Sim Năm Sinh 1978

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 08.12.06.1978 10.800.000 42 Đặt mua
2 Vinaphone 08.26.05.1978 10.900.000 46 Đặt mua
3 Vinaphone 09.15.03.1978 12.000.000 43 Đặt mua
4 Viettel 0867.89.1978 17.700.000 63 Đặt mua
5 Vietnamobile 09.29.11.1978 11.400.000 47 Đặt mua
6 Vietnamobile 09.23.11.1978 10.700.000 41 Đặt mua
7 Vietnamobile 09.2345.1978 15.000.000 48 Đặt mua
8 Vietnamobile 09.21.02.1978 10.700.000 39 Đặt mua
9 Vinaphone 08.18.11.1978 10.700.000 44 Đặt mua
10 Vinaphone 0912.07.1978 13.300.000 44 Đặt mua
11 Vietnamobile 09.29.08.1978 10.600.000 53 Đặt mua
12 Vinaphone 094.666.1978 15.000.000 56 Đặt mua
13 Vinaphone 08.16.12.1978 10.600.000 43 Đặt mua
14 Vinaphone 088.999.1978 15.100.000 68 Đặt mua
15 Vinaphone 0912.02.1978 17.800.000 39 Đặt mua
16 Vietnamobile 09.27.06.1978 10.700.000 49 Đặt mua
17 Vinaphone 0913.02.1978 13.300.000 40 Đặt mua
18 Vietnamobile 09.28.05.1978 10.700.000 49 Đặt mua
19 Vietnamobile 092.888.1978 10.300.000 60 Đặt mua
20 Vietnamobile 09.27.03.1978 10.700.000 46 Đặt mua
21 Vietnamobile 09.25.08.1978 19.500.000 49 Đặt mua
22 Vietnamobile 09.28.09.1978 19.500.000 53 Đặt mua
23 Viettel 09.72.72.1978 20.000.000 52 Đặt mua
24 Vinaphone 0919.85.1978 17.500.000 57 Đặt mua
25 Vietnamobile 09.27.09.1978 10.700.000 52 Đặt mua
26 Mobifone 0906.03.1978 13.300.000 43 Đặt mua
27 Vietnamobile 09.25.06.1978 10.600.000 47 Đặt mua
28 Viettel 0966.11.1978 12.000.000 48 Đặt mua
29 Vinaphone 08.14.11.1978 10.700.000 40 Đặt mua
30 Vietnamobile 09.26.01.1978 11.800.000 43 Đặt mua
31 Vietnamobile 09.29.04.1978 10.600.000 49 Đặt mua
32 Mobifone 0704.05.1978 11.400.000 41 Đặt mua
33 Vietnamobile 09.23.01.1978 11.400.000 40 Đặt mua
34 Vietnamobile 09.28.06.1978 10.600.000 50 Đặt mua
35 Vinaphone 094.999.1978 15.000.000 65 Đặt mua
36 Vietnamobile 09.29.03.1978 10.700.000 48 Đặt mua
37 Vietnamobile 09.23.05.1978 10.700.000 44 Đặt mua
38 Vietnamobile 09.26.05.1978 11.900.000 47 Đặt mua
39 Vinaphone 08.18.28.1978 19.900.000 52 Đặt mua
40 Vinaphone 0919.92.1978 16.000.000 55 Đặt mua
41 Vietnamobile 09.29.01.1978 10.700.000 46 Đặt mua
42 Viettel 097.444.1978 12.000.000 53 Đặt mua
43 Vietnamobile 09.21.06.1978 11.900.000 43 Đặt mua
44 Vietnamobile 09.24.08.1978 12.000.000 48 Đặt mua
45 Vietnamobile 09.24.03.1978 10.700.000 43 Đặt mua
46 Vietnamobile 09.21.08.1978 10.600.000 45 Đặt mua
47 Vietnamobile 09.22.03.1978 10.700.000 41 Đặt mua
48 Vinaphone 08.12.01.1978 10.700.000 37 Đặt mua
49 Mobifone 0898.88.1978 11.400.000 66 Đặt mua
50 Vinaphone 08.1999.1978 11.600.000 61 Đặt mua
51 Mobifone 07.04.09.1978 10.700.000 45 Đặt mua
52 Vinaphone 088880.1978 13.300.000 57 Đặt mua
53 Vinaphone 08.13.05.1978 10.700.000 42 Đặt mua
54 Viettel 0355.55.1978 15.800.000 48 Đặt mua
55 Vietnamobile 09.22.08.1978 10.700.000 46 Đặt mua
56 Vietnamobile 09.26.04.1978 11.800.000 46 Đặt mua
57 Viettel 0988.72.1978 12.000.000 59 Đặt mua
58 Vinaphone 09.1972.1978 11.400.000 53 Đặt mua
59 Vietnamobile 09.21.05.1978 10.700.000 42 Đặt mua
60 Vietnamobile 09.23.09.1978 10.700.000 48 Đặt mua
61 Vietnamobile 09.24.05.1978 10.100.000 45 Đặt mua
62 Vietnamobile 09.24.07.1978 11.900.000 47 Đặt mua
63 Vietnamobile 09.25.07.1978 19.500.000 48 Đặt mua
64 Vietnamobile 09.26.02.1978 10.700.000 44 Đặt mua
65 Vinaphone 09.11.09.1978 14.100.000 45 Đặt mua
66 Vinaphone 0911.02.1978 13.100.000 38 Đặt mua
67 Vinaphone 08.16.03.1978 10.700.000 43 Đặt mua
68 Viettel 097779.1978 10.300.000 64 Đặt mua
69 Vinaphone 08.2222.1978 12.000.000 41 Đặt mua
DMCA.com Protection Status