Sim Năm Sinh 1977

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0944.110.177 629.000 34 Đặt mua
2 Vinaphone 0832.27.1977 990.000 46 Đặt mua
3 Vinaphone 0828.93.1977 1.550.000 54 Đặt mua
4 Vinaphone 0858.99.1977 1.034.000 63 Đặt mua
5 Vinaphone 0817.81.1977 1.034.000 49 Đặt mua
6 Vinaphone 082.553.1977 959.000 47 Đặt mua
7 Vinaphone 08.5555.1977 7.100.000 52 Đặt mua
8 Vinaphone 0814.1111.77 2.470.000 31 Đặt mua
9 Vinaphone 0828.130.777 1.280.000 43 Đặt mua
10 Vinaphone 0836.77.1977 2.380.000 55 Đặt mua
11 Vinaphone 0828.060.777 1.830.000 45 Đặt mua
12 Vinaphone 0833.68.1977 2.380.000 52 Đặt mua
13 Vinaphone 0828.97.1977 1.540.000 58 Đặt mua
14 Vinaphone 0835.220.777 3.180.000 41 Đặt mua
15 Vinaphone 0819.86.1977 2.140.000 56 Đặt mua
16 Vinaphone 0823.91.1977 1.190.000 47 Đặt mua
17 Vinaphone 082399.1977 1.190.000 55 Đặt mua
18 Vinaphone 082.557.1977 959.000 51 Đặt mua
19 Vinaphone 085.33.111.77 1.190.000 36 Đặt mua
20 Vinaphone 082.558.1977 959.000 52 Đặt mua
21 Vinaphone 085.939.1977 1.034.000 58 Đặt mua
22 Vinaphone 0828.040.777 1.640.000 43 Đặt mua
23 Vinaphone 085.666.1977 2.440.000 55 Đặt mua
24 Vinaphone 0823.95.1977 1.034.000 51 Đặt mua