Sim Lục Quý 8 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0969.064.472 490.000 47 Đặt mua
2 Viettel 0964.622.980 490.000 46 Đặt mua
3 Viettel 0962.146.621 490.000 37 Đặt mua
4 Viettel 0969.205.314 490.000 39 Đặt mua
5 Viettel 0964.697.543 490.000 53 Đặt mua
6 Viettel 0975.093.241 490.000 40 Đặt mua
7 Viettel 0974.506.419 490.000 45 Đặt mua
8 Viettel 0961.403.790 490.000 39 Đặt mua
9 Viettel 0983.236.851 490.000 45 Đặt mua
10 Viettel 0961.087.134 490.000 39 Đặt mua
11 Viettel 09.7173.4041 490.000 36 Đặt mua
12 Viettel 0963.893.207 490.000 47 Đặt mua
13 Viettel 0964.872.733 490.000 49 Đặt mua
14 Viettel 0969.416.780 490.000 50 Đặt mua
15 Viettel 0968.426.230 490.000 40 Đặt mua
16 Viettel 0963.363.047 490.000 41 Đặt mua
17 Viettel 0974.574.434 490.000 47 Đặt mua
18 Viettel 0987.461.723 490.000 47 Đặt mua
19 Viettel 0986.831.465 490.000 50 Đặt mua
20 Viettel 0978.706.521 490.000 45 Đặt mua
21 Viettel 0974.15.3845 490.000 46 Đặt mua
22 Viettel 0967.62.59.03 490.000 47 Đặt mua
23 Viettel 0985.628.400 490.000 42 Đặt mua
24 Viettel 0979.295.654 490.000 56 Đặt mua