Sim Kép 2

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0794.44.22.44 890.000 40 Đặt mua
2 Mobifone 0764.22.00.22 890.000 25 Đặt mua
3 Mobifone 0783.22.44.22 890.000 34 Đặt mua
4 Mobifone 0784.11.55.11 790.000 33 Đặt mua
5 Mobifone 0784.33.77.33 890.000 45 Đặt mua
6 Mobifone 0794.44.11.44 890.000 38 Đặt mua
7 Mobifone 0794.44.66.44 890.000 48 Đặt mua
8 Mobifone 078.357.7700 700.000 44 Đặt mua
9 Mobifone 0898.87.3311 800.000 48 Đặt mua
10 Mobifone 0703.32.1177 1.000.000 31 Đặt mua
11 Mobifone 079.345.1166 1.700.000 42 Đặt mua
12 Mobifone 079.789.9911 1.500.000 60 Đặt mua
13 Mobifone 0789.91.5577 1.000.000 58 Đặt mua
14 Mobifone 0708.69.3366 850.000 48 Đặt mua
15 Viettel 098.345.7722 4.000.000 47 Đặt mua
16 Mobifone 0703.27.5588 1.000.000 45 Đặt mua
17 Mobifone 0789.91.0066 950.000 46 Đặt mua
18 Mobifone 079.345.2299 2.100.000 50 Đặt mua
19 Mobifone 078.345.2299 1.700.000 49 Đặt mua
20 Viettel 09.7117.0011 5.700.000 27 Đặt mua
21 Viettel 09.6116.5522 4.000.000 37 Đặt mua
22 Mobifone 0898.87.0044 800.000 48 Đặt mua
23 Mobifone 0789.86.0077 1.100.000 52 Đặt mua
24 Mobifone 0708.31.6677 1.000.000 45 Đặt mua