Sim Lục Quý 2 Đầu Số 09

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0348.012.566 390.000 35 Đặt mua
2 Viettel 0333.541.007 390.000 26 Đặt mua
3 Viettel 0987.488.924 490.000 59 Đặt mua
4 Viettel 0984.471.229 490.000 46 Đặt mua
5 Viettel 097.2020.541 490.000 30 Đặt mua
6 Viettel 0964.589.774 490.000 59 Đặt mua
7 Viettel 0975.093.241 490.000 40 Đặt mua
8 Viettel 0967.244.023 490.000 37 Đặt mua
9 Viettel 0372.253.168 390.000 37 Đặt mua
10 Viettel 0328.835.118 390.000 39 Đặt mua
11 Viettel 096.332.9987 490.000 56 Đặt mua
12 Viettel 0981.672.052 490.000 40 Đặt mua
13 Viettel 0971.77.12.73 490.000 44 Đặt mua
14 Viettel 0328.650.115 390.000 31 Đặt mua
15 Viettel 0332.509.209 390.000 33 Đặt mua
16 Viettel 0867.589.916 490.000 59 Đặt mua
17 Viettel 0974.506.419 490.000 45 Đặt mua
18 Viettel 0972.544.810 490.000 40 Đặt mua
19 Viettel 0358.550.823 390.000 39 Đặt mua
20 Viettel 0981.918.094 490.000 49 Đặt mua
21 Viettel 0961.876.548 490.000 54 Đặt mua
22 Viettel 0367.962229 390.000 46 Đặt mua
23 Viettel 0867.314.563 490.000 43 Đặt mua
24 Viettel 038.99.512.99 390.000 55 Đặt mua