Sim Năm Sinh 1970

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1970 2.500.000 33 Đặt mua
2 Viettel 0866.68.1970 8.950.000 51 Đặt mua
3 Viettel 086.888.1970 8.950.000 55 Đặt mua
4 Viettel 0971.95.1970 3.580.000 48 Đặt mua
5 Viettel 0971.96.1970 3.580.000 49 Đặt mua
6 Viettel 0963.76.1970 3.580.000 48 Đặt mua
7 Viettel 0868.47.1970 959.000 50 Đặt mua
8 Viettel 0975.99.1970 4.490.000 56 Đặt mua
9 Viettel 0971.97.1970 3.580.000 50 Đặt mua
10 Viettel 0975.66.1970 2.840.000 50 Đặt mua
11 Viettel 0866.66.1970 22.500.000 49 Đặt mua
12 Viettel 0971.98.1970 3.580.000 51 Đặt mua
13 Viettel 0869.99.1970 7.150.000 58 Đặt mua
14 Viettel 0867.77.1970 5.350.000 52 Đặt mua
15 Viettel 0867.89.1970 36.000.000 55 Đặt mua
16 Viettel 0868.68.1970 17.700.000 53 Đặt mua
17 Viettel 0984.68.1970 2.690.000 52 Đặt mua
18 Viettel 0975.79.1970 4.490.000 54 Đặt mua
19 Viettel 0339.99.1970 7.150.000 50 Đặt mua
20 Viettel 0985.88.1970 4.490.000 55 Đặt mua
21 Viettel 0868.86.1970 5.350.000 53 Đặt mua
22 Viettel 0971.88.1970 4.490.000 50 Đặt mua
23 Vinaphone 0825.93.1970 959.000 44 Đặt mua
24 Vinaphone 0839.66.1970 2.200.000 49 Đặt mua
25 Vinaphone 08.1978.1970 1.034.000 50 Đặt mua
26 Vinaphone 0828.98.1970 5.750.000 52 Đặt mua
27 Vinaphone 0838.77.1970 2.200.000 50 Đặt mua
28 Vinaphone 094.27.4.1970 850.000 43 Đặt mua
29 Vinaphone 083.555.1970 2.470.000 43 Đặt mua
30 Vinaphone 0828.99.1970 1.550.000 53 Đặt mua
31 Vinaphone 08.5678.1970 7.310.000 51 Đặt mua
32 Vinaphone 0916.47.1970 959.000 44 Đặt mua
33 Vinaphone 083.888.1970 5.750.000 52 Đặt mua
34 Vinaphone 082399.1970 1.034.000 48 Đặt mua
35 Vinaphone 0823.93.1970 1.034.000 42 Đặt mua
36 Vinaphone 094.26.9.1970 840.000 47 Đặt mua
37 Vinaphone 0825.99.1970 1.034.000 50 Đặt mua
38 Vinaphone 0943.81.1970 769.000 42 Đặt mua
39 Vinaphone 0839.33.1970 1.190.000 43 Đặt mua
40 Vinaphone 083.567.1970 5.750.000 46 Đặt mua
41 Vinaphone 083.444.1970 2.380.000 40 Đặt mua
42 Vinaphone 081777.1970 7.030.000 47 Đặt mua
43 Vinaphone 085.666.1970 2.470.000 48 Đặt mua
44 Vinaphone 082.888.1970 3.580.000 51 Đặt mua
45 Vinaphone 082.666.1970 3.580.000 45 Đặt mua
46 Vinaphone 08.1979.1970 3.030.000 51 Đặt mua
47 Vinaphone 0916.37.1970 959.000 43 Đặt mua
48 Vinaphone 0825.98.1970 1.034.000 49 Đặt mua
49 Vinaphone 0834.67.1970 2.380.000 45 Đặt mua
50 Vinaphone 083.678.1970 6.390.000 49 Đặt mua
51 Vinaphone 082.333.1970 1.034.000 36 Đặt mua
52 Vinaphone 0834.93.1970 1.190.000 44 Đặt mua
53 Vinaphone 0915.9.6.1970 2.470.000 47 Đặt mua
54 Vinaphone 082.555.1970 1.034.000 42 Đặt mua
55 Vinaphone 083.999.1970 5.750.000 55 Đặt mua
56 Vinaphone 0825.95.1970 1.034.000 46 Đặt mua
57 Vinaphone 083.454.1970 1.190.000 41 Đặt mua
58 Vinaphone 082.999.1970 3.950.000 54 Đặt mua
59 Vinaphone 081779.1970 2.380.000 49 Đặt mua
60 Vinaphone 081778.1970 2.380.000 48 Đặt mua
DMCA.com Protection Status