Sim Năm Sinh

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0764.22.11.99 790.000 41 Đặt mua
2 Mobifone 0783.22.11.77 790.000 38 Đặt mua
3 Mobifone 0792.22.11.00 890.000 24 Đặt mua
4 Mobifone 0703.22.11.00 890.000 16 Đặt mua
5 Mobifone 0703.22.11.77 790.000 30 Đặt mua
6 Mobifone 0792.22.11.77 890.000 38 Đặt mua
7 Mobifone 0783.22.11.00 790.000 24 Đặt mua
8 Mobifone 0764.22.11.22 890.000 27 Đặt mua
9 Viettel 0335.92.2018 850.000 33 Đặt mua
10 Viettel 0372.30.01.18 850.000 25 Đặt mua
11 Viettel 0384.96.1977 390.000 54 Đặt mua
12 Viettel 0356.180.185 390.000 37 Đặt mua
13 Viettel 0346.31.05.89 390.000 39 Đặt mua
14 Viettel 0337.26.10.87 390.000 37 Đặt mua
15 Mobifone 070.333.1975 2.650.000 38 Đặt mua
16 Mobifone 070.333.1974 2.500.000 37 Đặt mua
17 Mobifone 07.9779.1991 5.800.000 59 Đặt mua
18 Mobifone 070.333.1978 950.000 41 Đặt mua
19 Mobifone 079.222.0404 1.450.000 30 Đặt mua
20 Mobifone 079.222.0110 1.700.000 24 Đặt mua
21 Mobifone 079.222.0880 1.300.000 38 Đặt mua
22 Mobifone 079.345.1991 3.900.000 48 Đặt mua
23 Mobifone 070.333.1977 2.650.000 40 Đặt mua
24 Viettel 09.7117.0202 7.300.000 29 Đặt mua
Mọi người cũng tìm kiếm