Sim Lặp

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 09.6116.7575 6.400.000 47 Đặt mua
2 Mobifone 0898.87.3030 1.000.000 46 Đặt mua
3 Mobifone 0708.31.5757 890.000 43 Đặt mua
4 Mobifone 0783.45.6060 1.200.000 39 Đặt mua
5 Mobifone 0898.87.3535 1.300.000 56 Đặt mua
6 Mobifone 0704.45.8787 800.000 50 Đặt mua
7 Mobifone 07.8989.3131 2.050.000 49 Đặt mua
8 Mobifone 0798.18.9595 900.000 61 Đặt mua
9 Mobifone 0784.11.1717 800.000 37 Đặt mua
10 Mobifone 078.333.0303 1.750.000 30 Đặt mua
11 Mobifone 0789.89.1515 2.300.000 53 Đặt mua
12 Mobifone 079.777.1414 1.300.000 47 Đặt mua
13 Mobifone 0784.58.5757 1.000.000 56 Đặt mua
14 Mobifone 0783.53.7272 1.000.000 44 Đặt mua
15 Mobifone 079.222.1414 1.600.000 32 Đặt mua
16 Mobifone 0708.68.3737 1.000.000 49 Đặt mua
17 Mobifone 0792.66.6060 1.500.000 42 Đặt mua
18 Viettel 0961.96.4040 1.200.000 39 Đặt mua
19 Mobifone 0708.33.8181 1.000.000 39 Đặt mua
20 Mobifone 078.666.1515 1.600.000 45 Đặt mua
21 Mobifone 0898.87.1818 1.800.000 58 Đặt mua
22 Mobifone 078.368.7474 750.000 54 Đặt mua
23 Mobifone 079.444.5050 1.700.000 38 Đặt mua
24 Mobifone 0703.11.0505 1.300.000 22 Đặt mua