Sim Năm Sinh 1970

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0704.90.1970 530.000 37 Đặt mua
2 Viettel 0869.26.1970 550.000 48 Đặt mua
3 Viettel 0862.90.1970 550.000 42 Đặt mua
4 Viettel 0961.08.1970 550.000 41 Đặt mua
5 Viettel 0865.92.1970 550.000 47 Đặt mua
6 Vinaphone 0945.47.1970 560.000 46 Đặt mua
7 Viettel 0393.60.1970 580.000 38 Đặt mua
8 Viettel 0346.72.1970 595.000 39 Đặt mua
9 Viettel 0375.64.1970 595.000 42 Đặt mua
10 Viettel 0347.93.1970 595.000 43 Đặt mua
11 Viettel 0346.00.1970 595.000 30 Đặt mua
12 Viettel 0394.6.4.1970 623.000 43 Đặt mua
13 Vietnamobile 0586.42.1970 630.000 42 Đặt mua
14 Vietnamobile 0926.49.1970 630.000 47 Đặt mua
15 Vietnamobile 0926.90.1970 630.000 43 Đặt mua
16 Vietnamobile 0589.42.1970 630.000 45 Đặt mua
17 Vietnamobile 0928.761.970 630.000 49 Đặt mua
18 Vietnamobile 0922.321.970 630.000 35 Đặt mua
19 Mobifone 090.281.1970 630.000 37 Đặt mua
20 Mobifone 093.846.1970 630.000 47 Đặt mua
21 Mobifone 093.881.1970 630.000 46 Đặt mua
22 Viettel 0356.06.1970 650.000 37 Đặt mua
23 Viettel 0398.49.1970 665.000 50 Đặt mua
24 Viettel 0387.04.1970 665.000 39 Đặt mua
25 Viettel 0394.89.1970 665.000 50 Đặt mua
26 Viettel 0394.42.1970 665.000 39 Đặt mua
27 Viettel 0394.40.1970 665.000 37 Đặt mua
28 Viettel 0384.71.1970 665.000 40 Đặt mua
29 Viettel 0393.47.1970 665.000 43 Đặt mua
30 Viettel 0374.59.1970 665.000 45 Đặt mua
31 Viettel 0377.431.970 665.000 41 Đặt mua
32 Viettel 0366.48.1970 665.000 44 Đặt mua
33 Viettel 0353.64.1970 665.000 38 Đặt mua
34 Viettel 0373.41.1970 665.000 35 Đặt mua
35 Viettel 0354.37.1970 665.000 39 Đặt mua
36 Viettel 0338.47.1970 665.000 42 Đặt mua
37 Viettel 0343.02.1970 665.000 29 Đặt mua
38 Viettel 0346.85.1970 665.000 43 Đặt mua
39 Viettel 0334.84.1970 665.000 39 Đặt mua
40 Viettel 0334.08.1970 665.000 35 Đặt mua
41 Viettel 0343.75.1970 665.000 39 Đặt mua
42 Viettel 0334.70.1970 665.000 34 Đặt mua
43 Viettel 0349.35.1970 665.000 41 Đặt mua
44 Viettel 0344.60.1970 665.000 34 Đặt mua
45 Viettel 0342.30.1970 665.000 29 Đặt mua
46 Viettel 0334.62.1970 665.000 35 Đặt mua
47 Viettel 0326.43.1970 665.000 35 Đặt mua
48 Viettel 0343.73.1970 665.000 37 Đặt mua
49 Viettel 0347.79.1970 665.000 47 Đặt mua
50 Viettel 0349.06.1970 665.000 39 Đặt mua
51 Viettel 0325.54.1970 665.000 36 Đặt mua
52 Mobifone 078.220.1970 665.000 36 Đặt mua
53 Mobifone 0705.8.1.1970 665.000 38 Đặt mua
54 Mobifone 070.22.5.1970 665.000 33 Đặt mua
55 Viettel 0385.47.1970 675.000 44 Đặt mua
56 Viettel 0345.40.1970 675.000 33 Đặt mua
57 Viettel 0349.89.1970 675.000 50 Đặt mua
58 Vietnamobile 0585.18.1970 690.000 44 Đặt mua
59 Vietnamobile 0586.18.1970 690.000 45 Đặt mua
60 Vietnamobile 0587.18.1970 690.000 46 Đặt mua
61 Vietnamobile 0589.18.1970 690.000 48 Đặt mua
62 Mobifone 0934.6.2.1970 690.000 41 Đặt mua
63 Viettel 039.778.1970 699.000 51 Đặt mua
64 Vinaphone 0827.65.1970 700.000 45 Đặt mua
65 Vietnamobile 0584.78.1970 700.000 49 Đặt mua
66 Vietnamobile 0925.59.1970 700.000 47 Đặt mua
67 Vinaphone 0947.07.1970 700.000 44 Đặt mua
68 Vietnamobile 0562.70.1970 700.000 37 Đặt mua
69 Vietnamobile 0924.43.1970 700.000 39 Đặt mua
70 Vietnamobile 058.260.1970 700.000 38 Đặt mua
DMCA.com Protection Status