Sim Năm Sinh 1977

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0703.22.11.77 790.000 30 Đặt mua
2 Mobifone 0783.22.11.77 790.000 38 Đặt mua
3 Mobifone 0792.22.11.77 890.000 38 Đặt mua
4 Viettel 0384.96.1977 390.000 54 Đặt mua
5 Mobifone 070.333.1977 2.650.000 40 Đặt mua
6 Mobifone 0708.31.11.77 850.000 35 Đặt mua
7 Mobifone 0931.08.08.77 1.590.000 43 Đặt mua
8 Mobifone 0896.040.777 2.790.000 48 Đặt mua
9 Mobifone 0772.110.777 1.990.000 39 Đặt mua
10 Mobifone 0898.050.777 2.890.000 51 Đặt mua
11 Mobifone 09.07.04.1977 5.250.000 44 Đặt mua
12 Mobifone 0898.02.1177 664.000 43 Đặt mua
13 Mobifone 0931.09.1177 940.000 38 Đặt mua
14 Mobifone 0907.26.1177 1.390.000 40 Đặt mua
15 Mobifone 0898.010.777 2.890.000 47 Đặt mua
16 Mobifone 0939.020.777 15.000.000 44 Đặt mua
17 Mobifone 0778.110.777 1.990.000 45 Đặt mua
18 Viettel 0869.99.1977 6.800.000 65 Đặt mua
19 Viettel 03.9999.1977 25.700.000 63 Đặt mua
20 Viettel 0867.89.1977 17.200.000 62 Đặt mua
21 Viettel 0365.20.1977 959.000 40 Đặt mua
22 Viettel 0866.66.1977 21.300.000 56 Đặt mua
23 Viettel 0392.22.01.77 959.000 33 Đặt mua
24 Viettel 08.6886.1977 8.500.000 60 Đặt mua