Sim Kép 3

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0798.88.77.44 890.000 62 Đặt mua
2 Mobifone 0786.66.00.22 790.000 37 Đặt mua
3 Mobifone 0703.11.66.55 790.000 34 Đặt mua
4 Mobifone 0786.77.99.11 790.000 55 Đặt mua
5 Mobifone 0703.11.77.55 790.000 36 Đặt mua
6 Mobifone 0703.33.22.44 790.000 28 Đặt mua
7 Mobifone 0783.33.77.55 790.000 48 Đặt mua
8 Mobifone 0703.22.55.33 790.000 30 Đặt mua
9 Mobifone 0703.22.11.44 690.000 24 Đặt mua
10 Mobifone 0708.33.22.55 790.000 35 Đặt mua
11 Mobifone 0703.33.11.00 790.000 18 Đặt mua
12 Mobifone 0786.77.99.55 790.000 63 Đặt mua
13 Mobifone 0783.33.22.44 790.000 36 Đặt mua
14 Mobifone 0794.44.11.66 790.000 42 Đặt mua
15 Mobifone 0794.44.77.22 790.000 46 Đặt mua
16 Mobifone 0786.66.33.44 790.000 47 Đặt mua
17 Mobifone 0708.33.77.22 790.000 39 Đặt mua
18 Mobifone 0783.33.00.11 790.000 26 Đặt mua
19 Mobifone 0703.22.88.33 890.000 36 Đặt mua
20 Mobifone 0793.88.33.00 790.000 41 Đặt mua
21 Mobifone 0789.99.44.77 890.000 64 Đặt mua
22 Mobifone 0786.66.99.00 790.000 51 Đặt mua
23 Mobifone 0703.33.66.55 790.000 38 Đặt mua
24 Mobifone 0784.33.77.22 790.000 43 Đặt mua