Sim Năm Sinh 1978

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1978 950.000 41 Đặt mua
2 Viettel 0333.11.11.78 13.200.000 28 Đặt mua
3 Viettel 0981.90.1978 3.580.000 52 Đặt mua
4 Viettel 0963.86.1978 4.490.000 57 Đặt mua
5 Viettel 0367.11.11.78 2.690.000 35 Đặt mua
6 Viettel 0867.89.1978 18.000.000 63 Đặt mua
7 Viettel 0867.77.1978 7.150.000 60 Đặt mua
8 Viettel 0388.11.11.78 10.600.000 38 Đặt mua
9 Viettel 0335.06.08.78 959.000 40 Đặt mua
10 Viettel 0867.67.1978 5.350.000 59 Đặt mua
11 Viettel 0362.24.01.78 959.000 33 Đặt mua
12 Viettel 0355.55.1978 15.900.000 48 Đặt mua
13 Viettel 0869.09.06.78 3.480.000 53 Đặt mua
14 Viettel 0353.11.11.78 2.690.000 30 Đặt mua
15 Viettel 0974.66.1978 3.580.000 57 Đặt mua
16 Viettel 0986.28.1978 8.950.000 58 Đặt mua
17 Viettel 0973.95.1978 3.580.000 58 Đặt mua
18 Viettel 0983.86.1978 13.500.000 59 Đặt mua
19 Viettel 08.6886.1978 8.950.000 61 Đặt mua
20 Viettel 0981.62.1978 2.690.000 51 Đặt mua
21 Viettel 0364.16.04.78 959.000 39 Đặt mua
22 Viettel 0977.86.1978 7.150.000 62 Đặt mua
23 Viettel 086.979.1978 4.490.000 64 Đặt mua
24 Viettel 0971.96.1978 3.580.000 57 Đặt mua
25 Viettel 0866.66.1978 22.500.000 57 Đặt mua
26 Viettel 0974.86.1978 2.690.000 59 Đặt mua
27 Viettel 0384.17.02.78 959.000 40 Đặt mua
28 Viettel 0327.11.11.78 2.690.000 31 Đặt mua
29 Vinaphone 081778.1978 2.470.000 56 Đặt mua
30 Vinaphone 0817.81.1978 959.000 50 Đặt mua
31 Vinaphone 082.556.1978 959.000 51 Đặt mua
32 Vinaphone 0823.98.1978 1.190.000 55 Đặt mua
33 Vinaphone 08.5678.1978 7.310.000 59 Đặt mua
34 Vinaphone 083.444.1978 2.440.000 48 Đặt mua
35 Vinaphone 08.1986.1978 7.310.000 57 Đặt mua
36 Vinaphone 085.787.1978 1.034.000 60 Đặt mua
37 Vinaphone 08.2345.1978 7.030.000 47 Đặt mua
38 Vinaphone 0823.95.1978 1.034.000 52 Đặt mua
39 Vinaphone 0823.92.1978 1.034.000 49 Đặt mua
40 Vinaphone 082.552.1978 959.000 47 Đặt mua
41 Vinaphone 083.678.1978 6.390.000 57 Đặt mua
42 Vinaphone 085.779.1978 1.190.000 61 Đặt mua
43 Vinaphone 0824.22.1978 959.000 43 Đặt mua
44 Vinaphone 081776.1978 2.200.000 54 Đặt mua
45 Vinaphone 083.454.1978 1.190.000 49 Đặt mua
46 Vinaphone 081779.1978 2.380.000 57 Đặt mua
47 Vinaphone 0828.92.1978 1.550.000 54 Đặt mua
48 Vinaphone 0949.84.1978 769.000 59 Đặt mua
49 Vinaphone 085.789.1978 2.470.000 62 Đặt mua
50 Vinaphone 0858.99.1978 1.034.000 64 Đặt mua
51 Vinaphone 091.332.1978 1.920.000 43 Đặt mua
52 Vinaphone 0838.77.1978 2.200.000 58 Đặt mua
53 Vinaphone 0828.97.1978 1.550.000 59 Đặt mua
54 Vinaphone 0828.99.1978 1.740.000 61 Đặt mua
55 Vinaphone 082.553.1978 959.000 48 Đặt mua
56 Vinaphone 0825.93.1978 1.034.000 52 Đặt mua
57 Vinaphone 0834.93.1978 1.190.000 52 Đặt mua
58 Vinaphone 0858.58.1978 2.470.000 59 Đặt mua
59 Vinaphone 0943.81.1978 769.000 50 Đặt mua
60 Vinaphone 0825.94.1978 1.034.000 53 Đặt mua
DMCA.com Protection Status