Sim Lục Quý 8 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 07.68.68.68.12 6.500.000 52 Đặt mua
2 Mobifone 07.67.67.67.32 5.500.000 51 Đặt mua
3 Mobifone 079.777.333.7 8.300.000 53 Đặt mua
4 Mobifone 079.888.999.3 6.500.000 70 Đặt mua
5 Viettel 09.7117.0011 5.700.000 27 Đặt mua
6 Mobifone 07.67.67.67.52 6.800.000 53 Đặt mua
7 Viettel 09.7117.0202 7.300.000 29 Đặt mua
8 Mobifone 07.9779.1991 5.800.000 59 Đặt mua
9 Mobifone 07.67.67.67.04 7.700.000 50 Đặt mua
10 Mobifone 079.3883.555 5.800.000 53 Đặt mua
11 Mobifone 07.67.67.67.84 6.800.000 58 Đặt mua
12 Mobifone 07.68.68.68.64 5.900.000 59 Đặt mua
13 Mobifone 0798.86.9696 5.500.000 68 Đặt mua
14 Viettel 09.8118.7070 7.900.000 41 Đặt mua
15 Mobifone 07.67.67.67.94 5.000.000 59 Đặt mua
16 Mobifone 078.666.999.2 5.500.000 62 Đặt mua
17 Mobifone 07.68.68.68.27 5.500.000 58 Đặt mua
18 Viettel 0971.51.11.55 5.700.000 35 Đặt mua
19 Viettel 09.6116.0505 7.900.000 33 Đặt mua
20 Viettel 097.123.9955 5.700.000 50 Đặt mua
21 Mobifone 07.67.67.67.82 7.800.000 56 Đặt mua
22 Mobifone 078.333.8866 7.900.000 52 Đặt mua
23 Mobifone 07.68.68.68.32 7.900.000 54 Đặt mua
24 Mobifone 07.68.68.68.30 5.500.000 52 Đặt mua