đặt mua
2 Viettel 0972.11.08.79 2.690.000 44 Đặt mua
3 Viettel 0981.08.06.79 4.490.000 48 Đặt mua
4 Viettel 0966.29.01.79 4.490.000 49 Đặt mua
5 Viettel 0962.19.05.79 4.490.000 48 Đặt mua
6 Viettel 0969.15.08.79 4.490.000 54 Đặt mua
7 Viettel 0961.12.01.79 2.690.000 36 Đặt mua
8 Viettel 0985.12.08.79 4.490.000 49 Đặt mua
9 Viettel 0981.29.03.79 4.490.000 48 Đặt mua
10 Viettel 0862.1111.79 13.500.000 36 Đặt mua
11 Viettel 0961.23.06.79 4.490.000 43 Đặt mua
12 Viettel 0961.03.05.79 4.490.000 40 Đặt mua
13 Viettel 0968.31.08.79 4.490.000 51 Đặt mua
14 Viettel 0988.17.09.79 4.490.000 58 Đặt mua
15 Viettel 0965.17.01.79 4.490.000 45 Đặt mua
16 Viettel 0966.25.02.79 4.490.000 46 Đặt mua
17 Viettel 0336.06.12.79 959.000 37 Đặt mua
18 Viettel 0976.26.01.79 3.590.000 47 Đặt mua
19 Viettel 0868.11.12.79 5.350.000 43 Đặt mua
20 Viettel 0967.08.01.79 3.590.000 47 Đặt mua
21 Viettel 0356.1111.79 10.800.000 34 Đặt mua
22 Viettel 0988.22.05.79 4.380.000 50 Đặt mua
23 Viettel 0389.1111.79 13.500.000 40 Đặt mua
24 Viettel 0965.05.12.79 3.590.000 44 Đặt mua
25 Viettel 0986.31.08.79 4.490.000 51 Đặt mua
26 Viettel 0967.26.11.79 4.490.000 48 Đặt mua
27 Viettel 0968.08.11.79 3.590.000 49 Đặt mua
28 Viettel 0337.27.08.79 959.000 46 Đặt mua
29 Viettel 0967.20.02.79 3.590.000 42 Đặt mua
30 Viettel 0981.28.08.79 4.490.000 52 Đặt mua
31 Viettel 0328.21.08.79 959.000 40 Đặt mua
32 Viettel 0962.19.09.79 4.490.000 52 Đặt mua
33 Viettel 0962.26.11.79 4.490.000 43 Đặt mua
34 Viettel 0961.10.02.79 3.590.000 35 Đặt mua
35 Viettel 0988.18.02.79 2.690.000 52 Đặt mua
36 Viettel 0983.21.08.79 4.490.000 47 Đặt mua
37 Viettel 0987.05.03.79 4.490.000 48 Đặt mua
38 Viettel 0982.10.03.79 4.490.000 39 Đặt mua
39 Viettel 0975.19.08.79 4.490.000 55 Đặt mua
40 Viettel 0349.11.11.79 5.350.000 36 Đặt mua
41 Viettel 0966.22.01.79 4.490.000 42 Đặt mua
42 Viettel 0971.05.12.79 2.690.000 41 Đặt mua
43 Viettel 0965.03.06.79 4.490.000 45 Đặt mua
44 Viettel 0967.17.02.79 3.590.000 48 Đặt mua
45 Viettel 0989.19.01.79 2.690.000 53 Đặt mua
46 Viettel 0335.1111.79 10.800.000 31 Đặt mua
47 Viettel 0965.29.01.79 4.490.000 48 Đặt mua
48 Viettel 0965.11.08.79 4.490.000 46 Đặt mua
49 Viettel 0865.11.11.79 11.700.000 39 Đặt mua
50 Viettel 0982.21.05.79 4.490.000 43 Đặt mua
51 Viettel 0989.21.01.79 2.690.000 46 Đặt mua
52 Viettel 0968.30.02.79 2.690.000 44 Đặt mua
53 Viettel 0962.01.05.79 2.580.000 39 Đặt mua
54 Viettel 0982.15.08.79 4.490.000 49 Đặt mua
55 Viettel 0973.29.02.79 3.680.000 48 Đặt mua
56 Viettel 0971.26.11.79 4.490.000 43 Đặt mua
57 Viettel 0967.07.03.79 3.590.000 48 Đặt mua
58 Viettel 0866.26.07.79 2.690.000 51 Đặt mua
59 Viettel 0971.18.02.79 2.690.000 44 Đặt mua
60 Viettel 0983.10.12.79 5.000.000 40 Đặt mua
DMCA.com Protection Status