Sim Lục Quý 2 Đầu Số 09

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Máy bàn 024.22.06.06.06 20.000.000 28 Đặt mua
2 Máy bàn 028.2209.1010 2.830.000 25 Đặt mua
3 Máy bàn 028.2235.9090 2.830.000 40 Đặt mua
4 Máy bàn 028.22.009933 2.940.000 38 Đặt mua
5 Máy bàn 028.2238.7878 2.830.000 55 Đặt mua
6 Máy bàn 024.22.617777 2.740.000 45 Đặt mua
7 Máy bàn 028.2213.5500 2.830.000 28 Đặt mua
8 Máy bàn 028.2264.6767 2.830.000 50 Đặt mua
9 Máy bàn 024.62.962962 2.740.000 48 Đặt mua
10 Máy bàn 028.2262.5222 2.830.000 33 Đặt mua
11 Máy bàn 028.2231.7333 2.830.000 34 Đặt mua
12 Máy bàn 024.2219.6111 2.630.000 29 Đặt mua
13 Máy bàn 028.2267.0222 2.830.000 33 Đặt mua
14 Máy bàn 024.2248.9922 2.630.000 44 Đặt mua
15 Máy bàn 028.6274.4111 2.830.000 36 Đặt mua
16 Máy bàn 024.2233.6111 2.630.000 25 Đặt mua
17 Máy bàn 028.2265.2727 2.830.000 43 Đặt mua
18 Máy bàn 024.2219.7555 2.630.000 42 Đặt mua
19 Máy bàn 028.2267.3377 2.830.000 47 Đặt mua
20 Máy bàn 024.2248.6767 2.630.000 48 Đặt mua
21 Máy bàn 02462.999998 8.400.000 67 Đặt mua
22 Máy bàn 028.2265.8899 2.830.000 59 Đặt mua
23 Máy bàn 028.6274.7272 2.830.000 47 Đặt mua
24 Máy bàn 028.2207.9955 2.830.000 49 Đặt mua