Sim Năm Sinh 1977

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0384.96.1977 390.000 54 Đặt mua
2 Viettel 0392.22.01.77 959.000 33 Đặt mua
3 Viettel 0365.20.1977 959.000 40 Đặt mua
4 Viettel 03.9999.1977 25.700.000 63 Đặt mua
5 Viettel 0366.66.1977 21.200.000 51 Đặt mua
6 Viettel 0359.15.04.77 990.000 41 Đặt mua
7 Viettel 0362.09.05.77 909.000 39 Đặt mua
8 Viettel 0336.08.06.77 1.260.000 40 Đặt mua
9 Viettel 0336.09.01.77 909.000 36 Đặt mua
10 Viettel 0365.04.05.77 909.000 37 Đặt mua
11 Viettel 0367.19.01.77 909.000 41 Đặt mua
12 Viettel 0363.06.04.77 909.000 36 Đặt mua
13 Viettel 0359.31.1977 1.640.000 45 Đặt mua
14 Viettel 0359.09.10.77 909.000 41 Đặt mua
15 Viettel 0348.72.1977 1.050.000 48 Đặt mua
16 Viettel 0343.07.08.77 909.000 39 Đặt mua
17 Viettel 0399.14.05.77 909.000 45 Đặt mua
18 Viettel 0383.27.09.77 909.000 46 Đặt mua
19 Viettel 0342.18.04.77 909.000 36 Đặt mua
20 Viettel 0377.25.04.77 909.000 42 Đặt mua
21 Viettel 0379.88.1977 4.280.000 59 Đặt mua
22 Viettel 032.682.1977 1.780.000 45 Đặt mua
23 Viettel 0396.171.277 699.000 43 Đặt mua
24 Viettel 0388.29.0177 699.000 45 Đặt mua