Sim Lục Quý

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0916.555555 2.222.000.000 46 Đặt mua
2 Mobifone 0905.333333 1.500.000.000 32 Đặt mua
3 Vinaphone 0858.555555 888.000.000 51 Đặt mua
4 Vinaphone 0944.000000 699.000.000 17 Đặt mua
5 Mobifone 0938.111111 999.000.000 26 Đặt mua
6 Mobifone 0936.777777 2.222.000.000 60 Đặt mua
7 Mobifone 0937.666666 2.688.000.000 55 Đặt mua
8 Mobifone 0936.999999 7.900.000.000 72 Đặt mua
9 Vinaphone 0889.777777 1.430.000.000 67 Đặt mua
10 Vietnamobile 0922.333333 2.200.000.000 31 Đặt mua
11 Viettel 0984.000000 590.000.000 21 Đặt mua
12 Viettel 0342.888888 660.000.000 57 Đặt mua
13 Gmobile 0993.999999 4.568.000.000 75 Đặt mua
14 Viettel 0354.666666 560.000.000 48 Đặt mua
15 Viettel 0367.333333 366.000.000 34 Đặt mua
16 Vinaphone 0911.777777 2.570.000.000 53 Đặt mua
17 Vinaphone 0828.777777 900.000.000 60 Đặt mua
18 Viettel 0388.222222 440.000.000 31 Đặt mua
19 Viettel 0353.666666 610.000.000 47 Đặt mua
20 Mobifone 0772.444444 167.000.000 40 Đặt mua
21 Viettel 0354.333333 304.000.000 30 Đặt mua
22 Viettel 0366.888888 3.566.350.000 63 Đặt mua
23 Viettel 03.97.888.888 1.000.000.000 67 Đặt mua
24 Vinaphone 0847.888888 850.000.000 67 Đặt mua
25 Viettel 0981.555555 1.980.000.000 48 Đặt mua
26 Viettel 0328.666666 660.000.000 49 Đặt mua
27 Mobifone 09.35777777 1.900.000.000 59 Đặt mua
28 Viettel 0399.777777 665.000.000 63 Đặt mua
29 Viettel 0336.000000 220.000.000 12 Đặt mua
30 Viettel 0377.999999 1.690.000.000 71 Đặt mua
31 Viettel 0332.777.777 1.000.000.000 50 Đặt mua
32 Viettel 0374.666666 560.000.000 50 Đặt mua
33 Viettel 0347.666666 560.000.000 50 Đặt mua
34 Viettel 0985.000000 750.000.000 22 Đặt mua
35 Viettel 0358.666666 899.000.000 52 Đặt mua
36 Viettel 0866.999999 4.280.000.000 74 Đặt mua
37 Viettel 0385.222.222 368.000.000 28 Đặt mua
38 Vietnamobile 0586.888.888 3.000.000.000 67 Đặt mua
39 Vinaphone 0914.333.333 895.000.000 32 Đặt mua
40 Vietnamobile 05.82.777777 185.000.000 57 Đặt mua
41 Mobifone 0905.111111 1.000.000.000 20 Đặt mua
42 Mobifone 0762.444444 189.000.000 39 Đặt mua
43 Viettel 0345.666666 1.333.000.000 48 Đặt mua
44 Vietnamobile 0585.000.000 350.000.000 18 Đặt mua
45 Viettel 0384.666666 560.000.000 51 Đặt mua
46 Viettel 0338.222.222 389.000.000 26 Đặt mua
47 Viettel 0364.999999 690.000.000 67 Đặt mua
48 Viettel 0988.000.000 2.500.000.000 25 Đặt mua
49 Viettel 0399.000000 299.000.000 21 Đặt mua
50 Viettel 0335.666666 1.050.000.000 47 Đặt mua
51 Viettel 0986.44.4444 639.000.000 47 Đặt mua
52 Viettel 0989.333333 2.470.000.000 44 Đặt mua
53 Viettel 0374.888888 660.000.000 62 Đặt mua
54 Viettel 0523.999999 1.650.350.000 64 Đặt mua
55 Vinaphone 0888.777777 2.480.000.000 66 Đặt mua
56 Vinaphone 0834.666666 900.000.000 51 Đặt mua
57 Vinaphone 0912.333333 5.050.350.000 30 Đặt mua
58 iTelecom 0877.999999 3.500.000.000 76 Đặt mua
59 Viettel 0326.777777 397.000.000 53 Đặt mua
60 Viettel 0977.444444 699.000.000 47 Đặt mua
61 Viettel 0362.111.111 281.000.000 17 Đặt mua
62 Viettel 0399.222222 433.000.000 33 Đặt mua
63 Vinaphone 0838.444444 654.000.000 43 Đặt mua
64 Viettel 0372.666666 600.000.000 48 Đặt mua
65 Vinaphone 0826.333333 599.000.000 34 Đặt mua
66 Viettel 0367.111111 253.000.000 22 Đặt mua
67 Viettel 0398.333333 399.000.000 38 Đặt mua
68 Viettel 0354.222.222 315.000.000 24 Đặt mua
69 Viettel 0356.000000 200.000.000 14 Đặt mua
70 Viettel 0979.777777 5.000.000.000 67 Đặt mua
DMCA.com Protection Status