Sim Năm Sinh 1978

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1978 950.000 41 Đặt mua
2 Viettel 0394.31.1978 880.000 45 Đặt mua
3 Viettel 0326.14.1978 840.000 41 Đặt mua
4 Viettel 0377.43.1978 930.000 49 Đặt mua
5 Viettel 0394.52.1978 740.000 48 Đặt mua
6 Viettel 0387.22.1978 1.280.000 47 Đặt mua
7 Viettel 0376.44.1978 900.000 49 Đặt mua
8 Viettel 0385.17.1978 1.100.000 49 Đặt mua
9 Viettel 0379.9.4.1978 740.000 57 Đặt mua
10 Viettel 0382.60.1978 700.000 44 Đặt mua
11 Viettel 0384.87.1978 860.000 55 Đặt mua
12 Viettel 0359.45.1978 900.000 51 Đặt mua
13 Viettel 0328.3.3.1978 1.630.000 44 Đặt mua
14 Viettel 039.567.1978 2.400.000 55 Đặt mua
15 Viettel 03.26.02.1978 3.500.000 38 Đặt mua
16 Viettel 033.21.3.1978 1.330.000 37 Đặt mua
17 Viettel 037.217.1978 1.630.000 45 Đặt mua
18 Viettel 0397.24.1978 770.000 50 Đặt mua
19 Viettel 037.213.1978 1.330.000 41 Đặt mua
20 Viettel 038.295.1978 1.830.000 52 Đặt mua
21 Viettel 035.296.1978 1.950.000 50 Đặt mua
22 Viettel 0372.07.1978 1.750.000 44 Đặt mua
23 Viettel 038.264.1978 1.250.000 48 Đặt mua
24 Viettel 035.909.1978 2.550.000 51 Đặt mua
25 Viettel 039395.1978 1.330.000 54 Đặt mua
26 Viettel 0347.95.1978 900.000 53 Đặt mua
27 Viettel 037.297.1978 1.630.000 53 Đặt mua
28 Viettel 0336.431978 930.000 44 Đặt mua
29 Viettel 0375.52.1978 740.000 47 Đặt mua
30 Viettel 0379.22.1978 1.630.000 48 Đặt mua
31 Mobifone 0907.6.4.1978 1.325.000 51 Đặt mua
32 Mobifone 0896.04.1978 1.100.000 52 Đặt mua
33 Mobifone 09.31.05.1978 6.100.000 43 Đặt mua
34 Mobifone 0939.5.7.1978 1.900.000 58 Đặt mua
35 Mobifone 09.07.01.1978 4.700.000 42 Đặt mua
36 Mobifone 0931.00.1978 2.100.000 38 Đặt mua
37 Mobifone 0907.3.4.1978 1.475.000 48 Đặt mua
38 Mobifone 09.31.03.1978 3.000.000 41 Đặt mua
39 Mobifone 0899.6.5.1978 1.475.000 62 Đặt mua
40 Mobifone 0798.31.1978 1.830.000 53 Đặt mua
41 Viettel 0352.72.1978 1.830.000 44 Đặt mua
42 Mobifone 0777.93.1978 3.000.000 58 Đặt mua
43 Mobifone 0786.34.1978 1.830.000 53 Đặt mua
44 Mobifone 0769.08.1978 1.830.000 55 Đặt mua
45 Mobifone 0764.99.1978 2.130.000 60 Đặt mua
46 Mobifone 0785.96.1978 1.830.000 60 Đặt mua
47 Mobifone 0769.01.1978 1.830.000 48 Đặt mua
48 Viettel 0383.92.1978 1.830.000 50 Đặt mua
49 Viettel 0385.35.1978 1.830.000 49 Đặt mua
50 Mobifone 0786.70.1978 1.180.000 53 Đặt mua
51 Mobifone 0703.56.1978 1.830.000 46 Đặt mua
52 Mobifone 0793.04.1978 1.830.000 48 Đặt mua
53 Mobifone 0707.85.1978 2.600.000 52 Đặt mua
54 Viettel 0385.73.1978 1.830.000 51 Đặt mua
55 Vietnamobile 0564.08.1978 810.000 48 Đặt mua
56 Mobifone 0707.80.1978 1.180.000 47 Đặt mua
57 Mobifone 0778.97.1978 2.130.000 63 Đặt mua
58 Mobifone 0765.77.1978 1.830.000 57 Đặt mua
59 Mobifone 0778.92.1978 2.130.000 58 Đặt mua
60 Mobifone 0797.59.1978 1.680.000 62 Đặt mua
61 Mobifone 0769.60.1978 1.180.000 53 Đặt mua
62 Viettel 0353.71.1978 1.830.000 44 Đặt mua
63 Vinaphone 0829.63.1978 1.830.000 53 Đặt mua
64 Vietnamobile 0589.25.1978 880.000 54 Đặt mua
65 Mobifone 0764.90.1978 1.180.000 51 Đặt mua
66 Vietnamobile 0567.72.1978 880.000 52 Đặt mua
67 Mobifone 0769.62.1978 1.830.000 55 Đặt mua
68 Viettel 0395.70.1978 1.180.000 49 Đặt mua
69 Mobifone 0703.25.1978 1.680.000 42 Đặt mua
70 Mobifone 0798.23.1978 1.830.000 54 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1978 : 0b479e4f424a156f9a46906295dd1c9f

DMCA.com Protection Status