Sim Năm Sinh 1978

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 08.12.06.1978 10.900.000 42 Đặt mua
2 Vinaphone 0915.03.1978 11.700.000 43 Đặt mua
3 Vinaphone 08.26.05.1978 10.900.000 46 Đặt mua
4 Vinaphone 08.1999.1978 12.400.000 61 Đặt mua
5 Vietnamobile 09.24.08.1978 12.000.000 48 Đặt mua
6 Viettel 0388.11.11.78 10.700.000 38 Đặt mua
7 Vietnamobile 09.27.09.1978 11.400.000 52 Đặt mua
8 Vietnamobile 0924.07.1978 11.900.000 47 Đặt mua
9 Viettel 097.444.1978 12.000.000 53 Đặt mua
10 Vinaphone 094.22.1.1978 10.000.000 43 Đặt mua
11 Vinaphone 088880.1978 15.000.000 57 Đặt mua
12 Viettel 09.72.72.1978 20.000.000 52 Đặt mua
13 Mobifone 093.1111.078 14.200.000 31 Đặt mua
14 Vietnamobile 09.24.05.1978 11.400.000 45 Đặt mua
15 Vinaphone 0919.18.09.78 10.900.000 52 Đặt mua
16 Mobifone 0934.44.1978 11.400.000 49 Đặt mua
17 Vietnamobile 0926.01.1978 11.700.000 43 Đặt mua
18 Vietnamobile 09.25.06.1978 11.400.000 47 Đặt mua
19 Mobifone 0906.03.1978 14.500.000 43 Đặt mua
20 Vietnamobile 092.888.1978 10.300.000 60 Đặt mua
21 Vietnamobile 09.29.04.1978 11.400.000 49 Đặt mua
22 Vietnamobile 09.25.08.1978 19.500.000 49 Đặt mua
23 Vietnamobile 09.21.08.1978 11.400.000 45 Đặt mua
24 Mobifone 0707070.678 15.000.000 42 Đặt mua
25 Vietnamobile 09.22.08.1978 11.400.000 46 Đặt mua
26 Mobifone 0898.1111.78 15.000.000 44 Đặt mua
27 Vietnamobile 09.28.05.1978 11.400.000 49 Đặt mua
28 Vinaphone 08.16.12.1978 11.400.000 43 Đặt mua
29 Vinaphone 0913.02.1978 15.000.000 40 Đặt mua
30 Viettel 0983.86.1978 14.300.000 59 Đặt mua
31 Viettel 0333.11.11.78 13.300.000 28 Đặt mua
32 Vietnamobile 092.11111.78 18.000.000 31 Đặt mua
33 Vietnamobile 09.24.03.1978 11.400.000 43 Đặt mua
34 Vinaphone 0911.02.1978 13.300.000 38 Đặt mua
35 Vietnamobile 09.29.11.1978 11.400.000 47 Đặt mua
36 Vinaphone 08.16.03.1978 11.400.000 43 Đặt mua
37 Vinaphone 094.999.1978 15.000.000 65 Đặt mua
38 Vietnamobile 09.2345.1978 15.000.000 48 Đặt mua
39 Vietnamobile 09.23.11.1978 11.400.000 41 Đặt mua
40 Vietnamobile 0926.04.1978 11.700.000 46 Đặt mua
41 Vietnamobile 09.28.06.1978 11.400.000 50 Đặt mua
42 Viettel 0966.11.1978 12.000.000 48 Đặt mua
43 Vinaphone 08.18.11.1978 11.400.000 44 Đặt mua
44 Mobifone 07.04.09.1978 11.400.000 45 Đặt mua
45 Vietnamobile 09.28.09.1978 19.500.000 53 Đặt mua
46 Vietnamobile 09.23.09.1978 11.400.000 48 Đặt mua
47 Vinaphone 0919.92.1978 16.000.000 55 Đặt mua
48 Vietnamobile 09.21.05.1978 11.400.000 42 Đặt mua
49 Vinaphone 08.14.11.1978 10.500.000 40 Đặt mua
50 Mobifone 0898.88.1978 11.400.000 66 Đặt mua
51 Vietnamobile 09.21.04.1978 11.400.000 41 Đặt mua
52 Vietnamobile 09.22.03.1978 11.400.000 41 Đặt mua
53 Vinaphone 0912.02.1978 17.800.000 39 Đặt mua
54 Viettel 0867.89.1978 20.000.000 63 Đặt mua
55 Vietnamobile 09.27.06.1978 11.400.000 49 Đặt mua
56 Vinaphone 08.1974.1978 10.500.000 54 Đặt mua
57 Viettel 0966.05.06.78 12.000.000 47 Đặt mua
58 Vinaphone 08.13.05.1978 11.400.000 42 Đặt mua
59 Vinaphone 0919.85.1978 17.500.000 57 Đặt mua
60 Vinaphone 08.18.28.1978 19.900.000 52 Đặt mua
61 Vietnamobile 09.29.03.1978 11.400.000 48 Đặt mua
62 Vietnamobile 09.27.03.1978 11.400.000 46 Đặt mua
63 Vinaphone 09.1972.1978 11.400.000 53 Đặt mua
64 Viettel 097779.1978 11.000.000 64 Đặt mua
65 Vinaphone 08.1973.1978 10.500.000 53 Đặt mua
66 Mobifone 0904.1111.78 11.100.000 32 Đặt mua
67 Vietnamobile 09.29.01.1978 11.400.000 46 Đặt mua
68 Vietnamobile 09.23.05.1978 11.400.000 44 Đặt mua
69 Vinaphone 08.1972.1978 10.500.000 52 Đặt mua
70 Vinaphone 0912.07.1978 13.300.000 44 Đặt mua
DMCA.com Protection Status